Poker - zasady

Poker jest jedną z najpopularniejszych gier karcianych na świecie. Gracze wnoszą stawki w każdej rundzie licytacji we wszystkich wariantach pokera. Ilość rund jest zależna od danej odmiany pokera. Pojedyncze rundy licytacji odbywają się według mniej więcej takiego samego schematu.

Standardowa runda licytacji

W każdej standardowej rundzie licytacji znajduje się pula, do której wrzucane są stawki. W puli znajdują się stawki ze wszystkich rund. Każda odmiana pokera opiera się na innych regułach gry. Ustalają one pierwszego gracza, który rozpoczyna rundę licytacji i wnosi pierwszą stawkę. Następnym graczem jest gracz siedzący po lewej stronie pierwszego gracza. Runda licytacji trwa tak długo dopóki każdy gracz przy stole nie wrzuci stawki do puli.

Pasować, czekać, stawiać lub podbijać

Jeśli w danej rundzie licytacji przyszła kolej na Ciebie, masz następujące możliwości do wyboru: jeśli jesteś niezadowolony z kart, możesz pasować („fold“), czyli odłożyć karty twarzą do dołu i zrezygnować z udziału w grze. Jeśli w tej rundzie licytacji żaden gracz przed Tobą jeszcze nie wniósł stawki, możesz też czekać („check“).

Czekanie oznacza, że pozostajesz w grze bez wnoszenia stawki. Kolejnym graczem w rundzie jest gracz po Twojej lewej.

Jeśli jednak w rundzie licytacji jakikolwiek gracz wniósł stawkę zanim przyszła kolej na Ciebie, nie możesz czekać. Wtedy możesz zawsze pasować. Jeśli chcesz grać dalej, musisz dorównać do stawki („call“), czyli wnieść stawkę, lub podbić stawkę („raise“).

Jeśli dorównasz do stawki, oznacza to, że musisz wnieść tą samą stawkę jaką wniósł ostatni gracz przed Tobą.

Jeśli podbijasz, musisz wnieść wyższą stawkę niż ostatni gracz przed Tobą.

Przykład

Jeśli gracz przed Tobą wniósł $1, możesz dorównać wnosząc również $1 lub podbić stawkę wnosząc więcej niż $1.

Zakończenie rundy licytacji

Jeśli wszyscy gracze spasują lub wrzucą taką samą stawkę do puli, licytacja jest zakończona. Następna karta jest rozdawana. Jeśli nie ma już następnej rundy licytacji, wszyscy aktywni gracze wykładają swoje karty, aby ustalić zwycięzcę puli. Następuje tak zwane wyłożenie kart (Showdown).

Wygrywasz bez pokazywania kart

Jeśli stawiasz lub podbijasz stawkę i wszyscy inni gracze spasują, wygrywasz wartość puli bez pokazywania kart. Dzieje się to często w pokerze. W ten sposób możesz blefować! Spróbuj przekonać przeciwników, że właśnie Ty masz najlepsze karty, nawet jeśli tak nie jest! Niewątpliwie blef odgrywa w każdej odmianie pokera niezwykle ważną rolę.

Pierwsza runda licytacji

Pierwsza runda licytacji jest trochę bardziej skomplikowana niż standardowa runda.

Zakłady w ciemno (Blinds) lub zakłady wejściowe (Antes)

Zanim zostanie rozdana pierwsza karta, wszyscy gracze lub wielu z nich muszą wpłacić obowiązkową kwotę do puli – w formie Blinds albo Antes (zobacz poniżej). W ten sposób w puli gromadzi się suma wyjściowa. Jeśli żaden z graczy nie byłby zmuszony do wpłacenia stawki, gracze czekaliby na najlepsze karty, zanim rozpoczęliby grać. Pula byłaby pusta.

Pierwsza runda licytacji rozpoczyna się po wpłaceniu obowiązkowych stawek i rozdaniu kart. Przebieg gry wygląda inaczej w zależności od tego czy używane są Blinds czy Antes jako obowiązkowe stawki.

Gra z Antes

Zanim karty zostaną rozdane, każdy gracz musi wpłacić obowiązkową stawkę. Nosi ona nazwę Ante. Stawka wynosi przeważnie 10 % Small Bet (małej stawki w grach ze sztywnym limitem).

Po rozdaniu kart zostaje ustalony pierwszy gracz, który jako pierwszy wnosi stawkę i rozpoczyna grę. Kolejnym graczem jest gracz siedzący po lewej stronie pierwszego gracza. Wszyscy gracze siedzący przy stole wnoszą stawki aż runda zostaje zakończona (zobacz powyżej).

Gra z Blinds

Zanim zostaną rozdane karty, nie wszyscy gracze, ale wielu z nich muszą wpłacić obowiązkową stawkę. Stawka nosi nazwę Blind. Stawka jest przeważnie obowiązująca dla pierwszych dwóch graczy siedzących po lewej stronie dealera. Pierwszy gracz wpłaca przeważnie niższą stawkę, czyli małą ciemną (Small Blind) a drugi gracz wyższą, czyli dużą ciemną (Big Blind).

W przeciwieństwie do zakładów wejściowych (Antes), Blinds odbywają się „na żywo”. Są traktowane jako aktywne stawki przez co odgrywają ważną rolę w każdej licytacji.

Po rozdaniu kart gracz po lewej stronie Big Blind rozpoczyna pierwszą rundę licytacji. Ponieważ Big Blind stanowi stawkę, gracz nie może czekać. Może spasować, jeśli jednak chce pozostać w grze, musi dorównać do stawki lub ją podbić.

Jeśli gracz chce dorównać, musi wnieść stawkę w wysokości Big Blind. Aby podbić stawkę gracz musi wrzucić wyższą sumę do puli, która powinna wynosić co najmniej dwa razy Big Blind.

Runda licytacji przebiega w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara według zasad danej odmiany pokera.

Small Blind - mała w ciemno

Jeśli znajdujesz się na pozycji Small Blind i nastała kolej na Ciebie, możesz spasować, dorównać lub podbić stawkę. Ponieważ mała w ciemno jest uwzględniana jako stawka, opłaca się dorównać. Jeśli np. mała ciemna wynosi $1, musisz wrzucić jeszcze $3 do puli, aby móc pozostać w grze przy stawce $4. Dorównać do stawki oznacza, że gracz zgadza się na przed nim wniesioną stawkę. Blinds są stawkami „na żywo“ – gracz może dołączyć „małą w ciemno“ do kwoty swojej stawki, ponieważ liczy się ona jako „prawdziwa“ stawka.

Big Blind - duża w ciemno

Jeśli znajdujesz się na pozycji Big Blind i nastała kolej na Ciebie, możesz spasować, dorównać lub podbić stawkę. Ponieważ „duża w ciemno“ jest również uwzględniana jako stawka, opłaca się dorównać. Aby móc dorównać do kwoty znajdującej się w puli, musisz wnieść taką stawkę, która odpowiadać będzie kwocie w puli minus „dużej w ciemno“.

Jeśli np. Big Blind wynosi $2 i jeden z graczy wrzucił do puli $4, ty musisz wnieść dalsze dwa $2 do puli, aby móc dorównać.

Czekać przy Big Blind

Jeśli znajdujesz się na pozycji Big Blind, pierwsza runda licytacji nieco się zmienia. Jeśli musisz wnieść stawkę i żaden inny gracz nie podbiję Twojej stawki, możesz czekać lub stawiać.

Tego typu licytacja wygląda inaczej niż standardowa runda i może wydawać się trochę nieprzejrzysta dla początkujących graczy. Ale przy odrobinie wprawy szybko powinieneś się rozeznać!

Showdown – wyłożenie kart

Wyłożenie kart następuje jeśli po ostatniej rundzie licytacji pozostało w grze więcej graczy niż jeden. Pozostali gracze wykładają swoje karty na stół, aby ustalić zwycięzcę puli.

Showdown rozpoczyna się wraz z graczem, który jako pierwszy wrzucił ostatnią stawkę do puli. Jest nim ten gracz, który ustanowił stawkę do której wszyscy inni gracze dorównali.

Przykłady

Jeśli jeden gracz wrzucił $5, inny spasował a trzeci z kolei dorównał, pierwszy gracz musi jako pierwszy wyłożyć swoje karty.

Jeśli jeden gracz wrzucił $10, drugi gracz przybił stawkę do $20 a pierwszy grać zdecydował się dorównać, drugi gracz musi jako pierwszy wyłożyć karty, ponieważ jako pierwszy wniósł stawkę w wysokości $20.

Przegrywasz bez wykładania kart

Jeśli przed Tobą któryś z graczy wyłożył układ kart, który jest wyższy od Twojego układu, nie musisz wyłożyć kart.

Wygrywasz bez wykładania kart

Jeśli stawiasz lub przybijasz i wszyscy inni gracze spasują, wygrywasz pulę bez wykładania kart na stół. Nie musisz mieć najlepszych kart, aby wygrać pulę.