Czy dostępne są także turnieje z opcją re-buy i add-on?

Tak. Niektóre z naszych turniejów wielostolikowych należą do tej kategorii, co oznacza, że można dokupić dodatkowe żetony podczas turnieju. Dokupowanie jest możliwe tylko przed pierwszą przerwą i tylko dla graczy, którzy mają nie więcej żetonów, niż na początku gry. Pierwsze dodanie jest możliwe podczas pierwszej przerwy i jest dostępne dla wszystkich graczy bez względu na liczbę żetonów. W turniejach mogą być dopuszczone obie metody zwiększania liczby żetonów lub tylko dokupowanie.

Jeśli turniej umożliwia dokupowanie i dodawanie, ta informacja zostanie podana w lobby turnieju (obok nazwy turnieju) i w polu informacyjnym z prawej strony. Szczegóły zostaną wyświetlone po wybraniu turnieju.