Informacja o ochronie prywatności klienta

Kim jesteśmy

LC International Limited, Martingale Europe Limited i ElectraWorks Limited są członkami grupy Entain Group, a niniejsze informacje wyjaśniają, do czego będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

Terytorium

Administrator

Szczegóły

Wielka Brytania

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar

Terytoria UE, w tym Austria, Finlandia i Malta.

Martingale Europe Limited

Palazzo Spinola Business Centre, nº 46, St. Christopher Street, Valetta, VLT 1464 Malta

Wszystkie inne kraje

ElectraWorks Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar


Jeśli używamy terminu „my” lub „nas”, obejmują one podmiot i marki (https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/) oraz inne firmy w ramach grupy Entain Group .

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz bardzo poważnie traktować bezpieczeństwo tych informacji. Stosujemy rygorystyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych, w tym procedury bezpieczeństwa, które są regularnie testowane i analizowane. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy lub chronimy Twoje dane osobowe lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakiegokolwiek aspektu tych zasad, skorzystaj z danych na dole tego oświadczenia.

Niniejszą politykę prywatności należy czytać w połączeniu z informacjami o plikach cookie, wszelkimi uwagami lub warunkami znajdującymi się w punktach bukmacherskich oraz warunkami użytkowania / warunkami korzystania z naszej witryny.

Informacje, które o Tobie zbieramy

Będziemy zbierać dane osobowe o Tobie z następujących źródeł i w następujących sytuacjach:

 • Kiedy rejestrujesz konto w naszym serwisie
 • Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub nasze serwisy społecznościowe
 • Poprzez ankiety, które wypełniasz
 • Kiedy komunikujesz się z nami (przez e-mail, pocztę, telefon, w punkcie bukmacherskim lub za pośrednictwem czatu lub mediów społecznościowych)
 • Kiedy podejmiemy analizę Twojej interakcji z nami
 • Od innych spółek naszej grupy z przyczyn wewnętrznych, głównie w celach biznesowych i operacyjnych
 • Z publicznych źródeł informacji, takich jak rejestry publiczne lub wpisy w mediach społecznościowych
 • Z plików cookie i urządzeń śledzących na Twoich urządzeniach, na których użycie zezwolono.
 • Z baz danych stron trzecich w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.
 • Od innych usługodawców i sprzedawców internetowych, np. od serwisów finansowych / wspólnej płynności lub z list użytkowników, legalnie kupionych od strony trzeciej.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Typowe dane osobowe

Więcej informacji

Podstawa prawna

Dostarczanie produktów lub usług

 • Twoje imię i nazwisko, adres domowy lub adres e-mail, numer telefonu lub tożsamość online lub inne dane kontaktowe, które nam przekazujesz.
 • Twoja data urodzenia, płeć
 • Dane logowania
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach

Aby spełnić nasze zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami i dostarczyć Ci informacje, produkty i usługi, o które prosisz, w tym informacje o zmianach w naszej witrynie internetowej, usługach lub naszych warunkach i zasadach.

 • Wykonanie umowy
 • Zobowiązania prawne

 

Obsługa klienta jest ważna

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, ID gracza
 • Dane kontaktowe
 • Notatki dot. konta, komunikacja, nagrania rozmów 
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja

Aby zapewnić Ci obsługę klienta, odpowiedzieć na Twoje pytania lub zająć się skargami lub wątpliwościami.

 • Wykonanie umowy
 • Uzasadniony interes w zadowoleniu graczy, ochrona naszej firmy i naszych klientów w związku z odpowiedzialnym hazardem

Spełnienie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, ID gracza, informacje kontaktowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności
 • Obrazy online gry i zrzuty ekranu
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja

 

W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, które obejmują (między innymi) ustawę o hazardzie i obowiązki w zakresie odpowiedzialnego hazardu, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, przeciwdziałanie oszustwom i przepisy antyterrorystyczne. Może to obejmować elektroniczne metody identyfikacji użytkownika, takie jak wykorzystanie plików cookie i obrazów w grze online

 • Zobowiązanie prawne
 • Ochrona żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 • Uzasadnione interesy w ochronie naszej działalności, pracowników i klientów

Weryfikacja tożsamości, weryfikacja wieku i odpowiedzialny hazard

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, identyfikator gracza, dane kontaktowe, data urodzenia i płeć
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Informacje dotyczące transakcji i metody płatności w grach
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Historyczna komunikacja i notatki dot. konta, nagrania rozmów
 • Informacje o samopoczuciu klienta
 • Kontrole możliwości finansowych, które mogą obejmować uzyskanie danych z innych źródeł, takich jak informacje z domeny publicznej lub historia kredytowa
 • Obrazy i selfie

Aby spełnić nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego hazardu (takie jak rejestrowanie osób, które dokonały samowykluczenia i jeśli uważamy, że klient ma problem z hazardem).  
Aby sprawdzić lub potwierdzić tożsamość, wiek i chronić informacje klienta
Może to obejmować elektroniczne metody identyfikacji użytkownika, takie jak wykorzystanie plików cookie

 • Zgoda
 • Wykonanie umowy
 • Zobowiązanie prawne
 • Ochrona żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, i innych osób
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym

 

Przeprowadzanie konkursów, promocji i ankiet

 • Imię i nazwisko lub tożsamość online
 • Dane kontaktowe, adres domowy, e-mail lub numer telefonu
 • Preferencje dot. kontaktu
 • Odpowiedzi na ankiety, dane dot. kliknięć na materiały marketingowe, preferowane produkty, uwagi klienta

Aby zapraszać Cię do udziału w konkursach, otrzymywać uwagi na temat Twoich doświadczeń, oferować promocje lub informować Cię o produktach lub usługach, które mogą Cię zainteresować.
Aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które wyświetlamy Tobie i innym, oraz aby dostarczać Ci odpowiednie reklamy.  
Możesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych w dowolnym momencie.  

 • Zgoda
 • Uzasadnione interesy dot. zrozumienia poglądów naszych klientów i promowania większej interakcji z naszymi klientami

Styl życia, obraz demograficzny i profilowanie

 • Preferencje dot. kontaktu
 • Odpowiedzi na ankiety, dane dot. kliknięć na materiały marketingowe, preferowane produkty, uwagi klienta
 • Zainteresowania i nawyki

W celu zbudowania Twojego profilu, obrazu preferencji i nawyków, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania i sposób gry. 

 • Zobowiązanie prawne
 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 • Uzasadnione interesy

Doskonalenie naszych usług i upewnianie się, że nasze systemy są bezpieczne i aktualne

 • ID użytkownika
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry,
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Jak korzystasz z aplikacji mobilnych i stron internetowych

 

Aby mieć pewność, że treść z witryny jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera, aby obsługiwać i doskonalić nasze produkty i usługi, optymalizować procesy biznesowe, zapewniać integralność naszych systemów i zarządzać naszą infrastrukturą informatyczną, podejmować się kontroli jakości, sprawnie zarządzać naszym personelem, analizować wydajność stron internetowych lub promocji i dostarczać treści, które są dla Ciebie istotne

Uzasadnione interesy w celu zapewnienia odpowiedniej, działającej i wydajnej interakcji z klientami

Zapobieganie i wykrywanie przestępstw,
Zapobieganie stratom
Ochrona personelu i klientów

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, ID gracza, informacje kontaktowe
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności 
 • Obrazy online gry i zrzuty ekranu
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Ocena ryzyka, klasyfikacje profili
 • Historyczna komunikacja i notatki dot. konta

Lista aktywnych aplikacji i procesów podczas korzystania z naszej witryny, w tym dostęp do plików i folderów programów związanych z witryną. Aby wykrywać lub zapobiegać przestępstwom, oszustwom, kradzieżom lub stratom naszej firmy i naszych klientów oraz zapobiegać stosowaniu nieuczciwych praktyk w naszych witrynach internetowych lub potencjalnemu naruszeniu naszych Ogólnych Warunków i obowiązującego prawa.
Aby chronić nasz personel i inne osoby przed krzywdą lub stratą.
Może to obejmować monitorowanie aktywności online, elektronicznych metod identyfikacji użytkownika, np. poprzez użycie plików cookie, transakcji online i płatności.

 • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
 • Uzasadnione interesy w celu ochrony naszych klientów, biznesu i pracowników.

Sprzedaż, przejęcie i prawa do biznesu 

 • Imię i nazwisko, tożsamość online, identyfikator gracza, informacje kontaktowe
 • Dane logowania, odwiedzane witryny i strony internetowe
 • Rozegrane gry, zakłady, wygrane i przegrane, wpłaty i wypłaty, metody płatności 
 • Adres IP, adres MAC, typ urządzenia, aplikacje, lokalizacja
 • Ocena ryzyka, klasyfikacje profili
 • Historyczna komunikacja i notatki dot. konta

W celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstwa

Uzasadnione interesy w celu ochrony naszej działalności

Komu udostępniamy Twoje dane

Być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe innym organizacjom, aby upewnić się, że wywiązujemy się z naszych zobowiązań prawnych lub w celu otrzymania wsparcia w spełnieniu Twoich potrzeb lub naszych zobowiązań umownych. Możemy również udostępniać informacje innym organizacjom, jeśli uważamy, że leży to w interesie publicznym, w uzasadnionym interesie naszym lub tych stron. Te strony to zazwyczaj:

 • partnerzy biznesowi, dostawcy i podwykonawcy, gdzie informacje są udostępniane w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą zawieramy z nimi lub z Tobą;
 • nasze podmioty stowarzyszone i wybrane strony trzecie, w przypadku gdy wyraźnie zrezygnowałeś z otrzymywania materiałów marketingowych od nas / stron trzecich, zostałeś zablokowany lub dokonałeś samowykluczenia; wówczas możemy udostępniać listy blokujące naszym podmiotom stowarzyszonym i wybranym stronom trzecim, aby nie wysyłano Ci niechcianych materiałów marketingowych;
 • członkowie Grupy Entain oraz zewnętrzni dostawcy i usługodawcy, gdzie informacje są udostępniane w dowolnym z celów określonych w powyższej tabeli; zewnętrzni dostawcy i usługodawcy, gdzie informacje są udostępniane w zakresie, w jakim pomagają oni Grupie Entain w wypełnianiu jej obowiązków prawnych/regulacyjnych, np. dostawcom usług w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom, weryfikacji itp.;
 • wybrane podmioty zewnętrzne, gdzie informacje są udostępniane, aby mogły one kontaktować się z Tobą w sprawie szczegółów świadczonych przez nie usług, w przypadku gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na ujawnienie Twoich danych osobowych w tych celach;
 • dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny oraz innych wybranych stron trzecich;
 • inne organizacje zewnętrzne, które pytają o, zachęcają do lub zestawiają uwagi i wszelkie opinie online na temat Twoich doświadczeń w naszym serwisie, aby pomóc nam ulepszyć i zoptymalizować nasze usługi.  
 • Banki, firmy obsługujące karty kredytowe, organy zarządzające sportem i odpowiednie agencje, które mogą udostępniać informacje stronom trzecim w celu prowadzenia dochodzeń i ochrony przed nieletnimi, oszustwami, przestępstwami lub podejrzanymi działaniami, a także w celu sprawdzenia bezpiecznego hazardu i możliwości finansowych (lub innych działań, do których prowadzenia i ochrony jesteśmy zobowiązani na mocy prawa, przepisów lub wytycznych) lub jeśli mamy powody przypuszczać, że podjąłeś takie działania; np:

 • KSV1870 Information GmbH Wagenseilgasse 7, 1120 Wiedeń, Austria

  Dostawca scoringu kredytowego wykorzystywany wyłącznie dla klientów z Austrii i działający jako oddzielny administrator danych. KSV1870 Informacja o ochronie prywatności


 • nasze organy regulacyjne, organy ścigania lub organy ds. zapobiegania oszustwom, a także nasi radcy prawni, sądy, właściwe niezależne służby orzekające, organizacje pokerowe i inne upoważnione organy, gdzie informacje są udostępniane w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie rzeczywistej lub podejrzewanej działalności przestępczej, utrzymywania standardów zachowania w sporcie, pokerze, grach lub innych kwestiach regulacyjnych lub prawnych.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym członkom Grupy Entain w celach marketingowych. Nie będziemy jednak udostępniać ich innym organizacjom zewnętrznym, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych w tych celach.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • w przypadku, gdy rozważamy sprzedaż lub kupno jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w takim przypadku ujawnimy Twoje dane osobowe potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom takiej firmy lub aktywów;
 • w przypadku niewypłacalności (np. bankructwa lub likwidacji) Entain Group plc lub administratora danych lub któregokolwiek z podmiotów należących do grupy;
 • jeśli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, w którym to przypadku dane osobowe naszych klientów będą jednym z przekazanych aktywów;
 • w celu egzekwowania lub stosowania warunków korzystania z naszej strony internetowej;
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych pracowników, naszych klientów lub innych osób.  Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami (w tym między innymi z innymi operatorami gier hazardowych oraz lokalną policją lub innymi lokalnymi organami ścigania) w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu i klientów, zapobiegania przestępczości, ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego;
 • jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych lub w celu wykrywania oszustw i przestępstw lub zapobiegania im;
 • Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, kiedy po raz pierwszy zostajesz klientem i sprawdzamy Twoją tożsamość lub sprawdzamy stan Twoich finansów zgodnie z naszymi Warunkami Licencji, udostępniamy informacje agencji informacji kredytowej, co pozostawia „miękki” ślad w Twojej kartotece informacji kredytowej.“” Więcej informacji o tym, jak ta agencja przechowuje i wykorzystuje Twoje dane, można znaleźć tutaj: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice; i
 • Jeśli dokonałeś samowykluczenia z hazardu, możemy udostępnić te informacje naszym organom regulacyjnym lub innym firmom z naszej branży, które naszym zdaniem powinny wspierać Twoje wykluczenie.

Spełnianie naszych zobowiązań w zakresie odpowiedzialnego hazardu

 • W Entain bardzo poważnie traktujemy kwestię odpowiedzialnego hazardu. Możemy udostępniać Twoje informacje innym naszym markom w Grupie Entain oraz, w razie potrzeby, innym organizacjom w celu spełnienia naszych zobowiązań dotyczących odpowiedzialnego hazardu.
 • Mamy obowiązek jak najwcześniej zidentyfikować osoby zagrożone grą hazardową i pomóc im zaprzestać hazardu poprzez nałożenie pewnych limitów na konta; mogą one obejmować limity wpłat, limity dot. produktów, ograniczenie możliwości gry na określonych platformach, określonych godzinach, czy w danych okresach. Aby spełnić te zobowiązania, analizujemy transakcje klientów i oceniamy jego zachowanie lub status finansowy w ramach naszych produktów i marek, co może prowadzić do podejmowania przez decyzji dotyczących Twojego konta lub kont. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej przystępności cenowej w naszej witrynie internetowej.
 • Nieustannie poszukujemy również innowacyjnych sposobów wychwytywania graczy, którzy mogą napotkać trudności i cyfrowego identyfikowania ich. Oznacza to, że możemy korzystać z systemów, które identyfikują klientów (takich jak pliki cookie na urządzeniach gracza lub obrazy przesyłane przez niego), a wewnętrznie opracowaliśmy systemy w celu zrozumienia Twojej gry i lepszego informowania o wszelkich zagrożeniach związanych z aktywnością w grach. Możemy również udostępniać lub otrzymywać dane graczy od innych organizacji, które pomagają ocenić ryzyko lub przystępność cenową poprzez sprawdzenie, w jaki sposób możesz wchodzić w interakcje z innymi operatorami gier hazardowych, lub bezpośrednio pomagają osobom.

Zapewniamy, że we wszystkich tych przypadkach traktujemy nasze zobowiązania bardzo poważnie, pomagając klientom w odpowiedzialnym uprawianiu hazardu i chroniąc ich dane osobowe. Zawsze upewniamy się, że stosujemy najbardziej odpowiednie środki i kontrole w celu ochrony Twoich danych.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Rodzaj danych

Typowy czas przechowywania

Informacje

Nagrania rozmów z klientami

3 lata

W każdym przypadku może zostać indywidualnie zastosowany przedłużony okres przechowywania

Dane klienta

7-letni okres przechowywania, który zaczyna się w dniu zamknięcia konta

Będziemy kontynuować przechowywanie danych osobowych dotyczących Twojego konta tylko w zakresie dozwolonym na mocy przepisów o ochronie danych (i) w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych na mocy przepisów dotyczących hazardu lub podatków; oraz (ii) w celu korzystania z lub obrony naszych praw
Jeśli zarejestrujesz się w ramach programu samowykluczenia, podczas gdy może ono trwać krócej, zapis go dotyczący będzie przechowywany dłużej jako część Twojego profilu klienta.

Powyższe okresy przechowywania mogą zostać wydłużone na przykład w przypadku konieczności spełnienia określonego obowiązku regulacyjnego, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie przestępstwa, rozpatrzenia roszczenia lub rozstrzygnięcia skargi

Lokalizacje, do których możemy przekazać Twoje dane osobowe

Od czasu do czasu usługodawcy, członkowie Grupy Entain i organizacje, z którymi współpracujemy, mogą znajdować się w krajach poza Wielką Brytanią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, które nie mają takich samych standardów ochrony danych osobowych jak Wielka Brytania lub państwa EOG. Zawsze jednak dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić klientom odpowiednią ochronę danych osobowych. Zawieramy również z naszymi usługodawcami zgodne umowy o przetwarzanie, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane według obowiązujących przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat stosowanych przez nas mechanizmów można znaleźć tutaj, ale w przypadku pytań dotyczących przelewów międzynarodowych prosimy o kontakt pod poniższym adresem e-mail: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa, standardów, wytycznych i przepisów dotyczących prywatności oraz promujemy środki bezpieczeństwa, które pozwalają zachować poufność, integralność i dostępność danych osobowych. Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem posiadanych przez nas danych osobowych.

Jako firma posiadamy zabezpieczone zaporą ogniową centra danych, certyfikowane szyfrowane strony internetowe oraz posiadamy certyfikację ISO27001:2013. Podejmujemy również kroki w celu upewnienia się, że nasze spółki zależne, agenci, podmioty stowarzyszone i dostawcy stosują odpowiednie poziomy bezpieczeństwa w całej firmie.

W przypadku, gdy otrzymałeś (lub wybrałeś) hasło, które umożliwia Ci dostęp do niektórych części naszej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy go nikomu nie udostępniać.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych podczas przesyłania do naszej witryny; każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych zastosujemy rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanym próbom dostępu.

Pliki cookie

Używamy plików cookie do różnych celów, w tym do usprawniania korzystania z naszej witryny. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie

Komunikacja marketingowa i Twoje preferencje

Kiedy po raz pierwszy zgromadzimy Twoje dane osobowe, poprosimy Cię o poinformowanie nas, w jaki sposób chcesz otrzymywać od nas w przyszłości informacje o naszych innych produktach i usługach. Zwykle odbywa się to przy użyciu pól wyboru na formularzach lub na stronie internetowej. Z wyborów można zrezygnować w dowolnym momencie.

Na czym polega rezygnacja?

Odnosi się ona do kilku metod, dzięki którym osoby fizyczne mogą uniknąć otrzymywania niechcianych informacji o produktach lub usługach. Możliwość ta odnosi się zwykle do kampanii marketingu bezpośredniego, takich jak telemarketing, marketing e-mailowy lub bezpośrednia korespondencja pocztowa.

*Należy wziąć pod uwagę, że rezygnacja nie zapobiegnie wszelkiej istotnej korespondencji z klientem, np. korespondencji dot. zakładu lub konta.

Jak zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej?

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych ofert, promocji, informacji o wydarzeniach i dostosowanych komunikatów opartych na aktywności na Twoim koncie, możesz poprosić o wyłączenie kontaktu:

 • korzystając z opcji “anuluj subskrypcję” dostępnej we wszelkich otrzymywanych komunikatach marketingowych;
 • zmieniając preferencje w ustawieniach konta;
 • kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Jakie informacje są ode mnie wymagane?

Potrzebujemy jak najwięcej z poniższych informacji, aby upewnić się, że nie będziesz otrzymywać dalszej niechcianej korespondencji:

 • Imię i nazwisko
 • Numer konta
 • Jak się z Tobą skontaktowaliśmy, tj. przez e-mail, SMS lub listownie
 • Numer telefonu komórkowego lub adres e-mail/pocztowy, którego użyliśmy, aby się z Tobą skontaktować
 • Numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, z którego nadeszła wiadomość
 • Daty i godziny kontaktu
 • Kopia wysłanej wiadomości (np. zrzut ekranu lub wiadomość e-mail przesłana do naszego zespołu obsługi klienta)

Twoje prawa

Opis prawa

Prawo 1.
Prawo do informacji

Masz prawo do otrzymywania jednoznacznych i zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystywane są Twoje dane oraz jakie przysługują Ci prawa.

Prawo 2.
Prawo dostępu

Prawo dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Prawo to nie jest prawem absolutnym i nie może być interpretowane w oderwaniu od innych, obowiązujących przepisów RODO. Istnieją pewne ograniczenia legislacyjne, które można zastosować w sytuacjach wymagających zapewnienia dostępu do danych (poufność, prawa innych osób, tajemnica adwokacka, prawo do wprowadzenia przepisów o kontradyktoryjnym ujawnianiu informacji w ramach potencjalnego roszczenia lub obrony).

Prawo 3.
Prawo do sprostowania

Prawo do żądania od nas sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych przechowywanych przez nas na Twój temat.

Prawo 4.
Prawo do usunięcia danych

Prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas na Twój temat.  To prawo ma zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład): nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy; lub gdy wycofasz swoją zgodę, w przypadku gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody; lub w przypadku sprzeciwu wobec sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane (zgodnie z Prawem 6. poniżej). Nie jest to prawo nadrzędne i wniosek ten może spotkać się z odmową, jeśli zajdą ku temu ważne powody.

Prawo 5.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Obowiązujące w pewnych okolicznościach prawo do ograniczenia przetwarzania przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat.  Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy (na przykład): kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych; lub gdy masz prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, ale wolisz, aby przetwarzanie zostało ograniczone; lub gdy nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy, ale potrzebujesz ich do celów związanych z roszczeniami prawnymi. 

Prawo 6.
Prawo do przenoszenia danych

Obowiązujące w pewnych okolicznościach prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.  Masz również prawo zażądać od nas przekazania tych danych osobowych innej organizacji.

Prawo 7.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania posiadanych przez nas danych osobowych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie takich danych jest niezbędne do celów naszych uzasadnionych interesów, chyba że jesteśmy w stanie wykazać uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych osobowych, które zastępują Twoje prawa lub które służą ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi;

Prawo 8.
Prawo do niepodlegania automatycznym decyzjom, w tym profilowaniu

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie, w tym profilowaniu, która ma wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo 9.
Prawo do wycofania zgody

Prawo do wycofania zgody, jeśli polegamy na niej w celu wykorzystania Twoich danych osobowych (na przykład w celu dostarczenia Ci informacji marketingowych dotyczących naszych usług lub produktów). 

Prawo 10.
Prawo do złożenia skargi

Masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru ochrony danych.

 • Wielka Brytania – Biuro Komisarza ds. Informacji (https://ico.org.uk/)
 • Terytorium UE – w tym: Austria, Węgry, Luksemburg, Finlandia, Słowenia, Malta oraz Islandia - Komisarz ds. Informacji i Ochrony Danych (https://idpc.org.mt /) lub krajowy organ ochrony danych Reszta świata – Gibraltarski Urząd Regulacyjny (https://www.gra.gi/)
 • Reszta świata – Gibraltarski Urząd Regulacyjny (https://www.gra.gi/)

Skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz uzyskać więcej szczegółów na temat swoich praw, skontaktuj się w jeden z następujących sposobów:

dataprotection@entaingroup.com.

Z naszym inspektorem ochrony danych można się również skontaktować pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotectionofficer@entaingroup.com.

Pytania, uwagi i prośby dotyczące informacji o ochronie danych są zawsze mile widziane

Zmiany w niniejszych Zasadach dot. prywatności

Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach dot. prywatności w przyszłości będą publikowane na tej stronie i, w stosownych przypadkach, przekazywane przez e-mail. Prosimy zaglądać regularnie na tę stronę, aby śledzić zmiany lub aktualizacje w zasadach dot. prywatności.

Te informacje zostały zaktualizowane styczeń 2023