Zasady dotyczące rozłączeń i anulowania gry

1. O ile witryna partypoker wyraźnie nie stwierdzi, że jest inaczej, poniższe warunki określają zasady i procedury dotyczące praw wszystkich użytkowników w przypadku rozłączenia i anulowania gry.

2. Ochrona przed rozłączeniem to narzędzie zaimplementowane w celu ochrony graczy w przypadku utraty połączenia internetowego w czasie, gdy mają w puli swoje pieniądze. Jeśli gracz zostanie rozłączony, będzie mógł kontynuować grę (pod warunkiem, że ma dostępną ochronę przed rozłączeniem) i grać o tę część puli, w jakiej miał udział w momencie rozłączenia.

3. Witryna partypoker dąży do tego, aby zaoferować swoim graczom najlepszą ochronę przed rozłączeniem. Naszym celem jest ochrona graczy, a jednocześnie przeprowadzanie odpowiednich kontroli, aby ta ochrona nie była nadużywana.

4. Ochrona przed rozłączeniem w żadnym razie nie jest przeznaczona do użycia w innym przypadku niż prawdziwe rozłączenie. Wszelkie naruszenie tych zasad może spowodować konfiskatę wszystkich wygranych pieniędzy, wykluczenie z turnieju, utratę przywileju ochrony przed rozłączeniem lub wydalenie z witryny.

5. Nasze oprogramowanie jest zaprojektowane tak, aby sprawdzać, czy gracz został naprawdę rozłączony, przed udzieleniem mu ochrony przed rozłączeniem. Jeśli gracz próbuje uzyskać ochronę przed rozłączeniem, nie wykonując ruchu, gdy przychodzi jego kolej, aż do upływu limitu czasu, uznaje się, że spasował.

6. Gracze muszą akceptować ryzyko rozłączenia. W jego przypadku należy jak najszybciej zalogować się ponownie i kontynuować grę.  Skontaktuj się z usługodawcą internetowym i zapytaj, jakie kroki można podjąć w celu ograniczenia ryzyka. Witryna partypoker nie ponosi odpowiedzialności za rozłączenia graczy.

7. Jeśli gracz zostanie rozłączony podczas rozdania (w przypadku dostępnej ochrony przed rozłączeniem), to będzie mógł powrócić do gry o pulę, do której wpłacił. Gracz może wygrać tyle, ile było w puli w momencie rozłączenia.

8. Witryna partypoker rezerwuje sobie prawo do zmiany tych zasad i wydania ostatecznych decyzji w omawianych tu sprawach według swojego wyłącznego uznania. Zmiany zasad i odpowiednie decyzje będą ogłoszone za pośrednictwem strony partypoker w formie elektronicznej i/lub pisemnej.

Linia życia

Pewne typy gier (wszystkie turnieje i pewne określone gry stolikowe), nie posiadają funkcji ochrony przed rozłączeniem. Obok nazwy takiego stołu w Holu wyświetlane jest oznaczenie „bez Ochrony”. Te stoły nie oferują konwencjonalnej ochrony przed rozłączeniem, lecz czekają, aż użytkownik włączy się do gry, przez okres obliczony w oparciu o jego udział w puli.

Dodatkowy czas na powrót do gry jest uzależniony od bieżącej wysokości puli:

 • X to niższa stawka w grach 7 Card Stud
 • W grach z flopem X to kwota dużej ciemnej.

Stoliki inne, niż Heads up:

 • Brak czasu, jeśli pula jest mniejsza lub równa 5*X
 • 20 sekund, jeśli pula jest większa niż 5*X i mniejsza lub równa 20*X
 • 30 sekund, jeśli pula jest większa niż 20*X i mniejsza lub równa 40*X
 • 45 sekund, jeśli pula jest większa niż 40*X i mniejsza lub równa 80*X
 • 60 sekund, jeśli pula jest większa niż 80*X

Stoliki Heads up:

 • 20 sekund, jeśli pula jest większa niż 0 i mniejsza lub równa 5*X
 • 30 sekund, jeśli pula jest większa niż 5*X i mniejsza lub równa 10*X
 • 45 sekund, jeśli pula jest większa niż 10*X

System odczeka dodatkowy czas, tylko jeżeli bieżący gracz, który utracił połączenie a) włożył pieniądze do puli b) nie ma opcji „Sprawdzam” wśród swoich bieżących opcji. Ta funkcja jest znana pod nazwą „Linia życia”.

Linia życia, to w skrócie dodatkowy czas na dokonanie wyboru przez gracza, który włożył pieniądze do puli i utracił połączenie, kiedy przyszła jego kolej na ruch. racze nie mogą nadużywać tej funkcji. Celowe skorzystanie z niej przez gracza, w celu opóźnienia gry jest związane z ryzykiem utraty przez niego zarówno żetonów, jak i pieniędzy.

Gracz będzie miał 60 sekund na ponowne połączenie (łącznie z „Linią życia”). Jeśli gracz nawiąże połączenie w 56 sekundzie, będzie miał 20 sekund na swój ruch: Jest to ekstra czas „bet time-out”.

Poniżej wymieniono stoliki i turnieje, które są wyposażone w funkcję Linii życia lub Ochrony przed rozłączeniem:

 • Wszystkie stoliki (zwykłe oraz w turniejach jedno- i wielostolikowych) mogą posiadać tylko jedną z następujących funkcji: ochrona przed rozłączeniem lub Linia życia.
 • Wszystkie stoły turniejowe są wyposażone w funkcję Linii życia.
 • Stoliki z grami „na żywo” mogą posiadać dowolną z tych dwóch funkcji.
 • W przypadku turniejów jedno- i wielostolikowych, na liście w Holu nie są wyszczególniane informacje dotyczące Linii życia.
 • W przypadku gier „na żywo” (bez Ochrony), w nazwie stolika zostaje umieszczona informacja o dostępnej Linii życia.

O ile są spełnione powyższe warunki, nie ma limitów dotyczących korzystania z Linii życia.

Kiedy system zadecyduje o czekaniu na gracza przez dodatkowy czas, na czacie dilera zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Jeżeli gracz, który utracił połączenie, ma dostępną opcję „Sprawdzam”, system automatycznie wywoła tę opcję, bez odczekiwania „dodatkowego” czasu.

Ochrona przed rozłączeniem w jednostolikowym turnieju Sit & Go

Usunęliśmy Ochronę przed rozłączeniem ze wszystkich jednostolikowych turniejów Sit & Go.& Jeśli gracz utraci połączenie, uznaje się, że spasował. Tę zmianę wprowadzono z powodu licznych żądań naszych graczy.

Ochrona przed rozłączeniem w wielostolikowym turnieju Sit & Go

W wielostolikowych turniejach Sit & Go nie jest dostępna ochrona przed rozłączeniem. Jeśli gracz utraci połączenie, uznaje się, że spasował.

Ochrona przed rozłączeniem w turnieju wielostolikowym

Usunęliśmy ochronę przed rozłączeniem ze wszystkich turniejów wielostolikowych. Jeśli gracz utraci połączenie, uznaje się, że spasował. Tę zmianę wprowadzono z powodu licznych żądań naszych graczy.

Zasady anulowania

1. Jednostolikowe turnieje Sit & Go, wielostolikowe turnieje Sit & Go i turnieje wielostolikowe: jeśli turniej został anulowany z powodów technicznych, obowiązywać będą następujące zasady zwrotów:

    a. Jeśli turniej jeszcze się nie rozpoczął:

 • Wszyscy zarejestrowani gracze otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście          

    b. Jeśli turniej się rozpoczął, lecz zapisy do turnieju wciąż trwają (tzn. wciąż trwa okres późnych zapisów do turnieju):

 • Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście
 • Gracze, którzy wciąż grają w turnieju otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście.         
 • Wszystkie kwoty wpisowego (oprócz opłat za wejście) zebrane od graczy, którzy zostali wyeliminowani z turnieju zostaną podzielone pomiędzy pozostałych graczy. Uczestnicy otrzymają odpowiedni procent tej kwoty w zależności od zdobytej liczby żetonów.              
 • W turnieju wypłacone zostaną wyłącznie fundusze, które zostały zebrane w postaci wpisowych. Gwarantowana pula oferowana w turnieju nie będzie brana pod uwagę w przypadku obliczania wypłat.

    c. Jeśli turniej się rozpoczął, a okres rejestracji jest zakończony:             

 • Gracze wyeliminowani w chwili anulowania nie odzyskają wpisowego, ani opłaty za wejście
 • Gracze nadal uczestniczący w turnieju otrzymają kwotę, którą wygrałby następny gracz wyeliminowany z turnieju. 50% zostanie podzielone równo między wszystkich graczy nadal uczestniczących w turnieju w momencie anulowania gry, a 50% zostanie podzielone procentowo według posiadanych żetonów w momencie anulowania gry. Pozostałym graczom zostanie również zwrócona opłata za wejście do turnieju.     

    d. W wyjątkowych okolicznościach, gdy jakość naszych usług jest poważnie obniżona, np. w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego, pożaru lub złośliwego ataku DDoS, zastrzegamy sobie prawo do anulowania turniejów i wypłacenie graczom zwrotu wpisowego i opłaty za wejście tylko w turniejach, gdzie faktyczne pule nagród są niższe niż gwarantowane pule nagród. W takiej sytuacji, wypłacimy wszystkim graczom zwrot wpisowego i opłaty za wejście, włącznie z graczami, którzy zostali wyeliminowani w momencie anulowania turnieju.

2. Turnieje Spins. Jeśli turniej zostanie anulowany ze względów technicznych, będą obowiązywać następujące zasady zwrotu:

    a. Jeśli turniej jeszcze się nie rozpoczął:

 • Wszyscy gracze otrzymają zwrot wpisowego i opłaty za wejście.

    b. Jeśli turniej się rozpoczął:  

 • Gracze wyeliminowani w momencie anulowania turnieju nie otrzymają zwrotu wpisowego ani opłaty za wejście.
 • Gracze wciąż biorący udział w turnieju otrzymają zwrot kwoty, która byłaby przyznana następnemu wyeliminowanemu z turnieju graczowi. 50% pozostałej puli nagród zostanie równo podzielone pomiędzy pozostałych w grze uczestników, a 50 % zostanie rozdzielone na procentowe udziały na podstawie liczby żetonów każdego gracza. Pozostali gracze NIE otrzymają zwrotu opłaty za wejście.     Pozostali gracze NIE otrzymają zwrotu opłaty za wejście.

Turniej Spins zostanie uznany za rozpoczęty po rozdaniu pierwszej karty.    

3. Turnieje z opcją rebuy: Przy każdym rebuy i add-on zwiększy się łączna liczba żetonów w turnieju. Całkowita liczba żetonów w turniejach z dokupowaniem równa się sumie wszystkich żetonów początkowych graczy (w tym dodatkowe żetony początkowe, jeśli takie są) + suma żetonów przyznanych wszystkim graczom, którzy skorzystali z funkcji dokupienia oraz suma żetonów przyznanych wszystkim graczom, którzy skorzystali z opcji add-on. Łączna liczba żetonów w turnieju będzie narastać w miarę, jak gracze będą zgłaszać żądania dokupienia, a ostateczna liczba zostanie obliczona tylko po zakończeniu okresu dodawania.

Jeśli w trakcie okresu dodawania nastąpi przerwanie turnieju, dokładna łączna liczba żetonów w turnieju w chwili zaprzestania gry (łącznie z żetonami dodanymi do turnieju w wyniku żądań dokupienia i dodania) zostanie wykorzystana do rozdzielenia salda pieniędzy w puli nagród.

4. W przypadku, gdy w turnieju satelitarnym oferowana jest gwarantowana nagroda; jest ona gwarantowana i wypłacana, jeśli okres późnej rejestracji zostanie zakończony po określonej liczbie poziomów ciemnych. Jeśli turniej zakończy się w trakcie okresu późnej rejestracji, tylko zebrane pieniądze zostaną rozdzielone pomiędzy graczy w formie biletów, dolarów turniejowych i/lub gotówki w oparciu o konfigurację struktury wypłat.         

5. Zasady dot. anulowania turniejów i ochrony przed rozłączeniem mają zastosowanie w przypadku wszystkich turniejów.

6. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub przełożenia turnieju w dowolnej chwili, z jakiegokolwiek powodu, z powiadomieniem lub bez. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych reguł i zasad turniejów pokerowych w dowolnej chwili bez powiadomienia. Takie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w sekcji "Zasady rozgrywania turniejów" witryny internetowej. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie reguł i zasad turnieju przed wzięciem w nim udziału.    

7. Przedstawione tutaj reguły i zasady turnieju pokerowego stanowią pełne warunki współpracy gracza i witryny odnoszące się do działań gracza w ramach dowolnego turnieju, z wyjątkiem przypadków określonych inaczej w dowolnych regułach turnieju pokerowego, dotyczących konkretnego turnieju, opublikowanych w witrynie internetowej.               

8. Nie zaprzeczając powyższemu, wszelkie korzystanie z witryny internetowej przez gracza podlega zasadom podanym w Warunkach użytkowania. W przypadku jakichkolwiek sporów, zastosowanie będą miały te warunki.        

Data ostatniej aktualizacji: 30/01/2020