Warto wiedzieć

Użytkownik ma pełną kontrolę nad wysokością kwoty, którą chce zasilić swoje konto.

Środki nie zostaną pobrane z konta do momentu autoryzacji transakcji. Nie możemy dokonać autoryzacji transakcji w imieniu użytkownika.