Informacje

Usługa eps (e-payment standard) została opracowana przez austriackie banki, Austriackie Ministerstwo Finansów (BMF) i Główne Biuro Informacji (CIO) austriackiego rządu. System płatności elektronicznych eps umożliwia klientom dokonywanie płatności online za pośrednictwem ich aplikacji bankowości internetowej i jest dostępny przez całą dobę bez względu na godziny otwarcia banku.

Aby dokonać przelewu bankowego, wymagany jest jedynie kod TAN. Banki używają weryfikacji przy pomocy kodów TAN, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.