Zasady zawierania zakładów 1-Click

Zakłady 1-Click umożliwiają zawieranie zakładów na żywo, po ustalonym kursie i za wybraną przez gracza stawkę, przy pomocy jedynie jednego kliknięcia.

Domyślna stawka ustalana jest przez gracza, przy czym każdy użytkownik ma do wyboru ustalone kwoty oraz możliwość wybrania indywidualnej stawki zakładu. Stawka ta może zostać zmieniona w dowolnym momencie.

Po dokonaniu niezbędnych ustawień oraz zaakceptowaniu warunków udziału, zakłady 1-Click zostaną aktywowane.

Po aktywacji zakładów 1-Click, wystarczy kliknąć na kursie danego zakładu, aby postawić ustaloną stawkę na wybrany wynik, bez dodatkowego potwierdzania zakładu.

Również w tych zakładach obowiązują wszystkie postanowienia Ogólnych warunków handlowych, a w szczególności dotyczące cofania wniesionych zakładów.

Użytkownik w każdej chwili może wybrać, czy chce obstawiać zakłady klasycznie, czy jako 1-Click.

PartyPoker zastrzega sobie prawo do wykluczenia użytkowników z udziału w zakładach 1-Click oraz anulowania tej możliwości wnoszenia zakładów w dowolnym momencie.