OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE W WERSJI ZAKTUALIZOWANEJ 01.11.2022 (KANADA) 

WAŻNE! PRZED WYRAŻENIEM ZGODY NA POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH UMÓW NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TE WARUNKI I PRZECHOWYWAĆ JE WRAZ ZE WSZYSTKIMI WIADOMOŚCIAMI E-MAIL Z POTWIERDZENIAMI, WIADOMOŚCIAMI SMS, DODATKOWYMI WARUNKAMI, DANYMI TRANSAKCJI, REGUŁAMI GIER I METODAMI PŁATNOŚCI WŁAŚCIWYMI DLA SWOJEGO SPOSOBU KORZYSTANIA Z PLATFORM I/LUB USŁUG. NIE PRZECHOWUJEMY W NASZYCH AKTACH UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM, WIĘC NALEŻY WYDRUKOWAĆ JĄ I DOŁĄCZYĆ DO SWOJEJ DOKUMENTACJI. TE WARUNKI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE (W SPOSÓB OPISANY PONIŻEJ).

Usługi świadczone na rzecz użytkownika przez partypoker.com są świadczone przez:

Entain Spółka

Adres

Numer firmy

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

46808

W niniejszych Warunkach odnosimy się do spółki Entain Group odpowiednio jako „My", „Nas” lub „Nasze”.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie umowy, klikając przycisk Prześlij lub Zgadzam się i (lub) korzystając z Usług/Infrastruktury (zgodnie z definicją terminu w niniejszym dokumencie). Gdy Użytkownik (zgodnie z definicją terminu w niniejszym dokumencie) kliknie przycisk Prześlij lub Zgadzam się albo rozpocznie korzystanie z usług, zostanie zawarta wiążąca prawnie, zgodna z niniejszymi warunkami umowa między (a) Tobą czyli Użytkownikiem i (b) Nami.

Informacje licencyjne

ElectraWorks Limited jest licencjonowany i regulowany przez Kahnawake Gaming Commission na podstawie Kahnawake Gaming Law (numer referencyjny licencji 885). Użytkownicy końcowi z siedzibą w [JURISDICTION] są w niniejszych Warunkach umowy określani jako Gracze.

Świadczymy usługi w partypoker.comoraz w ramach dowolnej innej udostępnionej przez nas platformy komórkowej lub online (każda indywidualna strona jest „Platformą”), za pośrednictwem których Użytkownik uzyskuje dostęp do usług związanych z obstawianiem, hazardem i zakładami, w tym między innymi do Usług w zakresie zakładów sportowych i Usług hazardowych zgodnie z poniższą definicją, przy użyciu swojego konta (‘Usługi”).

W przypadku jakichkolwiek skarg, reklamacji lub sporów dotyczących wyników korzystania z Usług lub innych naszych działań Użytkownik powinien najpierw skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji 22 poniżej.

Niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności, Zasadami zakładów sportowych, Regulaminem wideo, sekcją Turnieje, sekcjami Jak grać/Początek i Zasadami gry, Najczęściej zadawanymi pytaniami, wszystkimi dodatkowymi zasadami gry, Polityką rozłączenia i anulowania, Standardowymi warunkami promocji, Polityką opłat i prowizji (jeśli dotyczy), Polityką treści osób trzecich oraz wszelkimi innymi dodatkowymi zasadami i warunkami opublikowanymi na Platformach i przekazanymi użytkownikom pocztą elektroniczną, które odnoszą się do konkretnego wydarzenia, gry, oprogramowania, promocji lub turnieju i regulują je, stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Nami (Umowy). Po otrzymaniu powiadomienia o wszelkich zmianach dotyczących warunków Umów pocztą e-mail, Użytkownik będzie mieć możliwość zaprzestania gry hazardowej i/lub zamknięcia konta zgodnie z sekcją 18. Użytkownik powinien dokładnie przeczytać wszystkie te dokumenty, ponieważ każdy z nich tworzy część prawnie wiążącej umowy między nami.

JEŻELI TE UMOWY ZOSTANĄ PRZETŁUMACZONE NA INNY JĘZYK, W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY TŁUMACZENIEM I WERSJĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM ROZSTRZYGAJĄCA JEST WERSJA ANGIELSKA.

Należy zauważyć, że niniejsze Warunki będą miały pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między tymi Warunkami i jakimikolwiek zasadami gier lub innymi dokumentami przywołanymi w tych Warunkach.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych Umów zachęcamy do uzyskania niezależnej porady prawnej.

Usługi i funkcje interaktywne (w tym niektóre gry) mogą się różnić w zależności od Platformy, z której Użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do nich.

Użytkownik powinien zwrócić uwagę na naszą Politykę prywatności, w której opisano nasz sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik również potwierdza i akceptuje Zasady ochrony prywatności.

USŁUGI ZAKŁADÓW SPORTOWYCH

Zakłady sportowe to usługi oferowane przez nas na następujących platformach: partypoker.com oraz wszelkie inne platformy zakładów sportowych udostępniane przez nas od czasu do czasu (łącznie Usługi zakładów sportowych).

W przypadku korzystania lub zamiaru korzystania z Usług w zakresie zakładów sportowych wymagane jest zastosowanie się do zasad sekcji nr 28 niniejszych Warunków dotyczącej Usług w zakresie zakładów sportowych.

USŁUGI HAZARDOWE

Usługi hazardowe to usługi oferowane przez nas na następujących platformach: partypoker.com oraz wszelkie inne platformy hazardowe udostępniane przez Nas od czasu do czasu (łącznie Usługi hazardowe).

W przypadku korzystania lub zamiaru korzystania z Usług hazardowych wymagane jest zachowanie zgodności z sekcją 29 niniejszych Warunków dotyczącą Usług hazardowych.

1. STOSOWANIE UMÓW

Potwierdzając przeczytanie tych Umów podczas rejestracji oraz (lub) klikając przycisk Prześlij lub Zgadzam się podczas instalowania dowolnego oprogramowania związanego z Usługami dostarczanymi za pomocą Platform lub podczas rejestrowania Konta, Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Umów oraz przyjmuje do wiadomości, że nieprzestrzeganie ich postanowień może spowodować wykluczenie, zamknięcie Konta (odtąd zgodnie z definicją w sekcji 3 poniżej), konfiskatę środków i (lub) pozew prawny przeciwko Użytkownikowi w zależności od sytuacji i postanowień niniejszych Umów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli zgodzi się na postanowienia niniejszych Umów, niezwłocznie rozpoczniemy świadczenie Usług. W związku z tym, jeśli Użytkownik zgodzi się na postanowienia niniejszych Umów podczas rejestrowania się w Naszych Usługach, nie będzie w stanie później anulować tej rejestracji, chociaż będzie miał prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i zamknięcia Konta w trybie określonym w sekcji nr 18 poniżej.

2. LEGALNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG

2.1

Hazard nieletnich jest przestępstwem. Z usług mogą korzystać tylko osoby mające co najmniej 19 lat (lub które osiągnęły wiek pełnoletniości w systemie prawnym obowiązującym na danym terytorium) i jeśli jest to legalne zgodnie z prawem obowiązującym w systemie prawnym obowiązującym na danym terytorium. Użytkownik potwierdza, że nie próbuje uzyskać dostępu do Naszych Usług z terytorium, na którym nielegalnym jest uczestnictwo w hazardowych grach internetowych w trakcie stawiania zakładu lub brania udziału w grze. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika dowodu pełnoletniości i zawieszenia Konta do momentu przedstawienia zadowalającego dowodu pełnoletniości. Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej porady prawnej ani zapewnień oraz że upewnienie się, iż Użytkownik nie łamie obowiązującego prawa i może legalnie korzystać z Usług, jest jego wyłącznym obowiązkiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że hazard nieletnich jest niedopuszczalny i w zależności od miejsca, z którego uzyskuje dostęp do naszych usług, możemy skierować wszelkie próby takiego działania do organu regulacyjnego, który może przekazać sprawę do lokalnych organów ścigania. Niezależnie od powyższych postanowień dostęp do Usług może być ograniczony na określonych obszarach. Korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie z własnej woli, w zależności od własnego uznania i na własne ryzyko Użytkownika. Korzystając z Usług, Użytkownik poświadcza, że nie uważa Usług za obraźliwe, niedopuszczalne, niesprawiedliwe ani nieprzyzwoite w żaden sposób.

2.2

W każdej chwili możemy zażądać kopii dokumentów tożsamości oraz dowodów adresu zamieszkania od wszystkich Użytkowników. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji do momentu, aż będziemy mogli zweryfikować szczegóły dot. tożsamości Użytkownika. Jeśli nie będziemy w stanie pomyślnie zweryfikować tożsamości użytkownika w rozsądnym okresie czasu, ustalonym przez nas według naszego uznania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta. Ponadto możemy wstrzymać saldo rachunku na koncie, aż do pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji.

2.3

Jeśli po zakończeniu Naszej weryfikacji okaże się, że Użytkownik jest niepełnoletni, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszystkich transakcji dokonanych w czasie, gdy był niepełnoletni i zamknięcia Konta.

2.4

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do konta Użytkownikom w trakcie dokonywania weryfikacji. W tym czasie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych i/lub regulacyjnych, Użytkownik, którego postępowanie dotyczy, ma prawo wypłacić tylko wszelkie pozostałe środki wpłacone na swoje konta razem z wynikającymi z nich wygranymi (łącznie z wygranymi z uzyskanymi z wykorzystania bonusów, w przypadku których zostały spełnione odpowiednie warunki).

3. KONTO/REJESTRACJA

3.1

Aby korzystać z Usług, należy najpierw zarejestrować się w celu uzyskania konta. Za pomocą Konta można uzyskać dostęp do dowolnej z Naszych Usług (zgodnie z definicją poniżej).

3.2

Konto u Nas można otworzyć, wybierając unikatową nazwę konta i hasło oraz wprowadzając inne informacje, o które prosimy w naszym formularzu rejestracyjnym, takie jak (między innymi) imię i nazwisko, adres, adres e-mail, płeć, data urodzenia i numer telefonu („Konto”). Użytkownik odpowiada za podanie dokładnych i aktualizowanych danych podczas rejestracji i przy każdej późniejszej okazji. Można zmienić niektóre (nie wszystkie) informacje podane podczas rejestracji, modyfikując preferencje Konta lub kontaktując się z Nami. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce prywatności. Można również skontaktować się z Nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

3.3

Od czasu do czasu Użytkownik może również zostać poproszony o wybranie preferowanej waluty z listy dostępnych walut („Waluta konta”). Należy pamiętać, że po wybraniu Waluty konta nie można będzie jej zmienić więcej niż jednokrotnie bez Naszej zgody (która może zostać wstrzymana lub opóźniona według uznania). Aby zmienić Walutę konta więcej niż raz, należy skontaktować się z Nami. Jakiekolwiek zmiany Waluty konta będą dokonywane zgodnie z warunkami i przy kursie wymiany oferowanym przez Nas w momencie konwersji. Odwiedź najczęściej zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej.

3.4

Za otwarcie Konta nie są pobierane żadne opłaty. Nie jesteśmy bankiem i środki nie są ubezpieczone przez żadną instytucję państwową. Wszystkie wpłaty i wypłaty z Konta muszą być dokonywane w walutach dostępnych czasami w naszych Usługach i nie są oprocentowane. Wszystkie wpłaty na Konto muszą również pochodzić ze źródła, którego zarejestrowanym właścicielem jest Użytkownik. W przypadku dokonywania wpłaty na Konto lub wypłaty z niego w walucie innej niż Waluta konta operacja zostanie zrealizowania przy kursie wymiany oferowanym przez nas w momencie wpłaty lub wypłaty i może być objęta niewielką prowizję za przewalutowanie.

3.5

Aby grać na prawdziwe pieniądze lub stawiać zakłady, Użytkownik musi wpłacić prawdziwe środki na swoje Konto, korzystając z dowolnej z metod, które są od czasu do czasu określane przez Nas. Środki te zostaną zdeponowane na Koncie po faktycznym ich otrzymaniu przez Nas lub Naszych agentów. W zależności od dotychczasowych relacji Użytkownika z Nami, metody wpłaty i innych czynników, które są określane wyłącznie przez Nas, mogą obowiązywać pewne limity minimalne i maksymalne wpłat na Konto. Szczegółowe informacje na temat aktualnych opcji wpłat i wypłat oraz opłat można znaleźć na stronie często zadawanych pytań dotyczących płatności.

3.6

Użytkownik może zlecić wypłatę z konta w każdej chwili, o ile otrzymane zostały wszystkie dokonane płatności. Zastrzegamy sobie prawo do wypłacenia dowolnej żądanej kwoty w części lub w całości przy użyciu tej samej metody płatności i waluty, które zostały użyte podczas dokonywania wpłaty.

3.7

Aby używać określonych Usług, może być konieczne pobranie i zainstalowanie wskazanego oprogramowania udostępnionego dla odpowiedniej Platformy.

3.8

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować stałej dostępności jakiejkolwiek waluty. W przypadku mało prawdopodobnej konieczności zaprzestania obsługiwania przez Nas określonej waluty i niedostępności Waluty konta zastrzegamy sobie prawo wymagania od Użytkownika zamiany Waluty konta na preferowaną walutę alternatywną przy kursie wymiany oferowanym przez Nas w momencie konwersji.

4. PRAWDZIWA TOŻSAMOŚĆ I JEDNO KONTO

Imię i nazwisko na Koncie muszą odpowiadać prawdziwej tożsamości Użytkownika oraz imieniu i nazwisku zapisanym w jego akcie urodzenia, a imię i nazwisko podane podczas rejestrowania konta muszą być takie same, jak imię i nazwisko na karcie kredytowej lub dane, na które zostało zarejestrowane dowolne inne konto używane do wpłacania lub wypłacania pieniędzy z Konta. Nie podważając powyższego, w przypadku korzystania z kart kredytowych lub innych metod płatności do dokonywania wpłat na konto, wychodzimy z założenia, że Użytkownik otrzymał zgodę posiadacza tych kart/środków lub/i osoby, na którą karty zostały wystawione lub która założyła konta, z których przelane zostały środki. Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji otrzymanej zgody i nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie środków i kont osób trzecich, zgodnie z niniejszymi Warunkami. W celu sprawdzenia tożsamości Użytkownika zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnej chwili odpowiedniego dowodu tożsamości (łącznie z kopiami ważnego paszportu/dowodu tożsamości i/lub używanych kart płatniczych) i poświadczenia adresu (w tym m.in. ostatniego rachunku za media lub wyciągu z banku). Niedostarczenie takich dokumentów może spowodować zawieszenie lub zamknięcie konta, możemy wstrzymać saldo rachunku na koncie do momentu dostarczenia tych dokumentów i uznania procesu weryfikacji za zakończonego pomyślnie. Użytkownik nie może korzystać z więcej niż jednego Konta do korzystania z Platform. Jeśli Użytkownik ma więcej niż 1 (jedno) Konto lub Konta na różne nazwiska, musi niezwłocznie skontaktować się z Nami, aby umożliwić Nam połączenie kont i sprawienie, że Użytkownik będzie miał tylko 1 (jedno) Konto. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Kont w przypadku utworzenia wielu Kont. W przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że użytkownik otworzył wiele Kont w celu dokonania oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do anulowania dowolnej transakcji związanej z tą próbą oszustwa. W przypadku zagubienia nazwy użytkownika lub hasła, prosimy o kontakt z Nami w celu ustalenia nazwy lub wybrania nowego hasła.

5. ŻADNYCH PRACOWNIKÓW GRUPY, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, BUKMACHERÓW, UCZESTNIKÓW SPORTOWYCH ANI OSÓB OBJĘTYCH ZAKAZEM KONKURENCJI

Jeśli Użytkownik jest (i) członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, pracownikiem, konsultantem lub agentem firmy Entain bądź jednej z jej pośrednich lub bezpośrednich podmiotów zależnych („Grupa”); (ii) jej dostawcą lub podwykonawcą; (iii) (wyłącznie w odniesieniu do usług w zakresie zakładów sportowych) bukmacherem, agentem ds. Zakładów lub osobą w jakikolwiek związaną z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia, na które przyjmujemy zakłady (w tym, lecz nie ograniczając się do, sportowcem, członkiem klubu sportowego i/lub ligi), nie może zarejestrować w naszej witrynie konta ani korzystać bezpośrednio lub pośrednio z żadnych Usług („Osoba nieupoważniona”) innych niż związane z zatrudnieniem w Grupie. Członkom rodziny Osób nieautoryzowanych również nie wolno się rejestrować ani pośrednio lub bezpośrednio korzystać z jakichkolwiek Usług. Przez „członka rodziny” w tym paragrafie należy rozumieć między innymi małżonka, partnera, rodzica, dziecko lub rodzeństwo.

6. KORZYSTANIE Z USŁUG

6.1

W trosce o zapewnienie sprawiedliwości, możemy podjąć wszelkie środki, które uznamy za stosowne, w celu stworzenia sprawiedliwego i zrównoważonego środowiska gry.

6.2

Bez wpływu na obecne lub oczekujące transakcje, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, usunięcia i/lub dodania dowolnego Urządzenia wyłącznie według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za skutki takiego działania.

6.3

Zabraniamy korzystania z nieuczciwych praktyk podczas używania Usług. Ma to na celu ochronę Naszych klientów i uczciwości Usług. Szczegółowe informacje można znaleźć w Zasadach dotyczących nieuczciwej przewagi będących częścią tych Umów oraz w Zasadach zapobiegających oszustwom w sekcji 29.4. Jeśli zostanie stwierdzone, że którykolwiek klient uczestniczy w jakiejkolwiek formie zmowy lub innych czynnościach uważanych przez nas za oszustwo, jego konto może zostać zamknięte na stałe, a saldo może być zagrożone konfiskatą lub zawieszeniem zgodnie z sekcją nr 17 niniejszych Warunków.

6.4

Zabraniamy publikowania jakiejkolwiek niedozwolonej Zawartości stron trzecich (zgodnie z definicją terminu w niniejszym dokumencie) na Naszych Platformach. Szczegółowe informacje można znaleźć w Zasadach dotyczących zawartości stron trzecich, które są częścią tych Umów.

6.5

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszania od czasu do czasu dostępu do niektórych z Naszych Usług, Platform lub gier na naszych Platformach.

6.6

Informacje zamieszczone w regulaminie dot. Usług nie stanowią porad prawnych lub prawno-skarbowych, a spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte w oparciu o ich treść.

6.7

W przypadku odniesień do czasu w związku z korzystaniem z Usług, o ile nie zostanie podane inaczej, wszystkie informacje dotyczą czasu GMT+1.

6.8

Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w celach osobistych. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

6.9

Poważnie traktujemy odpowiedzialne granie. Jeśli (i) u Użytkownika zdiagnozowano uzależnienie od hazardu lub (ii) Użytkownik jest w trakcie leczenia uzależnienia od hazardu, nie może korzystać z naszych Usług. Jeśli Użytkownik uważa, że stracił lub może stracić kontrolę nad hazardem lub wydatkami związanymi z hazardem lub uważa, że istnieje ryzyko utraty kontroli, musi Nas natychmiast o tym powiadomić. Prosimy również o zapoznanie się z funkcją Odpowiedzialna gra dostępną w sekcji Zamknij serwis na Koncie.

6.10

W celu spełnienia przepisów prawnych oraz uregulowań, zastrzegamy sobie prawo objęcia konta gracza stosownymi ograniczeniami. Ograniczenia te mogą wpłynąć na korzystanie przez Użytkownika z Konta i nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek ograniczenia wpłyną na zdolność Użytkownika do spełnienia wymogów jakiejkolwiek promocji i/lub do uwolnienia jakichkolwiek premii, korzyści lub nagród.

6.11

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika w przypadku nadużycia wobec któregokolwiek z naszych pracowników lub złożenia (lub grożenia złożeniem) jakiegokolwiek zniesławiającego lub fałszywego oświadczenia na temat jakiejkolwiek firmy należącej do Grupy Entain i/lub któregokolwiek z jej/ich pracowników lub funkcjonariuszy, lub w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wobec jakiejkolwiek firmy należącej do Grupy Entain.

6.12

Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych Użytkowników hazard może stać się problemem. Dajemy użytkownikom możliwość wykluczenia się z korzystania ze Strony i naszych usług lub korzystania z innych narzędzi odpowiedzialnego hazardu, które oferujemy, takich jak przerwa od gry lub ustalanie limitów finansowych w odniesieniu do ich gier. Niektóre oferowane przez nas narzędzia mogą być stosowane na innych kontach, które jesteśmy w stanie zidentyfikować jako należące do użytkownika w całej Grupie. Jednak identyfikacja kont użytkownika zależy od tego, czy zarejestrowane informacje są identyczne dla wszystkich kont. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli użytkownik podał nieidentyczne dane osobowe na takich kontach.

7. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Terminy partypoker i wszelkie inne znaki używane przez Grupę są znakami towarowymi, znakami usługowymi i/lub nazwami handlowymi Grupy lub jednej z jej spółek zależnych, stowarzyszonych lub jej licencjodawców. Ponadto wszystkie inne materiały wykorzystywane przez Grupę, w tym oprogramowanie, obrazy, rysunki, zdjęcia, animacje, filmy, utwory muzyczne, efekty dźwiękowe i tekst (a także dowolne prawa własności intelektualnej do nich lub w nich zawarte) są własnością Grupy lub jednej z jej firm zależnych lub stowarzyszonych i (lub) licencjodawców oraz są chronione prawem autorskim i (lub) innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw do takiego materiału objętego prawami autorskimi, znaków towarowych ani znaków usług i nie może korzystać z nich bez pisemnego zezwolenia Grupy.

8. DOSTAWCA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Aby korzystać z Usług, Użytkownik będzie musiał przesyłać Nam pieniądze i je od Nas odbierać. W celu przetwarzania takich transakcji finansowych możemy korzystać z mechanizmów przetwarzania płatności elektronicznych innych firm i/lub usług instytucji finansowych („Dostawców usług elektronicznych”). Niniejszym Użytkownik nieodwołalnie upoważnia Nas, aby w razie potrzeby zlecać takim Dostawcom usług elektronicznych obsługę wpłat na Konto i wypłat z Konta, oraz nieodwołalnie wyraża zgodę, abyśmy wydawali takie zlecenia w jego imieniu i zgodnie z żądaniami wyrażonymi przez użycie odpowiedniej funkcji na naszych Platformach. Użytkownik wyraża zgodę na podporządkowanie się warunkom korzystania z usług poszczególnych dostawców usług elektronicznych. W przypadku kolizji między niniejszymi Umowami a warunkami Dostawcy usług elektronicznych znaczenie rozstrzygające będą miały te Umowy.

9. BONUSY

Od czasu do czasu możemy oferować kwoty uzupełniające lub bonusowe, które są dodawane przez Nas do salda Konta Użytkownika („Bonus(y)”). Bonusy tego rodzaju mogą zostać użyte tylko w związku z Usługami, które mogły zostać określone w ofercie Bonusu. Każdą ofertę bonusową można przyjąć zgodnie z jej dodatkowymi warunkami, które mogą być do niej dołączone, a jeśli nie są, to zgodnie ze Standardowymi warunkami promocji oraz ograniczeniami wydania bonusu zawartymi w danej ofercie. Z oferty można skorzystać tylko RAZ, o ile nie zostanie to określone inaczej. Użytkownik nie może podejmować żadnych kwot Bonusu i nie może wypłacać ze swojego Konta gotówki uzyskanej dzięki Bonusowi, jeśli wcześniej nie zostaną spełnione obowiązujące warunki, w tym m.in. warunki kwalifikacji lub wymagań. W przypadku Usług w zakresie zakładów sportowych pod wszelkimi stosownymi warunkami Użytkownik może wypłacić z konta środki uzyskane w ramach Bonusu tylko wtedy, gdy postawił kwotę równą pięciokrotności Kwoty bonusu oraz pięciokrotności kwoty wpłaty, która doprowadziła do uzyskania Bonusu, przy kursie 1.7 lub wyższym.

10. WYPŁATY

10.1

Saldo konta to kwota prawdziwych pieniędzy wpłaconych na Konto Użytkownika (przez Użytkownika lub przez Nas) powiększona o wszelkie wygrane (w tym bonusy, których warunki wypłaty nie zostały jeszcze spełnione) i/lub pomniejszona o wszelkie straty wynikające z korzystania z Usług oraz pomniejszona o prowizje lub opłaty za wejścia lub inne opłaty (jeśli dotyczy) i kwoty poprzednio podjęte przez Użytkownika lub skonfiskowane bądź rewindykowane przez nas na skutek jakiegokolwiek faktycznego lub podejrzewanego oszustwa, odrzucenia lub anulowania wpłat albo innych transakcji dokonywanych przez Użytkownika bądź dowolny inny bank (w związku z brakiem wystarczających środków, anulowaniem transakcji lub innymi powodami), Opłaty za nieaktywne konto (zobacz sekcję 11 poniżej) oraz sumy, które z innych powodów mogą zostać potrącone lub skonfiskowane na mocy niniejszej Umowy („Saldo konta”).

10.2

Zatwierdzenie dyspozycji wypłaty możliwe jest jedynie po dokonaniu wymaganego obrotu środkami wpłaconymi na konto lub otrzymaniu bonusu bez ograniczeń wypłaty, uzyskaniu wygranych oraz podporządkowane ograniczeniom metody wpłaty, ograniczeniom bonusowym i/lub środkom bezpieczeństwa (patrz punkt 16 poniżej) i wszystkim innym warunkom niniejszej Umowy. W przypadku wygranych progresywnego jackpota może być konieczne zweryfikowanie wygranej u dostawcy gry. Ten proces weryfikacji może opóźnić wszelkie płatności/wypłaty i może skutkować wahaniami wysokości puli. Dołożymy wszelkich starań, aby każda wygrana progresywnego jackpota była dostępna do wypłaty w ciągu 24 godzin, pod warunkiem, że wszystkie inne wymagane weryfikacje i kontrole pod kątem oszustw zostały pomyślnie zakończone. Wszystkie podejmowane kwoty podlegają limitom transakcji oraz ograniczeniom metod wypłat, o których powiadomimy Użytkownika przed wypłaceniem gotówki. Szczegółowe informacje na temat aktualnych opcji wpłat i wypłat oraz opłat można znaleźć na stronie często zadawanych pytań dotyczących płatności.

10.3

Możemy zgłosić i zatrzymać dowolną kwotę z wygranych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich podatków od uzyskanych wygranych. Sald kont nie można przekazywać, zastępować ani wymieniać na żadną inną nagrodę. Ponieważ w celu ochrony nas samych jak i Użytkowników przed kradzieżą karty oraz oszustwom w procesach wypłat stosujemy ‘system zamkniętego obiegu’, sporadycznie wypłaty mogą zostać rozdzielone na kilka metod płatności. Dochodzi do tego, kiedy zasady bezpieczeństwa systemu wymagają, aby środki zostały zwrócone metodami płatności wykorzystanymi przy wpłacie. Zastrzegamy sobie prawo do zrealizowania wypłaty za pomocą metody użytej do dokonania wpłaty, do całkowitej wpłaconej kwoty, zanim inne opcje wypłaty będą udostępnione. Stosowna metoda płatności wybierana jest według naszego uznania i może obejmować karty kredytowe/debetowe oraz inne metody.

10.4

Płatności zostają dokonane w najszybszym racjonalnie możliwym terminie (czas wewnętrznej realizacji wynosi maksymalnie dwa dni robocze), chociaż możliwe są pewne opóźnienia wynikające z ewentualnego Przeglądu zabezpieczeń (zobacz pkt. 16) wykonywanego przez nas, i z wyjątkiem sytuacji, gdy wstrzymamy taką płatność zgodnie z niniejszą Umową.

11. OPŁATY ZA NIEAKTYWNE KONTO I PORZUCANIE KONT

11.1

Jeżeli Użytkownik nie zaloguje się na swoje Konto przy użyciu jego nazwy oraz hasła oraz (i) nie obstawi zakładu pieniężnego za pomocą Usług, (ii) nie weźmie udziału w turnieju z płatnym uczestnictwem za pomocą Usług hazardowych lub (iii) nie rozegra rozdania objętego prowizją za pomocą Usług hazardowych bądź (iv) nie dokona wpłaty przez okres 365 kolejnych dni, wówczas po tych 365 dniach („zwłoki”), jego Konto (i każde inne powiązane z nim konto u dowolnego dostawcy usług elektronicznych) zostanie uznane za „nieaktywne”.  

11.2

Jeśli konto zostanie uznane za nieaktywne, będziemy uprawnieni do obciążenia Użytkownika opłatą administracyjną (Opłatą za nieaktywne konto). Możemy potrącić z salda konta Użytkownika kwotę nie większą niż opłata za nieaktywne konto następnego dnia po zakończeniu Okresu zwłoki, a następnie co 30 (trzydzieści) dni zgodnie z Harmonogramem opłat za nieaktywne konto. Usuniemy również z konta Użytkownika jakiekolwiek niewykorzystane wejściówki do freerolli w tym (lecz nie tylko) takie, w przypadku których freeroll jest już nieważny. Jeśli konto będzie uznawane za nieaktywne przez 18 kolejnych miesięcy kalendarzowych, w celu zabezpieczenia pieniędzy Użytkownika możemy zatrzymać środki pozostałe na Koncie i zamknąć je. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z Nami w celu odzyskania zatrzymanych środków.

Przestaniemy potrącać Opłatę za nieaktywne konto z Salda konta, jeśli Użytkownik weźmie udział w turnieju, postawi zakład pieniężny lub rozegra rozdanie objęte prowizją, dokonując wpłaty lub przy zamknięciu Konta zgodnie z sekcją 18.1 powyżej. 

12. TREŚCI OSÓB TRZECICH

12.1

Wulgarne lub obraźliwe wypowiedzi nie są tolerowane ani w Naszych oknach rozmów, ani w innych miejscach Platform, ani wobec personelu Grupy. Ponadto Użytkownikowi nie wolno wygłaszać nieprawdziwych, złośliwych ani szkodliwych komentarzy dotyczących działalności Grupy w żadnych środkach masowego przekazu ani na żadnym forum.

12.2

Zgodnie z warunkami Naszych Zasad dotyczących zawartości stron trzecich możemy odrzucić lub usunąć dowolny tekst, pliki, obrazy, zdjęcia, filmy, dźwięki bądź inne materiały („Zawartość stron trzecich”) opublikowane przez Użytkownika w ramach Platform i w Naszej opinii naruszające warunki niniejszych Umów.

12.3

Jakiekolwiek naruszenie tej zasady może spowodować usunięcie Zawartości stron trzecich, zawieszenie korzystania z Urządzeń lub inne konsekwencje, które będziemy mogli wyciągnąć w celu wyegzekwowania jej przestrzegania.

13. UJAWNIENIE NAZWY KONTA / IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA I HASŁA

Nazwa i hasło Konta wybrane podczas składania wniosku o członkostwo nie mogą być ujawnianie żadnej osobie trzeciej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczeństwo nazwy i hasła własnego Konta.

Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie nazwy Konta i hasła w tajemnicy i nie zezwalanie nikomu innemu na korzystanie z niego. Każda osoba identyfikująca się przez wpisanie poprawnej nazwy użytkownika i hasła jest przez nas uważana za uprawnionego właściciela Konta i wszystkie transakcje, przy których nazwa użytkownika i hasło zostały poprawnie wprowadzone, będą uważane za ważne. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku nieautoryzowanego korzystania lub niewłaściwego użycia danych logowania. Nie mamy obowiązku przechowywania nazw Kont i haseł. W przypadku zagubienia nazwy użytkownika lub hasła, prosimy o kontakt z Nami w celu ustalenia nazwy lub wybrania nowego hasła. Jeśli Użytkownik zgubi, zapomni lub utraci nazwę Konta, nazwę użytkownika bądź hasło z jakiejkolwiek przyczyny innej niż nasz błąd, Grupa nie ponosi za to odpowiedzialności w zakresie dozwolonym przez prawo.

14. OSZUSTWA, ZAKAZANE TRANSAKCJE I NIEUDANE WPŁATY

Przyjęliśmy zasadę „zero tolerancji” w stosunku do łamania zasad gry i oszukiwania. Jeśli Grupa stwierdzi, że Użytkownik oszukuje lub próbuje w jakikolwiek sposób oszukać Grupę bądź któregokolwiek użytkownika dowolnych Usług, w tym m.in. przez manipulowanie grą lub oszustwo finansowe albo manipulowane kursami wielu walut, lub jeśli będziemy podejrzewać Użytkownika o nielegalną płatność, w tym użycie skradzionej karty kredytowej, lub jakiekolwiek inne oszustwo (w tym obciążenie zwrotne lub inne anulowanie transakcji) albo wykonywanie zakazanych transakcji (w tym, pranie brudnych pieniędzy), Grupa zastrzega prawo do zawieszenia i (lub) zamknięcia Konta oraz ujawnienia odzyskania należności przy użyciu prawnie dostępnych metod, takich jak (i) obciążenie debetowe Konta kwotą należną Grupie oraz (ii) zlecenie odzyskania długu przez zewnętrzne firmy windykacyjne. Takie działania mogą mieć negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej Użytkownika i wymagają udostępnienia jego danych osobowych (w tym tożsamości) odpowiednim podmiotom.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia i wstrzymania dowolnych lub wszystkich wygranych uzyskanych przez dowolną osobę lub grupę osób oraz do wstrzymania dowolnej liczby Standardowych punktów gracza zdobytych przez daną osobę lub grupę osób, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy do uznania, że wspomniana osoba lub grupa osób działa lub działała w powiązaniu w celu podjęcia próby oszustwa lub zaszkodzenia Grupie i (lub) Usługom bądź Platformom w jakikolwiek sposób.

W trosce o ochronę danych, bezpieczeństwo i uniknięcie oszustw nie zezwalamy na korzystanie z żadnych kanałów komunikacyjnych uwzględnionych w ramach Usług i (lub) Platform (w tym z okien rozmowy stołu krupierskiego) w celu oferowania lub promowania jakichkolwiek ofert, produktów lub usług (zarówno własnych, jak i innych osób lub firm). Ogłaszanie informacji lub kontaktowanie się z Naszymi klientami w celu przedstawiania lub promowania jakichkolwiek ofert, produktów lub usług jest zabronione.

W przypadku podejrzenia o manipulację meczu, wydarzenia, wygranych lub innych związanych z wydarzeniem czynników w zakładach sportowych, spółka zastrzega sobie jednostronne prawo do (i) zawieszenia oferty na wydarzenie lub serię wydarzeń w przypadku każdego z typów zakładów oraz (ii) opóźnienia lub/i wstrzymania wypłat na dane wydarzenie lub serię wydarzeń do momentu potwierdzenia czystego przebiegu wydarzenia przez właściwą federację lub związek sportowy.

Jeśli właściwa federacja lub związek sportowy potwierdzi manipulację w przypadku wydarzenia lub serii wydarzeń, zastrzegamy sobie jednostronne prawo do zawieszenia wszystkich zakładów na to wydarzenie, wniesionych przez osoby, które mogły posiadać informacje niejawne oraz przez wszystkie osoby, które naszym zdaniem mogły działać w porozumieniu z osobami mającymi dostęp do tych informacji.

Jesteśmy uprawnieni do odzyskania kwot, które Użytkownik jest nam winien, poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z jego salda lub wszelkich przyszłych wygranych lub wpłat zaksięgowanych na jego koncie.

15. BŁĘDY

Jeśli Użytkownik zorientuje się, że wystąpiły jakiekolwiek błędy na Koncie lub w obliczeniach dotyczących obstawionych zakładów albo podczas konwersji walut, powinien Nas o tym niezwłocznie poinformować. W przypadku takiego błędu, jakiejkolwiek awarii systemu lub błędu gry (odstępstwa od normalnego funkcjonowania algorytmu gry z dowolnego powodu) skutkującego błędem w obliczeniu kursu, kosztów, opłat, prowizji, bonusów lub wypłaty albo konwersji walut („Błąd systemowy”), Grupa będzie się starała przywrócić wszystkie strony, których taki błąd systemowy bezpośrednio dotyczy, do stanu, w którym się znajdowały przed wystąpieniem tego Błędu. Wszelkie błędy w kursach wyświetlanych na stronie porównywarki kursów osób trzecich, wynikające z błędu technicznego, będą uważane za Błąd. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszelkich zakładów, na które miał wpływ taki Błąd, i pobrania z Konta wszystkich pieniędzy związanych z tymi zakładami lub, gdyby na Koncie nie było wystarczających środków, wymagania od Użytkownika zapłacenia nam zaległej kwoty związanej z tymi zakładami. We wszystkich okolicznościach, w których według własnej oceny uznamy, że Błąd został wykorzystany w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, zastrzegamy sobie prawo do uznania tego działania za podlegające sekcji 17 (Konfiskata i zamknięcie konta) niniejszych Warunków.

W przypadku gdy błąd lub awaria systemu informatycznego wpływa na pulę nagród, podejmiemy uzasadnione kroki, aby przywrócić uczestnikom pozycję, na której byliby, gdyby błąd lub awaria nie wystąpiła, w tym, w stosownych przypadkach, sprawiedliwie rozdzielając fundusz nagród między wszystkich zainteresowanych uczestników.

16. PRZEGLĄD ZABEZPIECZEŃ

Aby utrzymać wysoki poziom zabezpieczeń i uczciwości systemu, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie przeglądu zabezpieczeń w celu potwierdzenia tożsamości, wieku i podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych oraz sprawdzenia, czy jego sposób korzystania z Usług, w tym zgodność z niniejszymi Umowami i zasadami Grupy oraz transakcje finansowe realizowane za pomocą Usług, nie stanowią potencjalnego naruszenia niniejszych Umów i obowiązującego prawa („Przegląd zabezpieczeń”) Niniejszym Użytkownik upoważnia Nas i Naszych przedstawicieli do przeprowadzania wywiadu o Użytkowniku na Nasze potrzeby oraz do ujawnienia dowolnej innej firmie podanych przez Użytkownika informacji lub informacji, które powinniśmy od niego otrzymać zgodnie z niniejszymi Umowami, jeśli uznamy to za niezbędne w celu zweryfikowania ich prawdziwości, w tym do zamówienia raportu wiarygodności kredytowej i (lub) sprawdzenia w inny sposób informacji o Użytkowniku w bazach danych innych firm. Ponadto, aby ułatwić przeprowadzanie tych przeglądów zabezpieczeń, Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie informacji lub dokumentacji, których możemy zażądać według uznania.

17. KONFISKATA I ZAMKNIĘCIE KONTA

17.1

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO — W ZALEŻNOŚCI OD WŁASNEGO NIEOGRANICZONEGO UZNANIA I W ODNIESIENIU DO KONTA UŻYTKOWNIKA, KONTA U DOWOLNEGO DOSTAWCY URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ W KLAUZULI 8), DOWOLNYCH KONT UŻYTKOWNIKA W INNYCH WITRYNACH, KASYNACH I/LUB URZĄDZENIACH NALEŻĄCYCH DO GRUPY, UŻYTKOWANYCH PRZEZ NIĄ LUB W JEJ IMIENIU, ORAZ, W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ GAMINGOWYCH, DOWOLNYCH URZĄDZEŃ FUNKCJONUJĄCYCH W OPARCIU O WSPÓLNE PLATFORMY GIER/STOŁÓW — DO ROZWIĄZANIA NINIEJSZEJ UMOWY, ZATRZYMANIA SALDA NA KONCIE UŻYTKOWNIKA, ZAWIESZENIA KONTA I WINDYKACJI Z TAKIEGO KONTA KWOT DOWOLNYCH WYPŁAT, PREMII I WYGRANYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, JEŚLI:

17.1.1

Użytkownik w istotny sposób naruszył którąkolwiek z tych Umów;

17.1.2

uznamy, że Użytkownik wykorzystał Usługi lub podjął próbę ich wykorzystania w celu dokonania oszustwa, działania w zmowie (np. w odniesieniu do anulowania transakcji) lub wykonania czynności niezgodnych z prawem lub niedozwolonych (w tym manipulacji kursami wielu walut);

17.1.3

dowiemy się, że Użytkownik grał w innych usługach lub witrynach gier online i zaistniały w stosunku do niego podejrzenia o oszustwo, zmowę (również w odniesieniu do anulowania transakcji) lub niezgodne z prawem bądź niedozwolone działanie;

17.1.4

jakiekolwiek transakcje zakupu lub wpłaty na Konto zostały „anulowane” lub odrzucone;

lub

17.1.5

Użytkownik ogłosił upadłość lub w dowolnym miejscu na świecie zostało wszczęte analogiczne postępowanie.

18. WYPOWIEDZENIE I ZABLOKOWANIE USŁUG

18.1

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zamknąć swoje konto w naszym serwisie i zakończyć te umowy z siedmiodniowym (7) okresem wypowiedzenia, wypłacając cały stan swojego konta i wysyłając nam pisemne powiadomienie e-mailem. Po upływie okresu wypowiedzenia konto zostanie uznane za zamknięte. W okresie wypowiedzenia aż do zamknięcia konta użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania odbywające się za pośrednictwem konta.

18.2

Jeśli użytkownik chce tymczasowo zamknąć swoje konto, może aktywować bezterminowe anulowanie usług dla wszystkich oferowanych usług. Z tego powodu opłata manipulacyjna dla kont nieaktywnych będzie pobierana również za konta, które są tymczasowo zamykane poprzez “zamknięcie usługi”.

18.3

Niezależnie od ograniczeń w sekcji 17 mamy prawo do rozwiązania niniejszych Umów z siedmiodniowym powiadomieniem (lub próbą powiadomienia), które zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia przez Nas umowy powiadomimy Użytkownika o tym fakcie za pomocą poczty e-mail oraz, w przypadkach wypowiedzenia innych niż opisane w sekcji 17, zwrócimy saldo Konta najszybciej, jak tylko będzie to praktycznie możliwe. W przypadku wypowiedzenia przez Nas umowy zgodnie z sekcją 17 wszelkie wypłaty, premie i wygrane na Koncie są bezzwrotne i zostaną uznane za utracone.

18.4

Wypowiedzenie tych Umów nie wpłynie na żadne nieuregulowane zakłady, przy ZAŁOŻENIU, że wszelkie nieuregulowane zakłady są poprawne i nie stanowią naruszenia tych Umów w jakikolwiek sposób.

18.5

Następne sekcje niniejszych Warunków będą obowiązywać po jakimkolwiek rozwiązaniu tych Umów przez którąkolwiek ze stron: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 i 25 wraz ze wszelkimi innymi sekcjami wymaganymi do celów interpretacyjnych.

19. REKOMPENSATA

UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA UŻYWANIE TYCH USŁUG TYLKO ZGODNIE Z WARUNKAMI I ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWACH. UŻYTKOWNIK W PEŁNI POKRYJE WSZELKIE STRATY LUB KOSZTY (ŁĄCZNIE Z UZASADNIONYMI KOSZTAMI PRAWNYMI) PONIESIONE PRZEZ NAS (LUB INNY PODMIOT GRUPY) W WYNIKU JAKIEGOKOLWIEK NARUSZENIA NINIEJSZYCH UMÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

20. PRZERWA OD GRY ORAZ SAMOWYKLUCZENIE

20.1

Użytkownik może być uprawniony do złożenia wniosku o tymczasowy odpoczynek, samowykluczenie lub limity wpłat na czas nieokreślony za pomocą funkcji odpowiedzialnej gry dostępnej na Koncie w sekcji Moje Dane, Odpowiedzialna gra lub na Koncie po kliknięciu tutaj. Jeśli użytkownik zdecyduje o użyciu opcji odpoczynku lub samowykluczenia w związku z jego kontem, opłata za nieaktywne konto nie zostanie pobrana. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego podjęcia któregokolwiek z powyższych środków w odniesieniu do Konta użytkownika według własnego uznania.

20.2

Jeśli Użytkownik wykluczy się na czas nieokreślony z gry na dowolnych platformach oferowanych przez Grupę, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zakaz otwarcia lub korzystania z konta innej firmy Grupy (Dodatkowe konto Grupy) w trakcie wybranego okresu samowykluczenia.

20.2.1

W przypadku, gdy udało się użytkownikowi otworzyć lub korzystać z Konta na którejkolwiek z Platform dostarczanych przez którąkolwiek ze spółek Grupy, podczas trwania opcji samowykluczenia, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby w ciągu 48 godzin uniemożliwić Użytkownikowi stawianie jakichkolwiek zakładów na prawdziwe pieniądze w naszych usługach. W przypadku, gdy uda nam się powiązać Konta otwarte na Platformie dostarczonej przez dowolną spółkę z Grupy z osobami samowykluczenia, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić dostęp do takiego Konta w ciągu 48 godzin od powzięcia wiadomości o tym fakcie.

20.3

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień sekcji 20.2 powyżej wszystkie firmy w Grupie będą dodatkowo uprawnione (ale nie zobowiązane) do zawieszenia wszelkich wpłacanych (lub wcześniej wpłaconych) kwot na dowolnym Dodatkowym koncie w Grupie.

20.4

W celu uniknięcia wątpliwości jakiekolwiek naruszenie postanowień sekcji 20.2 nie zobowiązuje jakiejkolwiek firmy należącej do Grupy do zwrotu środków postawionych przy użyciu Dodatkowego konta w Grupie w ramach wybranego okresu samowykluczenia.

20.5

Użytkownik może ustalić indywidualne limity wpłat - dzienne, tygodniowe lub/i miesięczne. Zlecenia zmniejszenia limitów zostaną zrealizowane natychmiast. W celu przeciwdziałania kompulsywnemu podejściu do gier, zwiększenie oraz usuniecie limitów zostanie aktywowane po 24 godzinach od zlecenia. Uzytkownik może ustalić i zmienić limity wpłat na stronie odpowiedzialnego hazardu na swoim koncie.

21. OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA

21.1

DOSTĘP DO PLATFORM, POBIERANIE JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA ZWIĄZANEGO Z USŁUGAMI Z PLATFORM ORAZ KORZYSTANIE Z USŁUG LUB DOWOLNYCH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM UŻYTKOWNIKA Z USŁUG PODLEGAJĄ WYŁĄCZNEJ DECYZJI, WOLI I RYZYKU UŻYTKOWNIKA.

21.2

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: (i) WSZELKIE USTERKI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI UDOSTĘPNIANYMI DLA PLATFORM, (ii) BŁĘDY OPISANE W SEKCJI 15, (iii) BŁĘDY LUB WIRUSY POWODUJĄCE UTRATĘ DANYCH LUB (iv) JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY W OPROGRAMOWANIU UŻYTKOWNIKA, TELEFONACH KOMÓRKOWYCH, URZĄDZENIACH MOBILNYCH LUB SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM.

21.3

PONADTO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRÓBY KORZYSTANIA Z USŁUG ZA POMOCĄ METOD, ŚRODKÓW LUB SPOSOBÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE PRZEZ NAS. NIE JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO ZAPEWNIENIA NADMIAROWYCH LUB ZAPASOWYCH SIECI I (LUB) SYSTEMÓW.

21.4

ŚWIADCZYMY USŁUGI NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE UMIEJĘTNOŚCI I STARANNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OPISEM W UMOWACH. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH INNYCH OBIETNIC ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH USŁUG.

21.5

NASZA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB DOWOLNEJ OSOBY TRZECIEJ WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH UMÓW LUB KORZYSTANIA Z USŁUG LUB PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI UDOSTĘPNIANYMI NA PLATFORMACH, Z TYTUŁU NARUSZENIA UMOWY, POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA) CZY INNEGO, BĘDZIE OGRANICZONA W CIĄGU DOWOLNEGO DWUNASTOMIESIĘCZNEGO (12) OKRESU DO EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WŁASNEGO KONTA W RAMACH ZAKŁADÓW, PROWIZJI I (LUB) OPŁAT, W CIĄGU TEGO SAMEGO DWUNASTOMIESIĘCZNEGO OKRESU, W STOSUNKU DO KTÓREGO POWSTAŁA OMAWIANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

21.6

GRUPA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU, CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ, AGENTAMI I PRACOWNIKAMI) NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTU, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM NIEDBAŁOŚCI) LUB DOWOLNEGO INNEGO, ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE SZKODY BIZNESOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DANYCH, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, SPOSOBNOŚCI, RENOMY, REPUTACJI LUB PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, LUB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTÓRYCH OBECNIE NIE MOŻEMY PRZEWIDZIEĆ, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH UMÓW LUB KORZYSTANIA Z USŁUG.

21.7

ŻADNE WARUNKI NINIEJSZYCH UMÓW NIE MOGĄ WYKLUCZAĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY W ODNIESIENIU DO OSZUSTWA, ZGONU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA NA SKUTEK NASZEGO ZANIEDBANIA.

21.8

JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ UMÓW ZOSTANIE UZNANA ZA NIEZGODNĄ Z PRAWEM, NIEWAŻNĄ LUB Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU NIEWYKONALNĄ, TA CZĘŚĆ UMÓW ZOSTANIE UZNANA ZA ODDZIELNĄ OD RESZTY UMÓW I NIE BĘDZIE MIAŁA WPŁYWU NA WAŻNOŚĆ I WYKONALNOŚĆ POZOSTAŁYCH POSTANOWIEŃ.

22. POWIADOMIENIA/REKLAMACJE

22.1

W przypadku uwag, dotyczących oferowanych przez Nas Usług, prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie skargi po wystąpieniu wydarzenia, którego dotyczy skarga. W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Skargi nie mogą być składane przez portale społecznościowe. Odpowiedzialnością gracza jest podanie pełnego opisu problemu oraz wszystkich szczegółów, w tym szczegółów transakcji - daty, godziny i strefy czasowej, zrzutu ekranu lub ewentualnie posiadanych materiałów wideo, kopii otrzymanych materiałów promocyjnych itp.

22.2

W przypadku niezadowolenia z rozwiązania, zaproponowanego przez dział obsługi klienta w ramach procedury podanej w punkcie 22.1., można złożyć pisemną skargę pod adresem complaints@partypoker.com. Uwagi mogą zostać również wysyłane w formie pisemnej na adres: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Wszelkie powiadomienia będziemy wysyłać na adres e-mail, podany podczas rejestracji. Obowiązkiem Użytkownika jest informowanie nas o każdej zmianie tego adresu przy użyciu funkcji "Zmień adres e-mail" w naszym oprogramowaniu i regularne sprawdzanie na swoim koncie e-mail, czy nie nadeszły nowe wiadomości e-mail od nas.

22.2.1

(i) W przeciągu 24 od otrzymania przez nas skargi, złożonej zgodnie z opisaną powyżej procedurą, otrzymasz potwierdzenie jej otrzymania. Nasze ostateczne stanowisko zostanie przesłane drogą mailową w przeciągu 8 tygodni od momentu przesłania, jeśli użytkownik nie będzie uczestniczył w procesie rozwiązania problemu. Jeśli konieczne będzie otrzymanie od użytkownika dodatkowych informacje, czas ten zostanie wstrzymany do momentu ich przesłania. Od tego momentu czas na wydanie ostatecznej decyzji będzie biegł dalej.

(ii) Procedura złożenia skargi zostanie zakończona, jeśli skarga nie zostanie rozpatrzona w przeciągu 8 tygodni (przy uwzględnieniu przerw na otrzymanie dodatkowych informacji) od jej otrzymania lub jeśli przed upływem tego czasu zostanie ona rozwiązana albo dojdzie do niemożliwego do rozwiązania impasu. Podsumowanie prześlemy na adres e-mail użytkownika.

22.3

W przypadku niezadowolenia z naszej ostatecznej odpowiedzi poprzez procedurę składania zażaleń opisaną powyżej, gracze z Wielkiej Brytanii mogą skontaktować się z naszym alternatywnym podmiotem do rozstrzygania sporów (ADR), Independent Betting Adjudication Service (“IBAS”). IBAS to centrum rozwiązywania sporów i niezależna jednostka, wyznaczona do znajdywania alternatywnych rozwiązań skarg na reklamacje i zażalenia, dotyczące transakcji hazardowych, które nie zostały rozwiązane w ramach podanej powyżej procedury. Korzystanie z tej usługi jest darmowe. Należy pamiętać, że IBAS może odrzucić skargi skierowane do rozstrzygnięcia, jeśli zostaną one uznane za niepoważne lub dokuczliwe.

W przypadku graczy spoza Wielkiej Brytanii w momencie otrzymania usługi prosimy o kontakt z Gibraltar Gambling Commissioner pod adresem gccomplaints@gibraltar.gov.gi w celu złożenia skargi.

Wszystkie rozmowy między Użytkownikiem a nami dotyczące skargi lub sporu – –w tym szczegóły sporu/skargi, wszelkie zapytania i/lub wszelka korespondencja z obsługą klienta prowadzona w ramach rozstrzygania sporów/reklamacji– – są poufne i mają na celu podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu. Użytkownik zgadza się nie ujawniać istnienia ani treści takich dyskusji osobom trzecim (w tym mediom lub za pośrednictwem mediów społecznościowych/czatów lub innych podobnych forów), z wyjątkiem swoich doradców (prawników, doradców finansowych, pracowników służby zdrowia, ubezpieczycieli itp.), odpowiednich organów regulacyjnych lub organów ścigania, lub innych dostawców usług w zakresie rozstrzygania sporów lub zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi.

23. OCHRONA DANYCH

23.1

Możemy udostępniać dane osobiste Użytkownika dowolnemu z naszych agentów, którzy mogą ich używać wyłącznie do tych samych określonych przez Nas celów oraz zgodnie z warunkami niniejszych Umów. Dane osobiste Użytkownika będą używane zgodnie z naszą polityką prywatności. W przypadku, gdy nawiążemy współpracę ze stroną trzecią, gdzie strona trzecia wykonuje dla nas pewne funkcje lub my działamy pod nazwą marki strony trzeciej, możemy udostępniać i/lub przesyłać tej stronie trzeciej dane osobiste użytkownika i inne dane związane z korzystaniem z Usług przez użytkownika. Korzystając z Usług i zgadzając się na te warunki, niniejszym użytkownik wyraża zgodę (ze względu na wszystkie lub dowolne mające zastosowanie przepisy o ochronie danych i związane z nimi inne przepisy) na udostępnianie i wysyłanie przez nas tych informacji i danych osobistych tym stronom trzecim.

23.2

Należy przyjąć, że korzystanie z Naszej witryny internetowej, wiadomości e-mail i SMS oraz rozmowy telefoniczne między Użytkownikiem i nami będą rejestrowane. Nagrania te będą wyłącznie Naszą własnością i mogą zostać użyte jako dowód w razie jakiegokolwiek sporu lub w celu poprawy obsługi klientów.

24. PRAWO WŁAŚCIWE

Umowy te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Kahnawake. W przypadku sporów prawnych związanych z niniejszymi umowami lub ich wykonaniem, za właściwy uznaje się sąd administracyjny właściwy dla miejsca zamieszkania klienta. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Umów zostanie uznana za nieważną, sprzeczną z prawem lub niewykonalną w jakimkolwiek aspekcie, nie będzie to miało wpływu na resztę Umów, które pozostaną ważne i wykonywalne zgodnie z ich warunkami.

25. CESJA

Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia praw, cesji, udzielenia dalszych licencji lub zastawienia niniejszej Umowy lub dowolnej jej części na rzecz dowolnej osoby (ale bez zgody Użytkownika) z powiadomieniem pocztą elektroniczną przy założeniu, że dowolne takie przeniesienie będzie się odbywało na takich samych warunkach lub warunkach nie mniej korzystnych dla Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa cesji, udzielenia dalszych licencji ani innego przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszych Umów.

26. PRAWA OSÓB TRZECICH

26.1

Oprócz sytuacji bezpośrednio przewidzianych w niniejszych Umowach, w których osoba trzecia może mieć prawo do egzekwowania dowolnego warunku niniejszych Umów, żadna osoba, która nie jest stroną tych Umów, nie ma prawa z tytułu miejscowego prawa lub ustawy do korzystania z jakiegokolwiek warunku niniejszych Umów ani egzekwowania go, ale nie dotyczy to żadnego prawa ani środka prawnego przysługującego osobie trzeciej lub istniejącego z tytułu innego niż miejscowe prawo lub ustawa.

26.2

W celu uniknięcia wątpliwości każdy członek Grupy jest zewnętrznym beneficjentem niniejszych Umów.

27. KOMPLETNOŚĆ UMOWY, MODYFIKACJE I POPRAWKI

Użytkownik w pełni rozumie i zgadza się przestrzegać warunków niniejszych Umów wraz z modyfikacjami i (lub) poprawkami, które możemy wprowadzać od czasu do czasu. Możemy zmodyfikować te Umowy w dowolnym czasie, wysyłając powiadomienie o nowych warunkach pocztą e-mail. Każda taka zmiana wejdzie w życie w ciągu trzydziestu (30) dni od wysłania przez nas powiadomienia e-mail o zmianach do Użytkownika (‘Powiadomienia’). Jeśli użytkownik nie zgadza się na daną modyfikację, jedynym wyjściem jest zaprzestanie gry i zamknięcie konta według warunków sekcji 18.2. Dalsze korzystanie z Usług po upływie trzydziestodniowego okresu zostanie uznane za wiążącą zgodę na modyfikację. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszymi Umowami i ewentualnymi powiadomieniami przed rozpoczęciem każdej gry. Niniejsze Umowy i dokumenty, do których się one odnoszą, stanowią kompletną i ostateczną wersję porozumienia między Użytkownikiem i Nami odnośnie do niniejszych Umów i zastępują wszelkie inne wcześniejsze ustalenia.

28. USŁUGI ZAKŁADÓW SPORTOWYCH

28.1

Następujące warunki mają zastosowanie do korzystania z zakładów sportowych. Prosimy zauważyć, że w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między niniejszą sekcją nr 28 a pozostałymi sekcjami Warunków rozstrzygające znaczenie będzie miała sekcja nr 28 w odniesieniu do korzystania z Usług związanych z zakładami sportowymi.

28.2. Zasady i procedury dotyczące zakładów sportowych

Użytkownik musi korzystać z Usług w zakresie zakładów sportowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami gier zdefiniowanymi w Zasadach dot. usług w zakresie zakładów sportowych lub na dowolnej innej stronie, która dotyczy konkretnego zdarzenia, gry lub turnieju albo je reguluje („Zasady”). Zalecamy dokładne przeczytanie wszystkich tych Zasad.

28.3. Warunki zakładów

Zastrzegamy sobie prawo do używania symboli (takich jak 1, X, 2) i skrótów do oznaczania wyników zakładów. Będziemy przez cały czas utrzymywać sekcję pomocy na stronie Usług w zakresie zakładów sportowych, która będzie udostępniać informacje o typach zakładów i używanej terminologii. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami każdego zakładu przed jego zawarciem. Wszelkie dodatkowe informacje podane na górze lub dole zdarzeń i wyświetlane szanse tworzą część zasad zawierania zakładów dla konkretnego zdarzenia i w przypadku jakichkolwiek rozbieżności będą miały pierwszeństwo przed tymi warunkami. Zalecamy dokładne przeczytanie wszystkich tych informacji.

28.3.1. Ograniczenia stawek

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania maksymalnej postawionej kwoty dla każdego zakładu pojedynczego lub wielokrotnego.

28.3.2. Ograniczenia wygranych

Maksymalna łączna kwota, którą Użytkownik może wygrać za pośrednictwem Zakładów sportowych w ciągu 24 godzin, wynosi, w zależności od wybranej waluty, 300 000 CHF, 310 000 USD, 250 000 EUR, 200 000 £, 1 800 000 DKK, 2 100 000 SEK, 1 800 000 NOK, 950 000 PLN, 6 000 000 CZK, 72 00 000 HUF, 490 0000 000 BGN, 500 000 YTL, 1 800 000 HRK, 1 000 000 RON, 9 000 000 RUB, 175 000 LVL, 860 000 LTL, 1 700 000 ARS, 4 000 000 MXN. Ta kwota maksymalna będzie miała zastosowanie niezależnie od liczby złożonych lub oczekujących zakładów lub kwoty postawionej albo oczekującej, a akceptacja zakładów lub stawek przez Nas nie oznacza zgody na wypłatę, jeśli wygrana netto przekroczy nasze ograniczenie wygranej (powyżej). Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za zaakceptowanie braku wypłaty w przypadku, gdy wygrana netto przekroczy wspomniane ograniczenie.

Maksymalna łączna kwota, którą Użytkownik może jednorazowo wygrać za pośrednictwem Zakładów sportowych w ciągu 24 godzin, wynosi, w zależności od wybranej waluty, 15 500 CHF, 12 000 USD, 10 000 EUR, 7 000 £, 75 000 DKK, 92 000 SEK, 82 500 NOK, 44 500 PLN, 300 000 CZK, 2 500 000 HUF, 17 000 YTL, 70 000 HRK, 30 000 RON, 300 000 RUB, 7 000 LVL, 35 000 LTL, 20 000 BGN, 70 000 ARS, 170 000 MXN.

Podane limity podlegają zmianie w wyniku fluktuacji kursów wymiany walut. Zastrzegamy sobie także prawo do okresowej zmiany limitów wygranych.

28.3.3. Kalkulacja wygranych

W przypadku zakładu ze stałym kursem o wartościach dziesiętnych, wygrana obliczana jest poprzez pomnożenie stawki przez ustalony kurs zakładu o wartościach dziesiętnych. W przypadku zakładów na żywo, uczestnicy akceptują ewentualne zmiany kursu w czasie stawiania zakładu. Odnosi się to do czasu, który upłynie między dodaniem wybranego zakładu do kuponu i przyjęciem przez nas tego zakładu. Ostateczny kurs zostanie wyświetlony w oknie potwierdzenia kuponu. W przypadku wniesienia więcej niż jednego zakładu (w tym także połączenia zakładów pojedynczych i wielokrotnych) oraz przekroczenia limitu wygranej, podanego w punkcie 28.3.2, spółka zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wygranej, aby spełniała ona ograniczenia maksymalnej wysokości wygranej.

28.3.4. Dokładność zakładów i wyników

Aby zapewnić możliwie największą dokładność wszystkich zakładów oraz wyników, wszystkie fundusze kalkulowane są do czterech miejsc po przecinku. W wyniku ograniczeń technicznych, stan konta może zostać wyświetlony jedynie do dwóch miejsc po przecinku. Sytuacja ta może czasami prowadzić do rozbieżności w wyniku zaokrąglenia liczby z czterema miejscami po przecinku do dwóch miejsc po przecinku.

28.4. Zatwierdzanie i weryfikacja warunków

28.4.1

Zakłady muszą być obstawiane za pośrednictwem usług zakładów sportowych.

28.4.2

Zakład jest uważany za ważny po potwierdzeniu jego akceptacji przez nasze zdalne serwery. Potwierdzenie przez Internet jest skuteczne, jeśli zakład pojawi się na koncie klienta pod punktem „Moje zakłady“. Po zgłoszeniu i zaakceptowaniu zakładu odpowiednia kwota zostanie potrącona z Konta użytkownika. Zaakceptowanych zakładów nie można anulować ani w żaden sposób modyfikować.

28.4.3

Stawiając zakład, Użytkownik potwierdza, że nie ma żadnej wcześniejszej wiedzy o wyniku odpowiedniego wydarzenia związanego z zakładem („Wydarzenie”). Jeśli w trakcie okresu przyjmowania zakładów ujawnione zostaną informacje, dzięki którym można ustalić wynik wydarzenia, zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu przyjęcia zakładów lub unieważnienia wniesionych zakładów.

28.4.4

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zakładów, w tym także zakładów, które zostały już zaakceptowane, jeśli na koncie Użytkownika przed rozpoczęciem wydarzenia nie znajdują się środki wystarczające na jego pokrycie. Jeśli na koncie gracza znajduje się jedynie część postawionej kwoty, zastrzegamy sobie prawo do wniesienia zakładu ze stawką w wysokości salda konta. Zastrzegamy sobie również prawo do ochrony gracza przed nadmiernymi przegranymi w przypadku przegrania 5 000 EUR (lub równowartości tej kwoty w innej walucie) w przeciągu czterech tygodni.

28.4.5

Wszystkie zakłady muszą zostać obstawione i zaakceptowane przed rozpoczęciem odpowiedniego Zdarzenia. Dowolny zakład obstawiony lub otrzymany po rozpoczęciu Zdarzenia będzie nieważny, chyba że w ofercie zakładu zostanie wyraźnie stwierdzone, że ma on być dostępny po rozpoczęciu Zdarzenia (tzn. zakłady na żywo, gotówkowe).

28.4.6

Jeśli, w przypadku zakładów na żywo, opóźnienie transmisji telewizyjnej lub przesyłania danych spowoduje złożenie zakładu z niepoprawną ceną natychmiast po uzyskaniu przez wybranego uczestnika/zespół znaczącej przewagi, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zakładu bez względu na jego wynik.

28.4.7

Jeśli Zdarzenie zostanie anulowane i uznane za nieważne, odpowiednie wartości wyboru są uważane za mające neutralne szanse równe jeden (1.00). W przypadku indywidualnego zakładu jego kwota zostanie zwrócona. W przypadku zakładów wielokrotnych, w których anulowane Zdarzenia występują łącznie z innymi poprawnymi zdarzeniami z prognozą wygranej, zakład wielokrotny jest uważany za wygrany, ale łączne szanse są odpowiednio dopasowywane.

28.4.8

Zakłady wielokrotne nie są akceptowane, jeżeli wynik jednej części zakładu jest elementem wyniku innej części.

28.4.9

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całości lub części dowolnego zakładu, a wszystkie dwuznaczne zakłady będą anulowane.

28.4.10

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, usunięcia i (lub) dodania dowolnej Usługi w zakresie zakładów sportowych według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej, i w zakresie przewidzianym przez prawo nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za skutki takiego działania

28.5. Zmiany waluty konta

W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku zmiany Waluty konta podczas obowiązywania zakładu, wszelkie wygrane zostaną przeliczone na nową Walutę konta przy kursie wymiany aktualnym w momencie wypłaty.

29. USŁUGI HAZARDOWE

29.1

Następujące warunki mają zastosowanie do korzystania z Usług hazardowych. Prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku rozbieżności między niniejszą sekcją 29 i pozostałymi sekcjami niniejszych Warunków rozstrzygające będą pozostałe sekcje niniejszych Warunków. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami i zasadami wyświetlanymi w którejkolwiek z oferowanych przez nas gier, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki.

29.2. Gry na wirtualne i prawdziwe pieniądze

Zarejestrowanie się w Usługach hazardowych umożliwia dostęp (za pośrednictwem Oprogramowania zgodnie z definicją poniżej) zarówno do gier i turniejów na „wirtualne pieniądze” („Gry na wirtualne pieniądze” lub „Gry darmowe”), jak i gier i turniejów na „prawdziwe pieniądze” („Gry na prawdziwe pieniądze” lub „Gry za prawdziwe pieniądze”) za pomocą Usług hazardowych. Do grania w Gry na wirtualne pieniądze nie jest potrzebny ani wymagany żaden zakup z wyjątkiem ewentualnych opłat za uzyskanie dostępu do Usług hazardowych, pobieranych przez usługodawcę internetowego lub operatora telekomunikacyjnego. W Gry na wirtualne pieniądze można grać, nie stawiając pieniędzy. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, usunięcia i (lub) dodania dowolnej Usługi w zakresie gier hazardowych według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym, powiadamiając użytkownika za pomocą poczty elektronicznej, i w zakresie przewidzianym przez prawo nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za skutki takiego działania.

29.3. Zasady i procedury usług hazardowych

Usług hazardowych należy używać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami gier zdefiniowanymi w sekcji Zasady gier oraz procedurami dotyczącymi używanych Usług hazardowych, szczegółowo zdefiniowanymi w sekcji Gry w witrynach online partypoker.com w tym, ale nie wyłącznie, w sekcji Promocje, sekcji Turnieje, sekcji Zasady,& Instrukcje gry, sekcji Przyjaciele (b'friends), sekcji Jak grać, Stawkach stołowych, Turniejach, Zasadach turniejowych, sekcji Etykieta pokera oraz na każdej innej stronie, która odnosi się do konkretnego wydarzenia, gry lub turnieju (Zasady).

29.4. Oszustwa

29.4.1 Zasady zapobiegające oszustwom

Jesteśmy zobowiązani do zapobiegania stosowaniu nieuczciwych praktyk w naszym serwisie, w tym, lecz nie ograniczając się do zmowy graczy, nie ludzkich graczy (boty), praktyki chip-dumping, skryptów i innych form niewłaściwego zachowania, które zapewniają graczom nieuczciwą przewagę (Polityka dot. nieuczciwej przewagi) w stosunku do innych graczy na stronie. Poczuwamy się również do obowiązku wykrywania przypadków korzystania z oprogramowania, którego celem jest umożliwienie gry na naszych Platformach przez sztuczną inteligencję, czyli, między innymi, oprogramowania do profilowania przeciwników, oszukiwania i dowolnego innego zadania, które naszym zdaniem służy do uzyskania przez gracza nieuczciwej przewagi nad innymi graczami, którzy nie używają takich programów lub systemów („System sztucznej inteligencji”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będziemy podejmować działania w celu wykrywania i uniemożliwiania korzystania z Systemów sztucznej inteligencji przy użyciu dowolnych metod (w tym przez odczytywanie listy programów aktualnie uruchomionych na komputerze gracza), oraz zobowiązuje się do nieużywania żadnych Systemów sztucznej inteligencji lub programów tego typu. W przypadku, gdy podejrzewamy, że gracz jest powiązany z praktykami określonymi w niniejszej klauzuli 29.4 lub innymi praktykami, które uznamy za nieuczciwe lub oszukańcze, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zablokowania konta i trwałego wstrzymania środków dostępnych na takich rachunkach. Żaden gracz nie ma prawa wymagania od nas podjęcia żadnych innych kroków przeciwko graczom podejrzanym o zmowy, oszustwa, użycie skryptów lub jakąkolwiek inną formę nieuczciwej gry lub oszustwa. Jeżeli gracz został oszukany przez innego gracza w trakcie korzystania z naszego serwisu, możemy jedynie pokryć koszty strat poniesionych przez tego gracza w wyniku tego oszustwa w przypadku, gdy będziemy mogli zlokalizować konto oszusta i uzyskać dostęp do danych środków. W przypadku, gdy więcej niż jeden gracz został oszukany przez użytkownika danego konta i możemy je zlokalizować, pozostałe na tym koncie środki zostaną proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy stratnych graczy zgodnie z wysokością ich strat.

29.4.2 Zmowa i oszustwa

Zmowa ma miejsce, gdy dwóch lub więcej graczy próbuje uzyskać nieuczciwą przewagę poprzez dzielenie się wiedzą o swoich kartach lub innymi informacjami. Każdy gracz, który w naszej uzasadnionej opinii uczestniczy lub próbuje uczestniczyć w zmowie z innymi graczami podczas korzystania z naszego serwisu może zostać odsunięty od korzystania z naszego serwisu lub oprogramowania, jego konto może zostać natychmiast zamknięte, a my mamy prawo do zatrzymania wszystkich środków znajdujących się na koncie tego gracza. Jeśli podejrzewasz, że któryś z graczy zmawia się z innym lub oszukuje, skontaktuj się z nami.

29.4.3 Automatyczni gracze (boty)

Wykorzystanie programów bot jest zabronione, a według naszej opinii także szkodliwe dla innych graczy. Nasze oprogramowanie może wykonywać następujące operacje w celu wykrycia zakazanych programów zautomatyzowanych i zapewnienia wszystkim użytkownikom miejsca gry wolnego od oszustw: (1) skanowanie listy aktywnych aplikacji użytkownika podczas korzystania przez niego z Usług; (2) skanowanie listy aktywnych procesów użytkownika podczas korzystania przez niego z Usług; (3) skanowanie plików Usługi i w folderach programów związanych z witryną w celu upewnienia się, że używane są wyłącznie „niehakerskie” wersje Naszego oprogramowania. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych procesów wykryje podejrzaną aplikację lub proces, Nasze oprogramowanie może przeskanować pliki związane z podejrzaną aplikacją lub procesem i utworzyć tzw. mieszanie złożone (tzn. profil charakteryzujący pliki związane z aplikacją lub procesem) w celu porównania go z profilami znanych zakazanych programów zautomatyzowanych. Nasze oprogramowanie nie przeszukuje wyrywkowo dużych części Twojego dysku twardego, innego sprzętu ani plików i nie przesyła do Nas ani do innych firm żadnych informacji z wyjątkiem informacji niezbędnych do zidentyfikowania wyżej wspomnianych zakazanych programów zautomatyzowanych. Nasze oprogramowanie nie zmienia żadnych plików ani informacji na Twoim komputerze ani na innym sprzęcie i nie zakłóca działania żadnych Twoich aplikacji. Możesz w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Naszego oprogramowania, odinstalowując Nasz pakiet oprogramowania. Mając pełne zaufanie, że proces ten jest uzasadniony, pragniemy udostępnić bezpieczną i opierającą się na uczciwej grze platformę hazardu dla wszystkich Naszych użytkowników. Wgląd w obowiązującą u Nas politykę prywatności jest możliwy tutaj.

29.4.4 Praktyka chip dumping

Chip dumping występuje wtedy, gdy któryś z graczy celowo przegrywa rozdanie, aby świadomie przekazać swoje żetony innemu graczowi. Każdy gracz, którego w uzasadniony sposób podejrzewamy o udział lub próbę uczestnictwa w praktyce chip dumping z jakimkolwiek innym graczem, podczas korzystania z naszego serwisu może zostać na stałe odsunięty od gry w serwisie, a jego konto może zostać natychmiast zamknięte. Jeśli podejrzewasz, że któryś z graczy bierze udział w procederze chip dumpingu, skontaktuj się z nami.

29.5. Oprogramowanie

Użytkownik może zainstalować programy komputerowe udostępniane przez nas na Platformach używanych do udostępniania Usług hazardowych („Oprogramowanie”) na dysku twardym lub innym urządzeniu pamięci masowej, korzystać z nich oraz wykonywać ich kopie zapasowe tylko na własny użytek w celu korzystania z Usług hazardowych zgodnie z niniejszymi Umowami oraz pod warunkiem, że instaluje Oprogramowanie i korzysta z niego na komputerze, którego jest głównym użytkownikiem. Struktura, organizacja i kod źródłowy Oprogramowania są wartościowymi tajemnicami handlowymi Grupy, powiązanych firm i (lub) ich licencjodawców. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do Oprogramowania z wyjątkiem prawa do korzystania z niego zgodnie z niniejszymi Umowami. Jakiekolwiek modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie, dezasemblowanie lub podejmowanie innych prób uzyskania kodu źródłowego Oprogramowania bądź dowolnej jego części, a także tworzenie, publikowanie lub rozpowszechnianie dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania jest zakazane z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio dozwolonych przez prawo, a Użytkownik zobowiązuje się tego nie robić. Użytkownik zobowiązuje się, że Oprogramowanie nie zostanie dostarczone, przesłane ani eksportowane do żadnego kraju ani nie będzie używane w sposób zabroniony przez jakiekolwiek obowiązujące prawa, zakazy lub przepisy.

29.6. Wspólna platforma baz danych, gier i stołów

Zastrzegamy sobie prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do eksploatacji i używania wspólnej platformy lub wspólnego systemu stołu, serwera lub bazy danych („Wspólna platforma gier/stołów”), która umożliwia użytkownikom Usług hazardowych granie z graczami przychodzącymi do gier, stołów i turniejów z innych witryn internetowych oraz produktów działających na tej samej Wspólnej platformie gier/stołów. W przypadku korzystania ze Wspólnej platformy gier/stołów Użytkownik zgadza się na to, że może według Naszego uznania zostać zgrupowany w tych wspólnych grach/stołach oraz że w przypadku, gdy naruszy warunki jednej witryny lub produktu działającego na Wspólnej platformie gier/stołów, Firma może częściowo lub całkowicie zablokować dostęp Użytkownika do całego systemu, przez co nie będzie mógł on grać za pośrednictwem żadnej witryny lub produktu korzystających ze Wspólnej platformy gier/stołów lub na niej obecnych. Bez wpływu na ograniczenie posiadania wielu Kont w Naszym systemie (zobacz sekcję 4) możemy wymagać od Użytkownika posiadania tylko jednego konta na Wspólnej platformie gier/stołów, jeśli taka jest używana.

29.7. Zasilanie kont z prawdziwymi i wirtualnymi pieniędzmi

Wirtualne pieniądze nie mają żadnej wartości i są przechowywane na innym koncie niż prawdziwe pieniądze. Nie można ich przelać na konto z prawdziwymi pieniędzmi ani wymienić na żadną walutę. Nie składamy żadnych deklaracji dotyczących precyzyjnego rejestrowania liczby żetonów wirtualnych przechowywanych przez Użytkownika, a takie wirtualne pieniądze mogą zostać utracone w dowolnym momencie. Co więcej, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia maksymalnej liczby żetonów na Kontach z wirtualnymi pieniędzmi.

29.8. Rozstrzyganie sporów w trakcie gry

Użytkownik całkowicie zgadza się, aby do tasowania i rozdawania kart, a także generowania innych zdarzeń losowych wymaganych w Usługach hazardowych, używany był generator liczb losowych („RNG”). Jeśli istnieje rozbieżność między wynikiem wyświetlanym w Oprogramowaniu (zainstalowanym i uruchamianym na komputerze Użytkownika) a wynikiem na Naszym serwerze, decyduje wynik wyświetlany na Naszym serwerze. Ponadto Użytkownik rozumie i zgadza się, aby (bez uszczerbku dla innych praw i środków prawnych dostępnych dla Użytkownika) Nasze rejestry ostatecznie decydowały o warunkach korzystania z Usług hazardowych, działaniach wynikających z niego oraz jego okolicznościach.

29.9. Gra na prawdziwe pieniądze i waluta turnieju

Jeśli Gra na prawdziwe pieniądze lub turniej są dostępne wyłącznie w walucie innej niż Waluta konta, w niektórych przypadkach Użytkownik może skorzystać z opcji wpisowego w walucie odpowiedniej dla danej gry lub turnieju. Takie wpisowe (oraz jakiekolwiek wygrane) podlega naszym Warunkom i jest dokonywane przy kursie wymiany oferowanym przez nas w danym momencie. Odwiedź najczęściej zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej. We wszystkich pozostałych przypadkach zakłady można stawiać wyłącznie w Walucie konta.

NINIEJSZE WARUNKI NALEŻY WYDRUKOWAĆ I ZACHOWAĆ DLA SWOICH POTRZEB. PONADTO ZALECAMY DRUKOWANIE I PRZECHOWYWANIE WSZYSTKICH POTWIERDZEŃ TRANSAKCJI I ZASAD GIER STOSOWNIE DO SWOICH DZIAŁAŃ.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta całodobowo, przez cały tydzień.