Zasady dotyczące rozłączeń i anulowania gry

 1. O ile wyraźnie nie stwierdzone zostanie, że jest inaczej, poniższe warunki określają zasady i procedury dotyczące praw wszystkich użytkowników w przypadku rozłączenia i anulowania gry.
 2. Ochrona przed rozłączeniem to narzędzie zaimplementowane w celu ochrony graczy w przypadku nieumyślnej utraty połączenia internetowego w czasie, gdy mają w puli pieniądze. Jeśli gracz zostanie rozłączony, będzie mógł kontynuować grę (pod warunkiem, że ma dostępną ochronę przed rozłączeniem) i grać o tę część puli, w jakiej miał udział w momencie rozłączenia.
 3. Dążymy do tego, aby zaoferować naszym graczom najlepszą ochronę przed rozłączeniem. Naszym celem jest ochrona graczy, a jednocześnie przeprowadzanie odpowiednich kontroli, aby ta ochrona nie była nadużywana.
 4. Ochrona przed rozłączeniem w żadnym razie nie jest przeznaczona do użycia w innym przypadku niż prawdziwe rozłączenie. Wszelkie naruszenie tych zasad może spowodować konfiskatę wszystkich wygranych pieniędzy, wykluczenie z turnieju, utratę przywileju ochrony przed rozłączeniem lub wydalenie z witryny.
 5. Nasze oprogramowanie jest zaprojektowane tak, aby sprawdzać, czy gracz został naprawdę rozłączony, przed udzieleniem mu ochrony przed rozłączeniem. Jeśli gracz próbuje uzyskać ochronę przed rozłączeniem, nie wykonując ruchu, gdy przychodzi jego kolej, aż do upływu limitu czasu, uznaje się, że spasował.
 6. .Gracze muszą akceptować ryzyko rozłączenia. W jego przypadku należy jak najszybciej zalogować się ponownie i kontynuować grę. Aby ograniczyć potencjalne trudności związane z rozłączeniem, skontaktuj się z usługodawcą internetowym i zapytaj, jakie kroki mogą być podjęte w celu ograniczenia ryzyka. Nie ponosimy odpowiedzialności za zerwanie połączenia po stronie gracza.
 7. Jeśli gracz zostanie rozłączony podczas rozdania (w przypadku dostępnej ochrony przed rozłączeniem), to będzie mógł powrócić do gry o pulę, do której wpłacił. Gracz może wygrać pulę w wysokości, którą miała w momencie rozłączenia.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad i wydania ostatecznych decyzji w omawianych tu sprawach według swojego wyłącznego uznania. Zmiany zasad i odpowiednie decyzje będą ogłoszone w formie elektronicznej i/lub pisemnej.

Koło ratunkowe

Pewne typy gier (wszystkie turnieje i pewne określone gry stolikowe), nie posiadają funkcji ochrony przed rozłączeniem. Obok nazwy takiego stołu w Holu wyświetlane jest oznaczenie „bez Ochrony”. Te stoły nie oferują konwencjonalnej ochrony przed rozłączeniem, lecz czekają, aż użytkownik włączy się do gry, przez okres obliczony w oparciu o jego udział w puli.

Dodatkowy czas na powrót do gry jest uzależniony od bieżącej wysokości puli:

 • X, to niższa stawka w grach 7 Card Stud.
 • W grach z flopem, X to kwota dużej ciemnej.

Stoliki inne, niż Heads up:

 • Brak czasu, jeśli pula jest mniejsza lub równa 5*X
 • 20 sekund, jeśli pula jest większa niż 5*X i mniejsza lub równa 20*X
 • 30 sekund, jeśli pula jest większa niż 20*X i mniejsza lub równa 40*X
 • 45 sekund, jeśli pula jest większa niż 40*X i mniejsza lub równa 80*X
 • 60 sekund, jeśli pula jest większa niż 80*X

Stoliki Heads up:

 • 20 sekund, jeśli pula jest większa niż 0 i mniejsza lub równa 5*X
 • 30 sekund, jeśli pula jest większa niż 5*X i mniejsza lub równa 10*X
 • 45 sekund, jeśli pula jest większa niż 10*X

System odczeka dodatkowy czas, tylko jeżeli bieżący gracz, który utracił połączenie a) włożył pieniądze do puli b) nie ma opcji „Sprawdzam” wśród swoich bieżących opcji. Ta funkcja jest znana pod nazwą „Koło ratunkowe”.

Koło ratunkowe to dodatkowy czas na dokonanie wyboru przez gracza, który włożył pieniądze do puli i utracił połączenie, kiedy przyszła jego kolej na ruch. racze nie mogą nadużywać tej funkcji. Celowe skorzystanie z niej przez gracza, w celu opóźnienia gry jest związane z ryzykiem utraty przez niego zarówno żetonów, jak i pieniędzy.

Gracz będzie miał 60 sekund na ponowne połączenie (łącznie z kołem ratunkowym). Jeśli gracz ponownie połączy się w 56 sekundzie, będzie miał min. 20 sekund na podjęcie decyzji. To dodatkowy czas na grę.

Poniżej wymieniono stoliki i turnieje, które są wyposażone w funkcję koła ratunkowego lub Ochrony przed rozłączeniem:

 • Wszystkie stoliki (zwykłe oraz w turniejach jedno- i wielostolikowych) mogą posiadać tylko jedną z następujących funkcji: ochrona przed rozłączeniem lub koło ratunkowe.
 • Wszystkie stoły turniejowe oferują koło ratunkowe.
 • Stoliki z grami „na żywo” mogą posiadać dowolną z tych dwóch funkcji.
 • W przypadku turniejów jedno- i wielostolikowych, na liście w lobby nie są wyszczególniane informacje dotyczące koła ratunkowego.
 • W przypadku gier „na żywo” (bez Ochrony), w nazwie stolika zostaje umieszczona informacja o dostępnego koła ratunkowego.

O ile są spełnione powyższe warunki, nie ma limitów dotyczących korzystania z koła ratunkowego.

Kiedy system zadecyduje o czekaniu na gracza przez dodatkowy czas, na czacie dilera zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Jeżeli gracz, który utracił połączenie, ma dostępną opcję „Sprawdzam”, system automatycznie wywoła tę opcję, bez odczekiwania „dodatkowego” czasu.

Ochrona przed rozłączeniem w jednostolikowym turnieju Sit & Go

Usunęliśmy Ochronę przed rozłączeniem ze wszystkich jednostolikowych turniejów Sit & Go. Jeśli gracz utraci połączenie, uznaje się, że spasował. Tę zmianę wprowadzono z powodu licznych żądań naszych graczy.

Ochrona przed rozłączeniem w wielostolikowym turnieju Sit & Go

W wielostołowych turniejach Sit Go nie jest dostępna ochrona przed rozłączeniem. Jeśli gracz utraci połączenie, uznaje się, że spasował.

Ochrona przed rozłączeniem w turnieju wielostolikowym

Usunęliśmy ochronę przed rozłączeniem ze wszystkich turniejów wielostolikowych. Jeśli gracz utraci połączenie, uznaje się, że spasował. Tę zmianę wprowadzono z powodu licznych żądań naszych graczy.

Warunki anulowania gry

Gra na pieniądze prawdziwe

Gracz otrzyma zwrot dokładnie tej kwoty, jaką posiadał w momencie anulowania gry.

Gra na pieniądze wirtualne

Ponieważ informacje na temat rund na pieniądze wirtualne nie są zapisywane, gracz otrzyma zwrot dokładnie takiej ilości żetonów, jaką pierwotnie wniósł do gry.

Wszystkie turnieje na pieniądze (Sit&Go oraz zaplanowane turnieje)

Przeczytaj Zasady rozgrywania turniejów , w których znajdują się zasady dotyczące anulowania w jednostolikowych turniejach Sit&Go oraz wielostolikowych turniejach zaplanowanych i Sit&Go.

Blackjack

Jeśli rozłączenie nastąpi w środku gry Blackjack, należy z powrotem zalogować się na konto. Przerwana gra zostanie wznowiona od momentu rozłączenia. Jeśli rozłączenie nastąpi po przesłaniu informacji, następna sekwencja lub wynik pojawi się tak, jakby rozłączenie nie nastąpiło.

Jeśli problemy będą się powtarzać, należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Dokładnie zbadamy przedstawioną sytuację. Jeśli stwierdzimy, że utrata pieniędzy nastąpiła z powodu usterki w naszym systemie, a nie zwykłej utraty połączenia z Internetem, natychmiast wyrównamy straty.

Podział wygranej

Jeśli rozłączenie nastąpi w środku procesu podziału wygranej, będzie on kontynuowany tak, jakby użytkownik był nadal połączony. Możliwe są następujące scenariusze:

 • Użytkownik połączy się przed podziałem wygranej i będzie miał czas, aby wziąć w nim udział.
 • Użytkownik nie połączy się przed upływem limitu czasu i układ zostanie odrzucony.
 • Inni gracze odrzucili możliwość podziału wygranej w czasie, gdy użytkownik był rozłączony i gra została wznowiona.
 • Rozłączenie jest domniemanym odrzuceniem podziału wygranej, o ile użytkownik nie zdoła się ponownie połączyć i potwierdzić układu w wyznaczonym czasie.

Korzystanie z platform podlega pod Ogólne warunki handlowe.