Kasyno

1. Pieniądze wirtualne

 1. Użytkownicy mogą korzystać z oferowanych przez spółkę gier w trybie "Play for Fun", czyli gry na wirtualne pieniądze. Każdy użytkownik otrzyma pewną kwotę darmowych kredytów i może w ten sposób zapoznać się ze wszystkimi grami w zakładce "Play for Fun" lub "Pieniądze wirtualne".
 2. Kredyty "Play for Fun" i "Wirtualne pieniądze" w kasynie partypoker mogą zostać wykorzystane jedynie w kasynie partypoker i nie mają wartości materialnej.

2. Wypłaty

 1. Stan konta to kwota prawdziwych pieniędzy na koncie (o ile się tam znajdują) plus wygrane, minus przegrane w ramach korzystania z naszych usług, minus prowizje i opłaty (o ile zostały pobrane), minus wypłacone kwoty, minus kwoty zarekwirowane przez nas ze względu na nieuczciwe korzystanie z usług, a także wycofanych przez użytkownika lub odrzuconych przez bank użytkownika lub bank pośredniczących (w wyniku braku środków, wycofania transakcji lub z innych względów), minus opłaty za nieaktywne konto oraz minus inne kwoty i prowizje, wynikające z niniejszych postanowień.
 2. Akceptacja zleceń wypłaty jest zależna od ograniczeń związanych z wybraną metodą, ograniczeń bonusowych, kontroli bezpieczeństwa oraz innych postanowień, zawartych w niniejszych warunkach. W przypadku wypłat obowiązują limity oraz opłaty transakcyjne, o których użytkownicy zostaną powiadomieni przed dokonaniem wypłaty. Więcej informacji na temat dostępnych metod wpłat i wypłat znajduje się na stronie Wpłat/Wypłat na stronie partypoker.com.
 3. Użytkownicy akceptują, że maksymalna wysokość miesięcznej wypłaty wynosi 50.000 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Wszystkie wygrane w instant play casino oraz download casino partypoker.com, wyższe niż 50.000 EUR, zostaną wypłacone w miesięcznych ratach w wysokości 50.000 EUR, do momentu wypłacenia wygranej. Zasada ta dotyczy także progresywnych jackpotów.
 4. Jesteśmy uprawnieni do zgłoszenia wygranych oraz do zatrzymania ich części w przypadkach, w których jest to wymagane prawnie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania podatkowe, wynikające z wygranej. Stan konta nie może zostać przeniesiony, zastąpiony lub wymieniony na inną nagrodę. Wypłata środków z konta odbędzie się przelewem elektronicznym, przez kartę kredytową lub/i inną metodą, uznaną przez nas za optymalną, przy jednoczesnym uwzględnieniu preferencji użytkownika, podanych przy rejestracji.
 5. Wypłaty zostaną zrealizowane w rozsądnym terminie (wewnętrzny czas opracowania płatności może wynieść do trzech dni roboczych). Wypłaty mogą zostać opóźnione przez kontrolę bezpieczeństwa oraz w przypadku wstrzymania transakcji zgodnie z niniejszymi warunkami.

3. Warunki udziału w promocjach

We wszystkich promocjach obowiązują nasze Standardowe warunki udziału w promocjach w kasynie. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

4. Oszustwa oraz zasady ochrony przed nieuczciwymi praktykami

Stosujemy politykę "Zero tolerancji" wobec niewłaściwego zachowania oraz prób oszustwa. Jeśli, naszym zdaniem, użytkownik postępuje z zamiarem oszukania Nas, Grupy lub innych użytkowników naszych usług, na przykład (lecz nie jedynie) przez manipulację grami, korzystanie podczas gry na naszej platformie z oprogramowania, wykorzystującego sztuczną inteligencję, w tym np. do tworzenia profilów graczy, korzystanie z oprogramowania, umożliwiającego oszukiwanie w grach lub z innych metod, które naszym zdaniem zapewniają nieuczciwą przewagę nad innymi użytkownikami lub naszym systemem, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika oraz do podjęcia próby odzyskania zdobytych w ten sposób pieniędzy na wszystkie zgodne z prawem sposoby, w tym między innymi (i) pobranie należnej kwoty z konta użytkownika oraz (ii) zlecenie odzyskania należności instytucjom, zajmującym się windykacją. Może to mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową użytkownika, ponieważ będziemy zmuszeni do udostępnienia danych użytkownika odpowiednim organom oraz instytucjom.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia i wstrzymania dowolnych lub wszystkich wygranych uzyskanych przez dowolną osobę lub grupę osób oraz do wstrzymania dowolnej liczby punktów gracza zdobytych przez daną osobą lub grupę osób, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy do uznania, że wspomniana osoba lub grupa osób działa lub działała w powiązaniu w celu podjęcia próby oszustwa lub zaszkodzenia nam i (lub) Usługom bądź Platformom w jakikolwiek sposób.

W trosce o ochronę danych, bezpieczeństwo i uniknięcie oszustw nie zezwalamy na korzystanie z żadnych kanałów komunikacyjnych uwzględnionych w ramach Usług i (lub) Platform (w tym z okien rozmowy stołu krupierskiego) w celu oferowania lub promowania jakichkolwiek ofert, produktów lub usług (zarówno własnych, jak i innych osób lub firm). Ogłaszanie informacji lub kontaktowanie się z naszymi klientami w celu przedstawiania lub promowania jakichkolwiek ofert, produktów lub usług jest zabronione.

5. Błędy

Jeśli użytkownik zorientuje się, że wystąpiły jakiekolwiek błędy na Koncie lub w obliczeniach dotyczących obstawionych zakładów albo podczas konwersji walut, powinien nas o tym niezwłocznie poinformować. W przypadku takiego błędu, jakiejkolwiek awarii systemu lub błędu gry (odstępstwa od normalnego funkcjonowania algorytmu gry z dowolnego powodu) skutkującego błędem w obliczeniu kursów, kosztów, opłat, prowizji, premii lub wypłaty albo konwersji walut („Błąd”), będziemy starać się przywrócić wszystkie strony, których taki błąd systemowy bezpośrednio dotyczy, do stanu, w którym się znajdowały przed wystąpieniem tego błędu. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszelkich zakładów, na które miał wpływ taki Błąd, i pobrania z Konta wszystkich pieniędzy związanych z tymi zakładami lub, gdyby na Koncie nie było wystarczających środków, wymagania od Użytkownika zapłacenia nam zaległej kwoty związanej z tymi zakładami. We wszystkich okolicznościach, w których według własnej oceny uznamy, że Błąd został wykorzystany w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, zastrzegamy sobie prawo w odniesieniu do konta użytkownika oraz powiązanych z jego kontem operatorów płatności i instytucji finansowych, do zerwania niniejszych warunków, zablokowania środków na koncie, zablokowania konta oraz do wycofania z niego środków, bonusów oraz wygranych.

6. Stawki

 1. Każdy użytkownik indywidualnie ustala stawki, których wysokość jest jednak uzależniona od limitów stołu.
 2. Działanie gry uzależnione jest od posiadania przez użytkownika wystarczającej kwoty pieniędzy prawdziwych lub wirtualnych, w wysokości pozwalającej na wniesienie stawki w żetonach lub kredytach.
 3. Jeśli użytkownik nie posiada wystarczających środków na wniesienie stawki, wyświetlony zostanie komunikat błędu, a użytkownik zostanie poproszony o zmianę stawki lub liczby żetonów.
 4. Za stawkę postawioną w grze zostanie uznana kwota, która została potwierdzona przez spółkę.
 5. Jeśli podczas gry na prawdziwe pieniądze połączenie z internetem zostanie zerwane lub jeśli gra zostanie przerwana z innego powodu, to zależnie od gry oraz etapu, na którym została ona przerwana, po ponownym zalogowaniu będzie ona kontynuowana w miejscu przerwania lub zostanie automatycznie dokończona, a jej wynik będzie dostępny w historii gry.

7. Wspólna platforma baz danych, gier i stołów

Zastrzegamy sobie prawo (ale nie jesteśmy zobowiązani) do eksploatacji i używania wspólnej platformy lub wspólnego systemu stołu, serwera lub bazy danych („Wspólna platforma gier/stołów”), która umożliwia użytkownikom Usług hazardowych granie z graczami przychodzącymi do gier, stołów i turniejów z innych witryn internetowych oraz produktów działających na tej samej Wspólnej platformie gier/stołów. W przypadku korzystania ze Wspólnej platformy gier/stołów Użytkownik zgadza się na to, że może według naszego uznania zostać zgrupowany w tych wspólnych grach/stołach oraz że w przypadku, gdy naruszy warunki jednej witryny lub produktu działającego na Wspólnej platformie gier/stołów, Firma może częściowo lub całkowicie zablokować dostęp Użytkownika do całego systemu, przez co nie będzie mógł on grać za pośrednictwem żadnej witryny lub produktu korzystających ze Wspólnej platformy gier/stołów lub na niej obecnych.

8. Rozstrzyganie sporów w trakcie gry

Użytkownik całkowicie zgadza się, aby do tasowania i rozdawania kart, a także generowania innych zdarzeń losowych wymaganych w Usługach hazardowych, używany był generator liczb losowych („RNG”). Jeśli istnieje rozbieżność między wynikiem wyświetlanym w Oprogramowaniu (zainstalowanym i uruchamianym na komputerze użytkownika) a wynikiem na naszym serwerze, decyduje wynik wyświetlany na naszym serwerze. Ponadto Użytkownik rozumie i zgadza się, aby (bez uszczerbku dla innych praw i środków prawnych dostępnych dla Użytkownika) nasze rejestry ostatecznie decydowały o warunkach korzystania z Usług hazardowych, działaniach wynikających z niego oraz jego okolicznościach.

9. Różne

 1. Użytkownik staje się także stroną w Ogólnych warunkach handlowych partypoker i wyraża zgodę na przestrzeganie tych Ogólnych warunków handlowych, w tym także wszystkich dokonanych w nich zmian oraz aktualizacji. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się przynajmniej raz w miesiącu z aktualną wersją Ogólnych warunków handlowych, dostępnych na stronie http://www.partypoker.com.
 2. W przypadku nieścisłości lub konfliktu między niniejszymi postanowieniami a Ogólnymi warunkami handlowymi, obowiązują Ogólne warunki handlowe, lecz jedynie w zakresie, w którym występuje nieścisłość lub konflikt zapisów.