Stwórz zakład

1. Ogólne warunki udziału

1.1 Opcja Stwórz zakład dostępna jest tylko na wybrane dyscypliny sportui taki zakład można wnieść tylko przed rozpoczęciem zawodów. Opcja Stwórz zakład nie jest dostępna w trybie na żywo.

1.2 Zakłady typu Stwórz zakład nie są dopuszczone w opcji Cash Out ani Edycji zakładu.

1.3 Zakłady, utworzone dzięki opcji Stwórz zakład nie mogą zostać połączone z innymi zakładami Stwórz zakład oraz innymi zakładami kombi i systemowymi. Zakłady te mogą zostać wniesione jedynie jako zakłady pojedyncze.

1.4 W ramach opcji Stwórz zakład możliwe jest połączenie minimum 2 typów i maksimum 10 typów na jeden mecz.

1.5 Jeśli jeden z typów, zawartych w wyborze Stwórz zakład zostanie anulowany, to cały wybór Stwórz zakład także zostanie anulowany. Przykład: Jeśli bramkarz z jednego z typów nie zagra w meczu, cały stworzony zakład zostanie anulowany, niezależnie od wyników pozostałych typów.

1.6 partypoker.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność funkcji Stwórz zakład ze względów technicznych.

1.7 partypoker.com zastrzega sobie prawo do zmiany wyniku wyboru Stwórz zakład jeśli dowolny typ został rozliczony niepoprawnie.

1.8 partypoker.com zastrzega sobie prawo do cofnięcia rozliczenia zakładu lub anulowania otwartych zakładów Stwórz zakład w dowolnym momencie.

1.9 partypoker.com zastrzega sobie prawo do usunięcia opcji "Stwórz zakład" dla klientów lub grup klientów, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie o nadużywanie tej funkcji.

1.10 Maksymalna stawka w wyborze Stwórz zakład wynosi 750 € lub odpowiednik tej kwoty w innej walucie.

1.11 Maksymalna wypłata w opcji "Stwórz zakład" wynosi 2.500 € netto.

1.12 Wszelkie odniesienia do 'zakładu' dotyczą całej zawartości kuponu zakładu typu Stwórz zakład. Wszelkie odniesienia do 'typu' dotyczą jednego typu w ramach określonego zakładu. Opcja Stwórz zakładjest łącznym zakładem składającym się ze wszystkich wybranych typów.

1.13 W przypadku jednoznacznie błędnej wyceny typów, zastrzegamy sobie prawo do anulowania/unieważnienia wszystkich zakładów, wniesionych z błędnym kursem. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do anulowania/unieważnienia każdego zakładu wniesionego na wydarzenia, w przypadku jakich miejsce rozgrywek zostało zmienione po ogłoszeniu kursów.

2. Warunki obstawiania piłki nożnej

2.1 Wszystkie zakłady na piłkę nożną zostaną rozliczone w oparciu o oficjalne wyniki, podane przez OPTA.

2.2 Zakłady typu Stwórz zakład wnoszone są na mecze piłki nożnej i obejmują 90 minut czasu gry plus czas doliczony, o ile nie podano dodatkowo, że obejmują także dogrywkę i rzuty karne.W przypadku wszystkich zakładów zawierających takie określenia, pozostałe typy oddane w ramach zakładu zostaną wniesione na wynik meczu(90 min. plus czas doliczony), chyba że określono inaczej.Sędziowie decydują o tym, czy mecz ma trwać pełne 90 min. plus doliczony czas lub został tak rozegrany. Wszystkie zakłady pozostają ważne, chyba że spotkanie zostało przerwane.

2.3 Jeśli zawodnik z zakładu nie zagra w meczu, cały zakład zostaje unieważniony, bez względu na pozostałe typy oddane w ramach tego zakładu. Zasada ta odnosi się do zakładów dotyczyących dowolnego zawodnika w odniesieniu do goli oraz kartek. Aby zapoznać się z wyborem zawodników w odniesieniu do okresu gry, prosimy przejść do sekcji Warunków wnoszenia zakładów na piłkę nożną.

2.4 W przypadku jednoznacznie błędnej wyceny typów, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszystkich zakładów, wniesionych z błędnym kursem.

2.5 Jeśli mecz został przerwany, wszelkie typy , których wynik został już rozstrzygnięty (np. wynik w połowie spotkania lub która drużyna jako pierwsza uzyska gola) pozostają ważne. Wszystkie pozostałe typy zostaną unieważnione, niezależnie od wyniku w momencie przerwania meczu. Przerwane mecze zostają uznane za mecze , w przypadku których rozstrzygnięcie nie będzie możliwe do północy czasu lokalnego.Mecze , w których sędzia zadecydował o tymczasowym usunięciu zawodników z boiska, ale pozostałe minuty gry zostaną wznowione do północy czasu lokalnego, nie będą uznane za przerwane.

2.6 Wszystkie zakłady zostają rozliczone na podstawie wyniku meczu uzyskanego w dniu jego rozegrania oraz zakończenia. Wszelkie wyniki zmienione z datą wsteczną, np. w wyniku ekspertyzy wątpliwych goli przez komisję oceny meczów, unieważnienia wyniku dla nieuprawnionego zawodnika, nie mają wpływu na rozliczenie zakładu.

2.7 Jeśli spotkanie zostanie przełożone zanim zostanie rozpoczęte , a następnie zaplanowane na najbliższe 48 godz. od pierwotnego rozpoczęcia, wszystkie zakłady pozostają ważne i zostają rozliczone na podstawie wyniku przełożonego spotkania. Jeśli spotkanie zostanie przełożone zanim zostanie rozpoczęte, a następnie przełożone co najmniej 48 godz. później aniżeli pierwotne planowane, wszystkie zakłady zostają unieważnione.

2.8 Spotkania, których rozpoczęcie zostało zmienione odpowiednio wcześniej (np. w celu uwzględnienia transmisji telewizyjnych lub rozluzowania terminarza zaplanowanych spotkań) nie zostaną uznane jako przełożone.

2.9 W przyadku spotkań rozgrywanych na neutralnym terenie, wszystkie zakłady pozostają ważne, niezależnie od kolejności, w jakiej wymienione są drużyny oraz czy zaznaczyliśmy spotkanie jako rozgrywane na terenie neutralnym (w przypadku jednoznacznie błędnej wyceny typu zastosowanie znajduje pkt. 1.13).

3. Zasady rozliczania różnych rodzajów zakładów na piłkę nożną

3.1 Kto wygra mecz? - Obstawiasz: wynik meczu, np. Drużyna A, Remis lub Drużyna B

3.2 Kto zdobędzie bramkę? - Obstawiasz: czy wytypowany gracz zdobędzie w czasie meczu bramkę.

 • W przypadku przerwanych spotkań, zwyciężą zakłady na graczy, którzy zdobyli bramki przed przerwaniem meczu.
 • Jeśli wytypowany gracz nie weźmie udziału w meczu, zakłady na tego gracza zostaną unieważnione. Jeśli gracz weźmie udział w meczu, zakłady będą ważne.
 • Bramki samobójcze nie zostaną uwzględnione

3.3. Kto dostanie kartkę? - Obstawiasz: czy wybrany zawodnik dostanie żółtą lub czerwoną kartkę

 • Jeśli wytypowany gracz nie weźmie udziału w meczu, zakłady na niego zostaną unieważnione.
 • Uwzględnione zostaną jedynie kartki pokazane graczom znajdującym się na boisku. Kartki pokazane trenerom, graczom na ławce lub kartki, pokazane po meczu, nie zostaną uwzględnione.

3.4 Ile będzie rzutów rożnych? - Obstawiasz: czy całkowita liczba rzutów rożnych w czasie meczu będzie wyższa czy niższa od podanej.

 • Tylko przeprowadzone rzuty rożne zostaną uwzględnione w zakładzie. Powtórka rzutu rożnego nie zostanie uwzględniona.
 • Rzuty rożne, widniejące jako przyznane, ale w następstwie nie przeprowadzone nie będą brane pod uwagę
 • Dogrywka nie liczy się przy całkowitej liczbie rzutów

3.5 Ile zostanie przyznanych punktów karnych? - Obstawiasz: czy całkowita liczba punktów karnych w meczu będzie niższa czy wyższa od podanej.

 • Żółta kartka = 10 punktów, czerwona kartka = 25 punktów. Jeśli gracz otrzyma 2 żółte kartki i w konsekwencji także czerwoną, to łącznie otrzyma 35 punktów karnych.
 • Dogrywka nie zostanie uwzględnione. Kartki przyznane po gwizdku kończącym nie zostaną uwzględnione.
 • Uwzględnione zostaną jedynie kartki pokazane graczom znajdującym się na boisku. Kartki pokazane trenerom lub graczom rezerwowym nie zostaną uwzględnione.

3.6 Czy obydwie drużyny zdobędą bramkę? - Obstawiasz: czy obydwie drużyny zdobędą przynajmniej po jednym golu

3.7. Jaki będzie wynik końcowy? - Obstwiasz: jaki będzie wynik meczu

3.8 Ile bramek padnie? - Obstwiasz: ile zostanie strzelonych goli

 • Czy liczba bramek w meczu będzie wyższa lub niższa od podanej.
 • Ile bramek padnie w meczu - bez bramek, 1 bramka itd.

3.9 Co jeszcze się wydarzy? - Obstawiasz : czy wymienione zdarzenie będzie miało miejsce w meczu czy nie (90 min. plus doliczony czas, dogrywka i/lub rzuty karne nie są brane pod uwagę), razem z:

 • Przyznane rzuty karne - czy rzut karny zostanie przeprowadzony (i będzie nieudany/udany). Rzuty karne przyznane, ale unieważnione, z jakiegokolwiek powodu, i w następstwie nie przeprowadzone, nie będą uznane za wygrane.
 • Niestrzelone karne - Czy rzut karny będzie nieudany Oznacza to rzut karny, w wyniku którego z tego bezpośredniego strzału nie zostanie zdobyta bramka. Jeśli rzut karny ma zostać powtórzony, pierwotny rzut nie będzie brany pod uwagę przy oficjalnym wyniku. Liczy się tylko zakończony rzut krany. Jeśli piłka w rzucie karnym odbije się od ramy bramki lub bramkarza i ponownie zostanie dotknięta zanim padnie gol, rzut taki zostanie uznany za nieudany.
 • Strzelony rzut karny - Czy karny zostanie zdobyty. Jest to każdy wykonany rzut karny kończący się golem bezośrednio z tego strzału. Jeśli piłka w rzucie karnym odbije się od ramy bramki lub bramkarza i ponownie zostanie dotknięta zanim padnie gol, rzut taki zostanie uznany za nieudany. Rzuty karne przyznane, ale unieważnione i w następstwie nie przeprowadzone, nie będą uznane za wygrane.
 • 2+ przyznane karne - Czy zostaną przynane co najmniej dwa rzuty karne (i będą nieudane/udane). Rzuty karne przyznane, ale unieważnione i w następstwie nie przeprowadzone, nie będą uznane za przyznane karne.
 • 2+ strzelone karne - Czy zostaną uzyskane co najmniej dwa rzuty karne. Przy uzyskanych rzutach karnych, jakie muszą zostać powtórzone, pierwotny rzut nie będzie brany pod uwagę.
 • Rzut wolny - Czy zostanie uzyskany rzut wolny. W tym zakładzie liczą się jedynie bramki, zdobyte bezpośrednio z rzutu wolnego. Rzuty karne nie zostaną uwzględnione. Zawodnik wykonujący rzut wolny musi być strzelcem bramki.
 • Główka - Czy w trakcie meczu padnie gol strzelony z główki. Gol z główki to gol, jaki zawodnik strzelił głową lub ramieniem, objętnie czy było to jego zamiarem czy nie. Bramki samobójcze nie zostaną uwzględnione.
 • Gol spoza pola karnego - Czy bramka zostanie strzelona spoza pola karnego (16,5m). Bramki samobójcze nie zostaną uwzględnione, każdy inny sposób uzyskania gola spoza pola karnego będzie się liczył, łącznie z rzutami wolnymi.
 • Gole samobójcze - Czy zostanie uzyskany gol samobójczy.
 • Usunięcie z boiska - Czy zawodnik zostanie usunięty z boiska. Uwzględnione zostaną jedynie kartki pokazane graczom znajdującym się na boisku w trakcie meczu. Kartki pokazane po zakończeniu meczu, nie zostaną uwzględnione. Zakład na zawodnika, jaki zostanie usunięty z boiska zostaje rozliczony jak na zawodnika, który otrzymuje czerwoną kartkę, obojętnie czy przyznaną bezpośrednio czy w wyniku dwóch żółtych kartek. Jeśli decyzja przyznania kartki zostanie wycofana, po użyciu asystenta VAR lub w inny sposób, zakład nie będzie wygrany.
 • Rama bramki - Czy rama bramki zostanie trafiona w trakcie aktywnej gry. Sytuacje, kiedy piłka trafi ramę bramki, w wyniku czego dojdzie do bezpośrediego uzyskania gola, nie liczą się jako trafienie ramy bramki.
 • Dojdzie do dogrywki - Czy w meczu zostanie doliczona dogrywka po 90 min., w spotkaniach, w których dogrywka jest dopuszczalna.
 • Dojdzie do rzutów karnych - Czy w meczu, w jakim karne są dopuszczalne, dojdzie do nich. W przypadku wszelkich innych możliwości aniżeli tej, kiedy do takiej sytuacji dojdzie, typ byłby przegrany.

3.10 Ile bramek strzeli drużyna? - Obstawiasz: ile goli uzyska wytypowana drużyna łącznie z:

 • Ile bramek strzeli drużyna - Czy całkowita liczba bramek, zdobytych przez tę drużynę będzie wyższa czy niższa od podanej liczby.
 • Ile wyniesie dokładna liczba bramek w meczu strzelonych przez wytypowaną drużynę, np. Bez bramek, Drużyna A dokładnie 1 bramka, Drużyna B dokładnie 2 bramki itd. (łącznie z bramkami samobójczymi).

3.11 Iloma bramkami przewagi wygra wybrana drużyna? - Obstawiasz: jaką przewagą wygra wytypowana drużyna

3.12 Ile punktów karnych otrzyma drużyna? - Obstawiasz: czy całkowita liczba punktów karnych dla wybranej drużyny/wybranych drużyn będzie wyższa czy niższa od podanej liczby.

 • Żółta kartka = 10 punktów, czerwona kartka = 25 punktów. Jeśli gracz otrzyma 2 żółte kartki i w konsekwencji także czerwoną, to łącznie otrzyma 35 punktów karnych.
 • Przy całkowitej liczbie punktów nie są uzględniane ani kartki pokazane po końcowym gwizdku ani w dogrywce.
 • Uwzględnione zostaną jedynie kartki pokazane graczom znajdującym się na boisku. Kartki pokazane trenerom lub graczom rezerwowym nie zostaną uwzględnione.

3.13 Ile rzutów rożnych dla drużyny? - Obstawiasz: czy całkowita liczba rzutów rożnych dla wybranej drużyny/wybranych drużyn będzie wyższa czy niższa od podanej liczby.

 • Tylko przeprowadzone rzuty rożne zostaną uwzględnione w zakładzie.Rzuty rożne, widniejące jako przyznane, ale w następstwie nie przeprowadzone nie będą brane pod uwagę. Powtórka rzutu rożnego nie zostanie uwzględniona.. Dogrywka nie liczy się przy całkowitej liczbie rzutów.

3.14 Co jeszcze spotka drużyny? - Obstawiasz: czy wytypowane wydarzenie w meczu będzie dotyczyło wytypowanej drużyny, łącznie z:

 • Wykonane przez drużynę karne: czy wytypowana drużyna przeprowadzi rzuty karne. Rzuty karne przyznane, ale unieważnione i w następstwie nie przeprowadzone, nie będą uznane za wygrane. Liczy się tylko zakończony rzut krany.
 • Drużyna z nieudanym karnym - Czy wytypowana drużyna strzeli karnego. Oznacza to rzut karny, w wyniku którego wytypowany zespół z tego strzału nie zdobędzie bramki. Nieudane rzuty karne, jakie zostają powtórzone nie są brane pod uwagę. Liczy się tylko zakończony rzut krany. Jeśli piłka w rzucie karnym odbije się od ramy bramki lub bramkarza i ponownie zostanie dotknięta zanim padnie gol, rzut taki zostanie uznany za nieudany.
 • Drużyna z udanym karnym - Czy wytypowana drużyna wykona trafnego karnego. Jeśli piłka w rzucie karnym odbije się od ramy bramki lub bramkarza i ponownie zostanie dotknięta zanim padnie gol, rzut taki zostanie uznany za nieudany. Przy uzyskanych rzutach karnych, jakie muszą zostać powtórzone, pierwotny rzut nie będzie brany pod uwagę.
 • Drużyna z przyznanymi karnymi 2+ - Czy wytypowana drużyna wykona przynajmniej dwa rzuty karne. Rzuty karne przyznane, ale unieważnione i w następstwie nie przeprowadzone, nie będą uznane za przyznane karne.
 • Drużyna z udanymi karnymi 2+ - Czy wytypowana drużyna wykona przynajmniej dwa udane rzuty karne. Przy uzyskanych rzutach karnych, jakie muszą zostać powtórzone, pierwotny rzut nie będzie brany pod uwagę.
 • Drużyna z rzutem wolnym - Czy wytypowana drużyna wykona udany rzut wolny. W tym zakładzie liczą się jedynie bramki, zdobyte bezpośrednio z rzutu wolnego. Rzuty karne nie zostaną uwzględnione.
 • Drużyna z golem z główki - Czy wytypowana drużyna uzyska bramkę z główki. Gol z główki to gol, jaki zawodnik strzelił głową lub ramieniem, objętnie czy było to jego zamiarem czy nie. Bramki samobójcze nie zostaną uwzględnione.
 • Gol drużyny spoza pola karnego - Czy wytypowana drużyna strzeli bramkę spoza pola karnego (16,5m). Bramki samobójcze nie zostaną uwzględnione. Każdy gol strzelony spoza pola karnego zostanie potraktowany jako wygrany, obojętnie czy był zamierzony czy nie. Łącznie z rzutami wolnymi.
 • Drużyna z sunięciem z boiska - Czy zawodnik, tylko z wytypowanej przez Ciebie drużyny, zostanie usunięty z gry. Uwzględnione zostaną jedynie kartki pokazane graczom znajdującym się na boisku w trakcie meczu. Kartki pokazane po zakończeniu meczu, nie zostaną uwzględnione. Zakład na zawodnika, jaki zostanie usunięty z boiska zostaje rozliczony jak na aktywnego zawodnika, który otrzymuje czerwoną kartkę, obojętnie czy przyznaną bezpośrednio czy automatycznie w wyniku dwóch żółtych kartek.
 • Drużyna, która nie przepuści żadnej bramki - Czy wytypowana drużyna nie da sobie strzelić żadnej bramki. Przykład: wyniki 0-0, 1-0 dla Twojej drużyny, 2-0 dla Twojej drużyny itd. oznaczałyby wygrane typy.
 • Drużyna, która jako pierwsza strzeli gola - Który zespół uzyska pierwszą bramkę. Unieważnione i/lub nieuznane bramki nie są brane pod uwagę, tylko oficjalne gole. Jeśli w spotkaniu nie padnie żadna bramka, zakład ten będzie przegrany.
 • Drużyna, która jako ostatnia strzeli gola - Który zespół uzyska ostatnią bramkę. Unieważnione i/lub nieuznane bramki nie są brane pod uwagę, tylko oficjalne gole. Jeśli w spotkaniu nie padnie żadna bramka, zakład ten będzie przegrany.
 • Pierwszy rzut rożny - Która drużyna otrzyma i następnie wykona pierwszy rzut rożny. Jeśli w określonym czasie nie zostaną przyznane żadne rzuty rożne, zakład będzie przegrany.
 • Ostatni rzut rożny - Która drużyna otrzyma i następnie wykona ostatni rzut rożny spotkania. Jeśli w określonym czasie nie zostaną przyznane żadne rzuty rożne, zakład będzie przegrany.
 • Najwięcej rzutów rożnych - Która drużyna wykona najwięcej rzutów rożnych w meczu. Jeśli liczba rzutów rożnych w meczu na końcu spotkania jest taka sama dla obydwu zespołów, typ będzie przegrany. Aby zakład był wygrany, wytypowana przez Ciebie drużyna musi otrzymać więcej rzutów rożnych niż drużyna przeciwnika.
 • Pierwsza kartka - Która drużyna jako pierwsza otrzyma w meczu kartkę, żółtą albo czerwoną. Jeśli w określonym czasie nie zostaną przyznane żadne kartki, zakład będzie przegrany.
 • Ostatnia kartka - Która drużyna jako ostatnia otrzyma w meczu kartkę, żółtą albo czerwoną. Jeśli w określonym czasie nie zostaną przyznane żadne kartki, zakład będzie przegrany.
 • Najwięcej punktów karnych - Która drużyna otrzyma najwięcej punktów karnych w meczu. Jeśli w spotkaniu nie zostaną przyznane żadne punkty karne (nie zostaną pokazane żadne kartki) , zakład będzie przegrany. Aby zakład był wygrany, wytypowana drużyna musi otrzymać więcej punktów karnych niż drużyna przeciwnika.
  • Żółta kartka = 10 punktów, czerwona kartka = 25 punktów. Jeśli gracz otrzyma 2 żółte kartki i w konsekwencji także czerwoną, to łącznie otrzyma 35 punktów karnych.
  • Najwięcej kartek - Która drużyna otrzyma w meczu najwięcej kartek. Jeśli w spotkaniu nie zostanie przyznana żadna kartka, zakład będzie przegrany. Aby zakład był wygrany, wytypowana drużyna musi otrzymać więcej kartek aniżeli drużyna przeciwnika.
  • Żółta kartka = 1 kartka i Czerwona kartka = 2 kartki. Jeśli gracz otrzyma 2 żółte kartki i w konsekwencji czerwoną, oznacza, że w sumie otrzymał 3 kartki. Jeden zawodnik może otrzymać maksymalnie 3 kartki. Przyznanie bezpośrednio czerwonej kartki oznacza 2 kartki.

3.15 Który gracz zdobędzie pierwszą/ostatnią bramkę? - Obstawiasz: czy zawodnik strzeli pierwszego/ostatniego gola.

 • Zakłady zostaną rozliczone w oparciu o to, który zawodnik zdobędzie pierwszą/ostatnią uznaną bramkę dla swojej drużyny.
 • Bramki samobójcze nie zostaną uwzględnione. Przykład: Jeśli wybierzesz zawodnika, który Twoim zdaniem zdobędzie pierwszą bramkę i pierwsza bramka w meczu będzie bramką samobójczą, to zakład zostanie rozstrzygnięty przy następnej zdobytej bramce. Jeśli wytypowany gracz strzeli drugą bramkę w meczu, wygrasz zakład. Jeśli bramkę strzeli inny gracz, przegrasz zakład.
 • W przypadku zakładu 'Który gracz zdobędzie pierwszą bramkę?', jeśli zawodnik w momencie uzyskania pierwszego gola nie brał udziału w meczu, zakład będzie nieważny.
 • W przypadku zakładu 'Który gracz zdobędzie ostatnią bramkę?', jeśli zawodnik przed i po uzyskaniu ostatniego gola brał udziału w meczu, zakłady pozostaną ważne.
 • Jeśli w spotkaniu nie padną żadne bramki albo tylko bramki samobójcze, wszelkie zakłady na zawodnika, który zdobędzie pierwszą lub ostatnią bramkę będą przegrane, jeśli grał w określonym przedziale czasu jak opisano w powyższych dwóch punktach.

3.16 Ile bramek strzeli gracz? - Obstawiasz: ile wytypowany gracz zdobędzie bramek (1+/2+ lub 3+) w czasie meczu (bramki samobójcze nie są brane pod uwagę).

3.17 Jak wybrany gracz zdobędzie bramkę? - Obstawiasz: w jaki sposób wytypowany zawodnik strzeli gola, możliwe są poniższe opcje (bramki samobójcze nie są brane pod uwagę).

 • Główka - wygrasz, jeśli strzelona bramka zostanie uznana główką lub ramieniem - niezależnie od tego, czy było to zamierzone.
 • Rzut wolny - wytypowany zawodnik wykona bezpośredni rzut wolny dla swojej drużyny
 • Spoza pola karnego - wygrasz, jeśli wytypowany zawodnik zdobędzie bramkę dla swojej drużyny spoza pola karnego (16,5m).
 • Rzut karny - wytypowany zawodnik zdobędzie bramkę dla swojej drużyny z rzutu karnego. Bramka musi paść bezpośrednio z wykonanego rzutu karnego. Odbicie wykonane w ramach rzutu karnego nie będzie traktowane jako bramka uzyskana z rzutu karnego.

3.18 Kto otrzyma kartkę lub zostanie usunięty z boiska? - Obstawiasz (w przypadku przyznania kartki): czy wytypowany zawodnik otrzyma żółtą lub czerwoną kartkę.

Obstawiasz (w przypadku usunięcia): czy wytypowany gracz otrzyma w meczu czerwoną kartkę. Uwzględnione zostaną jedynie kartki pokazane graczom znajdującym się na boisku w trakcie meczu. Kartki pokazane po zakończeniu meczu nie zostaną uwzględnione. Zakład ten zostanie wygrany, jeśli gracz zostanie usunięty z boiska po otrzymaniu czerwonej kartki lub dwóch żółtych kartek i w konsekwencji czerwonej.

 • Kartki pokazane przed rozpoczęciem meczu, w czasie przerwy lub po zakończeniu meczu nie zostaną uwzględnione.
 • Kartki pokazane graczom lub działaczom, którzy nie zaliczają się do aktywnych na boisku zawodników nie zostaną uwzględnione.
 • Pierwsza kartka - Który zawodnik w meczu jako pierwszy otrzyma kartkę, żółtą albo czerwoną. Jeśli w określonym czasie nie zostaną przyznane żadne kartki, zakłady te będą przegrane.
 • Zawodnik z pierwszą kartką - Który zawodnik ze swojej drużyny tylko w trakcie meczu jako pierwszy otrzyma kartkę, żółtą albo czerwoną. Jeśli w określonym czasie nie zostaną przyznane żadne kartki, zakłady będą przegrane.

3.19 Ile zostanie przyznanych kartek? - Obstawiasz, czy całkowita liczba przyznanych kartek będzie wyższa, niższa czy dokładnie taka jak podana. W przypadku całkowitej liczby punktów nie zostaje uwzględniona dogrywka ani punkty karne uzyskane przed gwizdkiem rozpoczynającym spotkanie i/lub po gwizdku końcowym. Uwzględnione zostaną jedynie kartki pokazane graczom znajdującym się na boisku. Kartki pokazane trenerom lub graczom rezerwowym nie zostaną uwzględnione.

 • Żółta kartka = 1 punkt, czerwona kartka = 2 punkty. Jeśli gracz otrzyma 2 żółte kartki i w konsekwencji także czerwoną, to łącznie otrzyma 3 kartki. W celach rozliczeniowych zakładu żaden gracz nie może otrzymać więcej niż 3 kartki. Przykład: w celach rozliczeniowych zakładu, gracz, który otrzymał żółtą kartkę, a następnie bezpośredio czerwoną, w sumie otrzymał 3 kartki. W celach rozliczeniowych zakładu, gracz, który otrzymał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną, w sumie otrzymał także 3 kartki. W celach rozliczeniowych zakładu, jedna bezpośrednio przyznana czerwona kartka liczy się jako 2 kartki.

3.20 Co oznacza podwóna szansa (double chance)? - Obstawiasz spotkanie (lub określony okres) kończące się jednym z dwóch pokazanych wyników. Przykład: typ Drużyna A/Remis oznacza, że mecz (lub określony okres) musi zakończyć się wygraną Drużyny A lub remisem, aby zakład był wygrany.

3.21 Która drużyna będzie prowadzić w połowie meczu/na końcu meczu? - Obstawiasz, jaki będzie wynik meczu w połowie i na końcu, obydwa wyniki muszą być wytypowane poprawnie, aby zakład był wygrany.

3.22 Ile kartek otrzyma drużyna? - Obstawiasz, ile kartek otrzyma wybrana drużyna w trakcie meczu. Liczą się tylko kartki pokazane graczom aktywnie biorącym udział w grze i znajdującym się na boisku, kartki przyznane trenerom lub zawodnikom rezerwowym nie są brane pod uwagę.

 • Drugie karalne wykroczenie liczone jest jako tylko jedna żółta kartka. Dwie żółte kartki, prowadzące w konsekwencji do czerwonej, są w sumie liczone jako trzy. Taka sama zasada odnosi się do żółtej kartki, po której przyznana zostanie bezpośrednio czerwona. Jeden zawodnik może otrzymać maksymalnie 3 kartki.
 • Kartki pokazane przed rozpoczęciem meczu, w czasie przerwy lub po zakończeniu meczu nie zostaną uwzględnione. Kartki pokazane graczom lub działaczom, którzy nie zaliczają się do aktywnych na boisku zawodników nie zostaną uwzględnione.

3.23 W jaki sposób drużyna odniesie zwycięstwo? - Obstawiasz różne możliwości odniesienia przez drużynę zwycięstwa:

 • Przewaga wygranej - Jaką przewagą wygra wytypowana drużyna.
 • Wygrana do zera - Czy wytypowana drużyna wygra do zera. Przykład: wygrana wytypowanej drużyny 1-0, 2-0 itd. oznacza zwycięski zakład.
 • Przegrywać i ostatecznie wygrać - Czy wytypowana drużyna ostatecznie wygra spotkanie (lub określony okres), jeśli cały czas w trakcie meczu przegrywa.
 • Wygrana w dogrywce - Czy wytypowana drużyna wygra remis w dogrywce. Aby zakład był wygrany, wytypowana drużyna musi wygrać dogrywkę (2 x 15 min. plus doliczony czas na kontuzje, jeśli nie ustalono inaczej). Jeśli w spotkaniu nie dojdzie do dogrywki, zakład będzie przegrany. Jeśli zaplanowane spotkanie zostanie przełożone, obowiązują ogólne zasady dot. przełożonych meczów. Jeśli zaplanowane spotkanie zostanie przerwane, obowiązują ogólne zasady dot. przerwanych meczów.
 • Wygrana w wyniku karnych - Czy wytypowana drużyna zwycięży w remisie po rzutach karnych. Zakłady zostają rozliczone tylko przy zaplanowanych spotkaniach, w których dojdzie do rzutów karnych. Jeśli w spotkaniu nie dojdzie do rzutów karnych, zakład będzie przegrany. Jeśli zaplanowane spotkanie zostanie przełożone, obowiązują ogólne zasady dot. przełożonych meczów. Jeśli zaplanowane spotkanie zostanie przerwane, obowiązują ogólne zasady dot. przerwanych meczów.
 • Kwalifikacje - Czy wytypowana drużyna zakwalifikuje się do następnej rundy zaplanowanych spotkań w ramach określonego turnieju/pucharu/ligi. Jeśli zaplanowane spotkanie zostanie przełożone, obowiązują ogólne zasady dot. przełożonych meczów. Jeśli zaplanowane spotkanie zostanie przerwane, obowiązują ogólne zasady dot. przerwanych meczów. W przypadku rezygnacji lub przejścia do następnej rundy z powodu braku przeciwnika jednej z drużyn, prosimy odnieść się do zasad dot. przełożonych spotkań (2.7). [i] Zakłady wnoszone są na mecze piłki nożnej i obejmują 90 minut czasu gry plus czas doliczony, o ile nie podano dodatkowo, że obejmują także dogrywkę i/lub rzuty karne. 90 minut plus czas doliczony zostanie ustalony przez oficjalnych sędziów meczu. [i] Aktywnie (w kontekście meczu) odnosi się do okresów gry w ramach meczu. Jako aktywny okres gry nie jest określany czas przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania, po gwizdku kończącym pierwszą połowę i przed oficjalnym rozpoczęciem drugiej połowy oraz po gwizdku kończącym spotkanie. Aktywny zawodnik to gracz znajdujący się na boisku podczas istotnych okresów gry w ramach danego spotkania.

4. Zasady dot. przedziałów gry w piłce nożnej

4.1 Wszystkie poniższe przedziały gry (4.2-4.7) to przedziały, na jakie można wnieść zakład (3.1-3.23). Przykład: zakład dotyczący: przedziału 90 min. (4.2) o treści Kto wygra mecz? (3.1), - obstawiasz wynik uzyskany w całym meczu (90 min. plus czas doliczony).

4.2 90 min. - odnosi się do całego czasu spotkania. Wszystkie zakłady zawierające typy z przedziałem 90 min. plus czas doliczony. Oficjalni arbitrzy meczu ustanawiają, czy musi zostać rozegranych pełnych 90 min. oraz czas doliczony na kontuzje czy już czas ten został rozegrany. Wszelkie wydarzenia, do jakich dojdzie przed oficjalnym rozpoczęciem meczu, w trakcie przerwy w meczu (czas po gwizdku kończącym pierwszą połowę i przed rozpoczęciem drugiej połowy) czy po gwizdku końcowym nie są brane pod uwagę.

4.3 Pierwsze 10 min. - Czas ten odnosi się do pierwszych 10 minut meczu (00:00 i 09:59). Przykład: rzut rożny przyznany w tym czasie, ale wykonany po upływie 10:00 min. nie będzie liczony. Wszelkie wydarzenia, do jakich dojdzie w 10:00 min. lub później w trakcie meczu nie będą brane pod uwagę. Wszelkie wydarzenia, do jakich dojdzie przed oficjalnym rozpoczęciem meczu nie będą brane pod uwagę.

4.4 1.połowa - czas ten odnosi się tylko do pierwszej połowy spotkania, łącznie z rozegranymi minutami doliczonymi ze względu na kontuzje. Wszelkie wydarzenia, do jakich dojdzie przed oficjalnym rozpoczęciem meczu lub podczas przerwy w meczu (czas po gwizdku kończącym pierwszą połowę) nie będą brane pod uwagę.

4.5 2. połowa - Czas ten odnosi się tylko do drugiej połowy meczu, łącznie z rozegranym, doliczonym czasem na kontuzje. Wszelkie wydarzenia, do jakich dojdzie przed rozpoczęciem drugiej połowy (pierwsza połowa lub podczas przerwy w połowie meczu) lub po gwizdku końcowym nie będą brane pod uwagę.

4.6 Obydwie połowy - Czas ten odnosi się do wydarzeń mających miejsce w obydwu połowach meczu. Jeśli do wybranego wydarzenia dojdzie podczas jednej z dwóch połów gry lub w trakcie tylko jednej z nich, zakład będzie przegrany. Wszelkie wydarzenia, do jakich dojdzie przed oficjalnym rozpoczęciem meczu, w trakcie przerwy w meczu (czas po gwizdku kończącym pierwszą połowę i przed rozpoczęciem drugiej połowy) czy po gwizdku końcowym nie są brane pod uwagę.

 • W przypadku zakładów dot. zawodnika i przedziału 'obydwie połowy", jeśli gracz weźmie udział w dowolnym czasie pierwszej połowy, zakład taki pozostaje ważny. Jeśli nie weźmie udziału w pierwszej połowie, zakład będzie nieważny.

4.7 Jedna z 2 połów gry - Zakład odnosi się do wydarzenia mającego miejsce w jednej lub obydwu połowach meczu. Jeśli wytypowane wydarzenie nie zajdzie w trakcie spotkania, zakład będzie przegrany. Wszelkie wydarzenia, do jakich dojdzie przed oficjalnym rozpoczęciem meczu, w trakcie przerwy w meczu (czas po gwizdku kończącym pierwszą połowę i przed rozpoczęciem drugiej połowy) czy po gwizdku końcowym nie są brane pod uwagę. • W przypadku zakładów dot. zawodnika i przedziału 'dowolna połowa', jeśli gracz weźmie udział w dowolnym czasie spotkania, zakład taki pozostaje ważny. Przykład: w przypadku zakładu na zawodnika, że zdobędzie bramkę w dowolnej połowie gry, jeśli strzeli gola w 1. połowie, ale nie zagra w meczu w 2. połowie, zakład będzie wygrany. Jeśli w ogóle nie weźmie udziału w spotkaniu, zakład będzie nieważny.

5. Warunki obstawiania meczów koszykówki

5.1 Wybór typówi wyniki zakładów

Wszystkie typy na spotkania koszykarskie muszą być wygrane (nie może to być ani remis ani faul), aby zakład był wygrany. Zakład, który będzie przegrany, jeśli nie jest to wyraźnie określone w niniejszym tekście, zostanie rozliczony jako przegrany.

Przykład: typ na to, że drużyna wygra spotkanie kończące się remisem po dogrywce (lub regulaminowym czasie gry, jeśli nie ma dojść do dogrywki), nawet jeśli remis nie znajdował się w ofercie jako opcja Stwórz zakład, zostanie rozliczony jako przegrany. Zasada ta nie dotyczy spotkań NBA i NBL, ponieważ są one rozgrywane z powtarzającą się dogrywką do czasu aż jedna z drużyn wygra, jednak może zostać zastosowana w przypadku innych lig lub turniejów koszykarskich rozgrywanych zgodnie z własnymi zasadami rozgrywek. Podobnie wygląda z typami 'Wyścig do X', przy których żadna drużyna nie osiągnie wytypowanego wyniku i które zostaną rozliczone jako przegrane, bez względu na to, czy dostępny był dodatkowy typ w formie 'żadna drużyna nie osiągnie X' czy nie.

5.2 Dogrywka

Wszystkie spotkania koszykarskie zostają rozliczone na podstawie opublikowanych oficjalnych wyników łącznie z dogrywką.

5.3 Zakład na 2. połowę / 4. kwartę

Wszystkie zakłady na drugą połowę oraz czwartą kwartę zawierają dogrywkę, jeśli do niej dojdzie. Przykład: zakład na całkowitą liczbę punktów w 2. połowie zawiera punkty uzyskane zarówno w drugiej połowie jak i ewentualnych dogrywkach.

5.4 Zakłady specjalne na zawodnika

Wszystkie zakłady na gracza będą uznane za obowiązujące, jeśli o dowolnym czasie w ramach określonego meczu wejdzie na boisko jako aktywny gracz, bez względu na to, czy w danym zakładzie jest wyszczególniony określony przedział gry. Jeśli gracz w trakcie meczu nigdy nie wejdzie na boisko, zakłady na niego są nieważne. Przykład: zakład na określonego zawodnika, że uzyska 10,5+ pkt. w 2. połowie jest ważny (i dlatego rozliczony jako przegrany), jeśli zawodnik zagrał w 2 pierwszych minutach meczu, był kontuzjowany i nie powrócił do gry, bez względu na fakt, że nigdy nie wszedł na biosko w 2. połowie. Jednak jeśli zawodnik krótko przed rozpoczęciem meczu został kontuzjowany, usunięty z podsatwowego składu (lub skierowany na ławkę) i nigdy nie wszedł na boisko, zakład będzie nieważny.

5.5 Przełożone i niedokończone mecze

Jeśli mecz został przełożony lub niedokończony, a następnie wznowiony lub rozegrany w przeciągu 24 godz. od pierwotnego czasu rozpoczęcia (łącznie z nim), wszystkie zakłady pozostają ważne. Wszystkie zakłady wniesione na mecze, które zostaną wznowione po upływie 24 godz. od pierwotnego czasu rozpoczęcia są nieważne. Po upływie 24 godz. wszystkie zakłady są nieważne, a stawki zostają zwrócone.

5.6 Anulowane mecze

W przypadku spotkań anulowanych przed rozpoczęciem zastosowanie znajduje powyższa zasada dot. 48 godz. dla przełożonych meczów. Jeśli mecz został anulowany po rozpoczęciu, ale przed przewidzianym zakończeniem, zastosowanie znajduje następująca zasada:

 • Opcja Stwórz zakładbędzie nieważna, jeśli zawiera zakład, w jakim występuje zawodnik nie biorący do tej pory aktywnego udziału w grze. Zasady opisane poniżej mogą być stosowane i powiązane przy wykorzytaniu tego warunku.
 • Jeśli każdy zakład w ramach opcjiStwórz zakład na określony mecz jest wygrany i anulowanie spotkania nie ma wpływu na wynik poszczególnych typów, opcja Stwórz zakład w całości zostanie potraktowana jako wygrany zakład. Przykład: opcja Stwórz zakład składa się z 2 typów: powyżej całkowitej liczby punktów oraz wytypowany gracz uzyska 10,5+ pkt. i odnosi się do meczu, w którym wymagana liczba punktów została osiągnięta, a zawodnik uzyskał więcej niż 10 pkt. zanim spotkanie zostało przerwane. Zakład zostaje wówczas uznany za wygrany. W takim przypadku anulowanie spotkania nie ma wpływu na żaden z oddanych typów. Ta sama zasada nie znalazłaby zastosowania w przypadku typu na 'poniżej całkowitej liczby punktów', jeśli mecz został odwołany w momencie, kiedy liczba punktów znajduje się poniżej wytypowanej liczby. W takiej sytuacji unieważnienie spotkania miałoby wpływ na wynik meczu.
 • Jeśli jeden typ z opcji Stwórz zakład jest przegrany i spotkanie zostaje dopiero wtedy odwołane, opcja Stwórz zakład będzie uznana za przegraną, gdyż bez względu na unieważnienie, wynik danego typu/danych typów został już nieodwołalnie określony. Przykład: opcjaStwórz zakład składająca się z typu 'który gracz jako pierwszy zrobi punkt' odnosi się do meczu, w którym inny zawodnik zrobił pierwszy punkt i mecz został następnie odwołany. W takim przypadku zakład będzie przegrany. Powodem jest fakt, że zakład był już przegrany, a wynik nie zmieniłby się obojętnie od tego, czy mecz został następnie odwołany czy nie.
 • Jeśli brak jest przegranych typów w opcji Stwórz zakład i istnieje co najmniej jeden nieważny typ w momencie anulowania meczu, opcja Stwórz zakład zostanie uznana za nieważną. Zasada ta dotyczy sytuacji, kiedy co najmniej jeden typ pozostaje nierozstrzygnięty w momencie odwołaniai mógłby być wygrany lub przegrany, jeśli spotkanie zostałoby zakończone zodnie z planem. Przykład: opcja Stwórz zakład składająca się z typu 'powyżej całowitej liczby punktów' w meczu, jaki został odwołany w momencie, kiedy liczba punktów wynosi poniżej wymaganej liczby, zostanie uznana za nieważną. W takim przypadku typ na całkowitą liczbę punktów był nadal nierozstrzygnięty i mógłby być wygranym lub przegranym, gdyby nie odwołano meczu, dlatego też zakład byłby unieważniony.

5.7 Zmiana miejsca rozgrywki

Jeśli ogłoszone miejsce rozgrywki zostanie zmienione, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione.

6. Warunki obstawiania futbolu amerykańskiego

6.1 Wybór i wyniki zakładów

Aby zakład został uznany za wygrany, wszystkie wybrane elementy w przypadku futbolu amerykańskiego muszą zostać uznane za wygrane (bez remisów czy przepchnięć). Zakłady, które nie są wygrane (chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w tym dokumencie), będą rozliczane jako przegrane.

Na przykład zakłady na drużynę, która wygra mecz, będą rozliczone jako przegrane, gdy mecz zakończy się remisem po dogrywce, nawet jeśli remis nie był oferowany podczas tworzenia zakładu. Podobnie zakłady typu „Wyścig do X”, gdzie żadna z drużyn nie osiągnie wybranego wyniku, zostaną uznane za przegrane, niezależnie od tego, czy zakład „żadna z drużyn nie osiągnie X” był dostępny jako alternatywny element zakładu, czy nie. Jeśli kwarta, połowa lub mecz zakończy się bez punktu, wtedy zakłady na przyłożenie lub zdobycie punktu w tym okresie (np. na gracza, który zdobędzie przyłożenie w 1. połowie) zostaną rozstrzygnięte jako przegrane.

Jeśli więcej niż jeden element zakładu zostanie unieważniony z powodu nieuczestniczenia danego gracza w grze (zgodnie z punktem 4.), cały zakład zostanie unieważniony. Zakłady unieważnione z innych powodów (zazwyczaj przerwania lub przełożenia meczu) zostaną unieważnione zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6. niniejszego dokumentu.

6.2 Dogrywka

Wszystkie spotkaniafutbolu amerykańskiego zostają rozliczone na podstawie opublikowanych oficjalnych wyników łącznie z dogrywką.

6.3 Zakłady na drugą połowę / czwartą kwartę

Wszystkie zakłady na drugą połowę oraz czwartą kwartę zawierają dogrywkę, jeśli do niej dojdzie. Przykład: zakład na całkowitą liczbę punktów w 2. połowie zawiera punkty uzyskane zarówno w drugiej połowie jak i dogrywce.

6.4 Zakłady specjalne na zawodnika

Wszystkie zakłady na gracza będą uznane za obowiązujące, jeśli zawodnik weźmie aktywnie udział przynajmniej w jednej grze w ramach określonego meczu, bez względu na to, czy w danym zakładzie jest wyszczególniony określony okres gry. Jeśli zawodnik nie weźmie udziału w żadnej grze w ramach danego meczu, typy wniesione na tego zawodnika będą nieważne. Przykład: zakład na określonego zawodnika, że w 2. połowie zrobi przyłożenie jest ważny (i dlatego rozliczony jako przegrany), jeśli zawodnik zagrał w pierwszej grze w meczu, był kontuzjowany i nie powrócił do gry, bez względu na fakt, że nigdy nie wszedł na biosko w 2. połowie. Jednak jeśli zawodnik został kontuzjowany na krótko przed rozpoczęciem spotkania i nie wziął udziału w żadnej grze, typ i tym samym zakład będzie nieważny.

6.5 Mecze przełożone i niedokończone

Jeżeli mecz jest przełożony lub nie jest dokończony, wszystkie zakłady będą ważne, jeżeli mecz zostanie wznowiony lub rozegrany w tym samym tygodniu terminarza NCAAF/NFL (czwartek - środa czasu lokalnego danego stadionu), co pierwotnie zaplanowany czas rozpoczęcia. Wszystkie zakłady postawione na mecze, które zostały przełożone i rozpoczęły się poza pierwotnie wyznaczonym tygodniem zostaną unieważnione, a stawki zostaną zwrócone.

6.6 Przerwane mecze

Jeśli mecz zostanie przerwany przed rozpoczęciem, podlega on tej samej zasadzie tygodniowego terminarza dla meczów przełożonych, jak opisano powyżej. Jeśli mecz zostanie przerwany w trakcie gry, a następnie wznowiony i zakończony w tym samym tygodniu, wszystkie zakłady są ważne, zgodnie z punktem 5. Jeśli mecz zostaje zatrzymany po rozpoczęciu, ale przed zakończeniem i nie jest wznowiony i zakończony w tym samym tygodniu, obowiązują następujące zasady:

Zakłady wieloelementowe zostaną unieważnione, jeśli zawierają przynajmniej jeden element z udziałem zawodnika, który nie pojawił się jeszcze na boisku w przynajmniej jednym zagraniu. Wszystkie zasady przedstawione poniżej są stosowane z zastrzeżeniem i po zastosowaniu tej zasady.

 • Jeżeli każdy element tworzonego zakładu na daną grę jest już wygrany, a fakt przerwania gry nie miał wpływu na wynik żadnego z elementów, tworzony zakład w całości będzie traktowany jako wygrany. Przykładowo, zakład dwuelementowy zawierający zakład na przekroczenie danej sumy punktów oraz na zdobycie przyłożenia przez określonego gracza w grze, w której wymagana liczba punktów została osiągnięta, a gracz zdobył przyłożenie przed przerwaniem gry, będzie traktowany jako wygrywający. W tym przypadku przerwanie gry nie miało wpływu na żaden z elementów. To samo nie miałoby zastosowania w przypadku elementu zakładu na sumę punktów poniżej wybranej liczby, czyli w sytuacji, gdy gra została przerwana, a suma punktów była wciąż poniżej wybranej liczby, ponieważ przerwanie gry miałoby wpływ na ten wynik.
 • Jeżeli pojedynczy element tworzonego zakładu został przegrany i mecz został przerwany, cały zakład wieloelementowy będzie traktowany jako przegrany, ponieważ niezależnie od faktu przerwania meczu element zakładu został rozliczony jako przegrany. Na przykład zakład wieloelementowy zawierający wybór pierwszej drużyny, która strzeli gola, w meczu, w którym druga drużyna strzeliła gola jako pierwsza, a następnie mecz został przerwany, będzie traktowany jako przegrany. W tym przypadku zakład jest już przegrany i nie może być w żaden sposób zmieniony przez to, czy mecz został przerwany czy nie.
 • Jeżeli nie ma przegranych elementów w zakładzie wieloelementowym, ale przynajmniej jeden element jest nieważny w momencie przerwania meczu, zakład będzie traktowany jako nieważny. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku, gdy co najmniej jeden element jest nadal nierozstrzygnięty w momencie przerwania meczu i zakład mógłby być wygrany lub przegrany, jeżeli mecz zostałby zakończony zgodnie z planem. Na przykład zakład wieloelementowy zawierający zakład na sumę punktów, w przypadku gry przerwanej, gdy suma punktów jest wciąż niższa od wymaganej, będzie traktowany jako nieważny. W tym przypadku, wybór sumy punktów był jeszcze nierozstrzygnięty i mógł być wygrany lub przegrany, ale mecz został przerwany, więc zakład zostanie unieważniony.

6.7 Zmiana miejsca rozgrywki

Jeśli ogłoszone miejsce rozgrywki zostanie zmienione, wszystkie zakłady na ten mecz zostaną unieważnione.