Warunki z korzystania z usługi Auto Cash Out oraz powiadomień

Auto Cash Out i powiadomienia

Ogólnewarunki handlowe

 1. Opcja Auto Cash Out oraz powiadomienia są dostępne w przypadku zakładów, w których dostępna jest opcja Cash Out. Aby dowiedzieć się więcej na temat Cash Out, zapoznaj się z Ogólnymi warunkami handlowymi usługi Cash Out.
 2. W przypadku zlecenia Auto Cash Out i jednoczesnym braku możliwości skorzystania z Cash Out, a możliwość ta nie zostanie ponownie udostępniona do zakończenia wydarzenia, zakłady zostaną rozliczone w oparciu o wynik końcowy.
 3. Jeśli zakład zostanie manualnie wypłacony przez opcję Cash Out, to zlecenia Auto Cash Out oraz powiadomienia o wartości Cash Out zostaną automatycznie anulowane i nie będą dłużej aktywne.
 4. Dostępność opcji Auto Cash Out i powiadomień nie może zostać zagwarantowana. Opcje te nie są oferowane w przypadku wszystkich zakładów.

 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność opcji Auto Cash Out i powiadomień ze względów technicznych i wynikające z tego normalne rozliczenie wniesionych zakładów.
 6. W przypadku zakładów live, opcje Cash Out podlegają opóźnieniom w zakładach live. Może się zatem zdarzyć, że proces Auto Cash Out zostanie rozpoczęty po osiągnięciu wybranej wartości, ale jeśli wartość Cash Out spadnie poniżej wybranej kwoty przed zakończeniem opóźnienia w zakładach live, wypłata Cash Out nie zostanie zrealizowana.

 7. Prosimy pamiętać, że opcja Auto Cash Out oraz powiadomienia nie są gwarantowane. W niektórych sytuacjach automatyczna wypłata zakładów lub powiadomienia mogą być niemożliwe, mimo informacji o dostępności tych opcji na naszej stronie/w aplikacji.

 8. Opcja Auto Cash Out jest niezależna od ustawień Cash Out. Oznacza to, że opcja Auto Cash Out nie uwzględnia ustawień zmiany wartości Cash Out, ustalonej na koncie. Oznacza to, że opcja Auto Cash Out zostanie zrealizowana jedynie w przypadku osiągnięcia wartości, ustalonej indywidualnie dla każdego zakładu.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub usunięcia opcji Auto Cash Out lub/i powiadomień w dowolnym momencie dla dowolnych wydarzeń, meczów lub zakładów. Stawki, wniesione na te wydarzenia, mecze lub zakłady przed zmianą, zawieszeniem lub usunięciem opcji Auto Cash Out lub/i powiadomień, zachowają ważność.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia rozliczenia zakładu, rozliczonego przez opcję Auto Cash Out, jeśli zakład ten został rozliczony błędnie.
 11. Powiadomienia mogą podlegać opóźnieniom i nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w przesłaniu lub otrzymaniu powiadomienia.
 12. Wartości Cash Out ulegają zmianom i użytkownicy powinni mieć świadomość, że ostateczna wartość Cash Out może różnić się od wartości, podanej w powiadomieniu.