Szétkapcsolási és megszakítási szabályzat

1. Ha a PartyPoker másként nem rendelkezik, a következő feltételek szabályozzák a játékosok jogait szétkapcsolás és játékmegszakítás esetén.

2. A szétkapcsolódás-védelem olyan eszköz, amely védelmet nyújt a potban résztvevő játékosoknak abban az esetben, ha játék közben megszakad az internetkapcsolatuk. Ha egy játékos kapcsolata megszakad, később visszatérhet a leosztásba (feltéve, hogy használja a szétkapcsolódás-védelem eszközt), és folytathatja azt a játékot, amelybe már pénzzel is beszállt a szétkapcsolás előtt.

3. A PartyPoker arra törekszik, hogy a legjobb szétkapcsolódás-védelmet kínálja játékosainak. Célunk a játékosok megvédése, de közben megfelelően ellenőrizzük, hogy a védelemmel ne lehessen visszaélni.

4. A szétkapcsolódás-védelmet a ténylegesen megszakadt kapcsolaton kívül semmilyen más célra nem szabad használni. A szabállyal történő bármilyen visszaélés az esetleges pénznyeremények elvesztését, a versenyből történő kizárást, a szétkapcsolódás-védelem elvesztését, vagy az oldalról történő kizárást is eredményezheti.

5. A szoftverünket arra terveztük, hogy érzékelje, ha egy játékosnak valóban megszakad a kapcsolata, és ezután biztosítsa számára a szétkapcsolódás elleni védelmet. Ha egy játékos úgy használja a szétkapcsolódás-védelem eszközt, hogy nem cselekszik, amikor rá kerül a sor és közben túllépi az időkorlátot, akkor az olyan, mintha bedobta volna a lapjait.

6. A játékosoknak számolniuk kell a szétkapcsolódás kockázatával – ennek előfordulása esetén be kell ismét jelentkezni és folytatni kell a játékot, amilyen gyorsan csak lehet. Az internetszolgáltatónál kell érdeklődni a szétkapcsolódás kockázatának a minimalizálásáról. A PartyPoker nem vállal felelősséget a szétkapcsolódott játékosokért.

7. Amennyiben egy játékos kapcsolata egy leosztás közben szakad meg és rendelkezik szétkapcsolódás-védelemmel, a játékos továbbjátszhat a pot azon részéért, amelybe pénzt tett. A játékos azt az összeget nyerheti meg, amennyi a potban volt a kapcsolat megszakadásakor.

8. A PartyPoker fenntartja magának a jogot ezen szabály módosítására, valamint arra, hogy a végső döntést minden esetben egyedi mérlegelés alapján hozza meg. Az ennek megfelelő szabályváltozásokat és releváns döntéseket a PartyPoker elektronikusan és/vagy írásos formában teszi közzé.

Élő játék szétkapcsolódás-védelme

Bizonyos asztalok (minden verseny és néhány megjelölt készpénzes játék) esetében a normál szétkapcsolódás-védelem funkció nem elérhető. Az ilyen asztalok neve mellett No DP jelzés látható a lobbyban. Ha ezen asztalokon szakad meg egy olyan játékos kapcsolata, aki a potba pénzt fizetett be, a rendszer további időt bocsát a játékos rendelkezésére az újrakapcsolódáshoz.

A rendelkezésre álló idő a pot méretétől függ:

 • Stud játékok esetében X az alacsonyabb tét
 • Flop játékok esetében X a nagyvak

Nem heads-up asztalok:

 • Nincs további idő, ha a pot mérete maximum 5*X
 • 20 másodperc, ha a pot mérete 5*X és 20*X között van
 • 30 másodperc, ha a pot mérete 20*X és 40*X között van
 • 45 másodperc, ha a pot mérete 40*X és 80*X között van
 • 60 másodperc, ha a pot mérete 80*X felett van

Heads-up asztalok:

 • 20 másodperc, ha a pot mérete 0 és 5*X között van
 • 30 másodperc, ha a pot mérete 5*X és 10*X között van
 • 45 másodperc, ha a pot mérete 10*X felett van

A rendszer csak akkor bocsát további időt a játékos rendelkezésére, ha a játékos a) fizetett be pénzt a potba b) ha az aktuális választási lehetőségei nem tartalmazzák a Passz (Check) opciót. Ezt a szolgáltatást hívjuk biztosításnak.

A biztosítás egyszerűen további várakozási időt jelent azon játékosoknak, akik pénzt fizettek be az adott potba, azonban megszakadt a kapcsolatuk, mikor rájuk került a sor. A játékosok nem élhetnek vissza ezzel a funkcióval, máskülönben fennáll a kockázat mind a zsetonok, mind pedig a pénz elvesztésére.

A teljes időtartam, amit a rendszer vár a kliens újrakapcsolódására (beleértve a biztosítást) 60 másodperc. Ha a játékos visszakapcsolódik az 56. másodpercben, akkor legalább további 20 másodperce van cselekedni: ez az extra hívás időkérés periódus.

További példák olyan asztalokra és versenyekre vonatkozóan, amelyek tartalmaznak biztosítást vagy normál szétkapcsolódás-védelmet:

 • Bármely asztal (normál, STT, MTCT) rendelkezhet biztosítással vagy DP-vel; egyik asztal sem rendelkezhet mindkét funkcióval
 • Minden versenyasztal biztosított asztal
 • Az élő játékasztalok vagy DP-vel, vagy biztosítással rendelkezhetnek
 • A lobbyban megjelenő STT és MTCT asztalok nem rendelkeznek biztosítással
 • No DP jelzés látható a lobbyban azon játékok neve mellett, melyek rendelkeznek biztosítással

A játékosok számára korlátlan számú biztosítás áll rendelkezésre, ha a fent említett feltételek megvalósulnak.

Ennek megfelelően, ha szoftverünk további időt bocsát a játékos rendelkezésre szétkapcsolódás után, egy chatüzenet jelenik meg.

Ha a szétkapcsolódott játékosnak lehetősége van a Passz (Check) opciót választani, a rendszer automatikusan ezt fogja választani helyette anélkül, hogy további időt bocsátana a rendelkezésére.

Sit & Go egyasztalos verseny szétkapcsolódás-védelme

Az egyasztalos Sit & Go versenyek szétkapcsolódás-védelmét megszüntettük. A kapcsolat megszakadása a lapok automatikus bedobását jelenti. Ezt a módosítást játékosaink kérésére valósítottuk meg.

Sit & Go többasztalos verseny szétkapcsolódás-védelme

A Sit & Go többasztalos versenyeken nincs lehetőség a szétkapcsolódás-védelem használatára. A kapcsolat megszakadása a lapok automatikus bedobását jelenti.

Többasztalos verseny szétkapcsolódás-védelme

Egyik többasztalos versenyen sincs lehetőség a szétkapcsolódás-védelem használatára. A kapcsolat megszakadása a lapok automatikus bedobását jelenti. Ezt a módosítást játékosaink kérésére valósítottuk meg.

Játékmegszakítási szabályzat

1. Egyasztalos Sit & Go versenyek, többasztalos Sit & Go versenyek, többasztalos versenyek. Ha egy verseny technikai okok miatt megszakad, akkor az alábbi visszafizetési szabályzat lép érvénybe:

    a. Amennyiben a verseny még nem kezdődött el:

 • minden regisztrált játékos visszakapja a buy-in összeget és a nevezési díjat.          

    b. Ha a verseny elkezdődött, de a nevezés még folyamatban van (például a verseny késői nevezés időszakban van):

 • A megszakítást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat.
 • A játékban maradt játékosok visszakapják buy-in összegüket és nevezési díjukat.
 • A versenyből kiesett játékosoktól begyűjtött buy-in összegek (a nevezési díjakat kivéve) a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerülnek szétosztásra a még versenyben lévő játékosok között.
 • A versenyen kizárólag a buy-inekből begyűjtött pénzösszegek kerülnek kifizetésre. A verseny garantált nyereményalapjába tartozó összegek nem kerülnek beszámításra a kifizetésekbe.

    c. Ha a verseny elkezdődött és a nevezési időszak lezárult:

 • A megszakítást megelőzően kiesett játékosok elveszítik buy-in összegüket és nevezési díjukat.
 • A játékban maradt játékosok azt az összeget kapják, amelyet a következőre kieső játékos kapott volna. 50% a fennmaradt nyereményalapból egyenlő arányban kerül szétosztásra a játékban maradt játékosok között, a másik 50% pedig a zsetonmennyiségek szerinti százalékos értékek szerint kerül szétosztásra. A játékban maradt játékosok visszakapják nevezési díjukat is.

    d. Rendkívüli körülmények esetén, amikor a szolgáltatás minősége súlyosan degradálódott, például vis major, terroristatámadás, tűzeset vagy rosszindulatú DDoS támadás miatt, fenntartjuk a jogot arra, hogy megszakítsunk versenyeket és visszatérítsük a játékosok buy-in összegét és nevezési díját olyan versenyek esetén, ahol a tényleges összdíjazás kisebb lehet, mint a garantált nyereményalap. Ilyen esetekben minden játékos visszakapja a vonatkozó buy-in összeget és a nevezési díjat, beleértve a megszakítást megelőzően kiesett játékosokat is.

2. Spins versenyek. Ha egy versenyt technikai okokból törölnek, akkor a következő visszafizetési irányelv (refund policy) lép hatályba:

    a. Ha a verseny még nem kezdődött el:

 • Minden játékos visszakapja a buy-in-t és a belépés díját.

    b. Ha a verseny már elkezdődött:

 • Azok a játékosok, akik a verseny törlésének időpontjában már kiestek, nem kapják vissza a buy-in-t és a belépés díját.
 • A versenyben maradt játékosok viszont visszakapják azt az összeget, amit a következő versenyből kiesett játékosnak ítéltek volna oda. A fennmaradó nyereményalap 50%-a egyenlően oszlik meg a fennmaradó játékosok között, a másik 50% százalékot pedig szétosztják az egyes játékosok zseton összegének megfelelően. A fennmaradó játékosok NEM kapják meg a belépés díját.

Egy Spins verseny csak akkor kezdődik el, ha az első lapot kiosztják.

3. Re-buy versenyek: Minden rebuy és add-on összeggel a verseny teljes zsetonmennyisége növekszik. A rebuy versenyek teljes zsetonmennyisége a játékosok kezdőzsetonjaiból (beleértve az extra kezdőzsetonokat, ha van ilyen), valamint a rebuy-kérelmek során a játékosoknak kiosztott összes zsetonmennyiségből adódik össze. Egy verseny teljes zsetonmennyisége folyamatosan növekszik tehát a rebuy-kérelmek miatt. A végső mennyiség az add-on periódus vége után kerül kiszámolásra.

Ha egy verseny az add-on periódus alatt szakad meg, akkor a megszakítás idejekor aktuális zsetonmennyiség (beleértve a re-buy és add-on kérelmek által versenyhez hozzáadott zsetonokat) kerül felhasználásra a nyereményalap szétosztásához.

4. Ahol a Szatellit verseny garantált nyereményt kínál; a garantált nyeremény csak akkor garantálható és kifizethető, ha a megadott számú vakszint után a késői regisztrációs időszak lezárul. Ha a verseny befejeződik a késői regisztráció ideje alatt, akkor nyereményként csak az addig összegyűjtött pénzeket fogják kiosztani a játékosoknak, méghozzá jegyek, verseny dollár és/vagy készpénz formájában, a nyereménystruktúra szerint.

5. A verseny szétkapcsolás-védelmi és játékmegszakítási szabályzata minden versenyre vonatkozik.

6. Fenntartjuk a jogot a versenyek előzetes bejelentés nélküli, tetszés szerinti időpontban történő törlésére, valamint kezdési időpontjaik módosítására. Fenntartjuk továbbá a jogot arra is, hogy pókerversenyeink szabályait és szabályzatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk. Az ilyen módosítások weboldalunk Versenyszabályok oldalán való megjelenést követően azonnal hatályba lépnek. Kizárólag a játékos felelőssége, hogy egy versenyre való nevezés előtt elolvassa az adott verseny szabályait és irányelveit.

7. Az itt felsorolt versenyszabályok és irányelvek a játékos és a webhely közötti teljes egyetértést képviselik a játékos versenyeken történő részvételével kapcsolatban, kivéve az egyes versenyekre vonatkozóan a webhelyen külön közzétett pókerszabályokat.

8. A weboldal használatát a játékosok számára kivétel nélkül az ÁSZF-ben foglaltak határozzák meg. Vita esetén a fent említett ÁSZF alkalmazandó.

Utolsó módosítás időpontja: 30/01/2020