Általános promóciós részvételi feltételek

 1. Bevezetés

  1.1 A jelen dokumentumban foglalt feltételek (Általános promóciós részvételi feltételek) minden, a Platformjainkon keresztül elérhető promóciós ajánlatra (Promóció) vvonatkozik, valamint bármely alkalmazható egyedi promóciós részvételi feltételekkel, amely más néven feltételek néven is megtalálható az adott Promóció weboldalán (Promócióra vonatkozó részvételi feltételek) és a Használati feltételekkel, a Hűségprogramra vonatkozó feltételekkel, valamint az Adatvédelmi szabályzattal (együttesen Szabályok) együtt, jogi szerződést alkot a Játékos és Mi köztünk, amely csak a Mi beleegyezésünkkel módosítható. Bármely promócióban történő részvétellel a Játékos elfogadja a Szabályokat és kötelezettséget vállal azok betartására. Bármely promócióban történő részvétellel a Játékos elfogadja a Szabályokat és kötelezettséget vállal azok betartására.

  1.2 Mielőtt a Játékos részt venne bármelyik Promócióban, tanácsos elolvasnia a Promóciókra vonatkozó általános feltételeket, illetve az Egyedi promóciós feltételeket.

  1.3 Az Általános promóciós részvételi feltételek, az Egyedi promóciós feltételek, valamint a Használati feltételek közötti esetleges különbség vagy ellentmondás esetén az Egyedi promóciós feltételek élveznek előnyt, majd következnek az Általános promóciós részvételi feltételek, de csak abban az esetben, ha szükséges az ellentét vagy következetlenség feloldása.

  1.4 A Játékos kinyomtathatja az Általános promóciós részvételi feltételek egy példányát böngészője menüjében a nyomtatás opciót választásával.

  1.5 Az egyes Platformok és az azokon keresztül elérhető Szolgáltatások használatára a Szabályok érvényesek.

 2. Promóciók és Promóciós időszakok

  2.1 Időről-időre Promóciókat hirdethetünk meg bónuszajánlat (akár valódi pénzes bónusz, akár más ösztönzési formában), nyereménysorsolás, vetélkedő, bajnokság, verseny vagy más formában, illetve ezek tetszőleges kombinációjaként. A Promóció pontos, valamennyi részletre kiterjedő leírását különböző módokon (például e-mailekben, felugró ablakok vagy levelek formájában) közzétesszük, melyeket minden Promóció (Promóciós kommunikáció) alkalmával megjelentetünk és/vagy létrehozunk egy weboldalt az adott Promóció számára.

  2.2 Minden Promóció esetében a szervező az a cég, amellyel a Játékossal szerződéses kapcsolatba kerül a Használati feltételekben foglaltak szerint („Mi”, „Magunk” és „Miénk”).

  2.3 Az az időszak, amely alatt az egyes Promóciók érvényben vannak (Promóciós időszak) a Promóció Egyedi promóciós feltételeiben kerül meghatározásra. Az egyes Promóciók automatikusan lezárulnak a vonatkozó Promóciós időszak végén, és attól kezdve már nem lehet részt venni a Promócióban. Amennyiben nincs meghatározva Promóciós időszak, az adott Promóció akkor ér véget, ha a Platform már nem kínálja fel az abban való részvételt.

 3. Promóciós kommunikáció

  3.1 Amennyiben a Promóciós kommunikáció nem rendelkezik másként, az egyes Promóciókban Platformjaink bármely játékosa részt vehet, de személyenként, családonként, háztartásonként, címenként vagy szervezetenként (akinek a Promóciós kommunikációt küldjük) csak egyetlen fő veheti igénybe. Fenntartjuk annak jogát, hogy egyes Promóciók esetében azokra a játékosokra korlátozzuk a részvételt, akik eleget tesznek bizonyos feltételeknek. Ha a Promóciós kommunikáció szerint a többszörös részvétel is megengedett, akkor fenntartjuk annak jogát, hogy belátásunk szerint korlátozzuk a résztvevők számát.

  3.2 Ha a Promóciós kommunikáció nem rendelkezik másként, a Promóció csak az értesítés címzettjére vagy címzettcsoportjára érvényes, és nem továbbítható. Amennyiben a Játékos nem az ajánlat címzettje, vagy a címzett csoport tagja, akkor az ajánlat a Játékos számára érvénytelen.

 4. Jogosultság a Promóciókban való részvételre

  4.1 A Promóciókban való részvételhez a Játékosnak az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

  (a) betöltött tizennyolcadik (18.) életév, vagy az adott ország, állam, megye által meghatározott nagykorúság alsó határának számító életkor;
  (b) jogosultság Szolgáltatásaink igénybe vételére a Használati feltételekben foglaltak szerint;
  (c) amennyiben a Promóció egy bizonyos országban állandó lakhellyel rendelkező, az adott országban tartózkodó játékosok számára vonatkozik, és ez szerepel a Promóció Egyedi promóciós feltételei között, a Promócióban csak az adott országban állandó lakhellyel rendelkező, ill. az országban tartózkodó játékosok vehetnek részt;
  (d) amennyiben a vonatkozó Egyedi promóciós feltételekben elérhető „vásárlás nélküli” lehetőség az alábbi 5.2-es pontnak megfelelően, akkor sikeresen végrehajtott regisztrációval a Platformon a megfelelő Szolgáltatásra, valódi pénzes számla (Számla) birtokában a Használati feltételek szerint;
  (e) minden más, az Általános promóciós részvételi feltételekben, a Promóció bizonyos általános kategóriájára vonatkozó feltételekben, illetve az Egyedi promóciós feltételekben szereplő jogosultsági feltételnek eleget tesz; és
  (f) nem lehet Jogosulatlan játékos (az alábbi 6. pontban leírtak szerint);

  (Jogosult játékos).

  4.2 Az új játékosoknak szánt vagy „új játékosoknak”, „regisztrációs” (vagy hasonló jelzésű) Promóciókban csak akkor vehet részt a Játékos, ha még nem nyitott Számlát és nem hajtott végre pénzbefizetést egyik Szolgáltatásunkban sem. Az ilyen Promóciók esetenként nem vehetők igénybe más Promóciókkal együtt.

  4.3 Az egyes Promóciókban résztvevő ügyfelek személyazonossága az alábbi adatok valamely kombinációjával igazolható: név, lakcím, e-mail cím, hitel/bankkártya szám, IP cím, illetve más, szükség esetén kérhető adatok. Fenntartjuk a jogot, hogy további adatokat kérjünk a Játékostól abban az esetben, ha részt kíván venni bizonyos Promóciókban.

 5. Promóciókban való részvétel

  5.1 A Promóciókban való részvétel teljes mértékben önkéntes.

  5.2 Egy Promócióban való részvételhez a Játékosnak követnie kell az utasításokat, amelyek a vonatkozó Promóciós kommunikációban, a Promóció saját oldalán, illetve a vonatkozó Egyedi promóciós feltételekben (ha van ilyen) találhatók. Ha a Promóciós kommunikáció vagy a fogadóoldal szerint nincs szükség vásárlásra a Promócióban való részvételhez, akkor a Játékosnak részvételhez csak egy e-mailt kell küldenie a megadott címre.

  5.3 Amennyiben a vonatkozó Egyedi promóciós feltételek nem rendelkeznek másként, az egyes Promóciókba való belépés csak egyszer használható ki.

 6. Kizárt és diszkvalifikált játékosok

  6.1
  1. A GVC Holdings PLC és bármely leány-, anya- vagy társvállalatának, illetve azok alvállalkozóinak és beszállítóinak (beleértve a hirdetési, nyomdai és PR-ügynökségeket is) tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói, megbízottai, illetve bármely Promócióhoz kapcsolódó jogalany tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, tanácsadói és megbízottai, valamint az előbb említettek rokonai – a „rokon” kifejezés korlátozás nélkül magába foglalja a házastársat, élettársat, gyermeket vagy testvért, valamint az előbb említett személyek háztartásában élő bármely személyt, valamint
  2. Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa, Rhode Island és minden olyan állam vagy joghatósági terület lakosai, ahol törvény tiltja az Promóciókban való részvételt és/vagy a pénznyereményeket.
   (együttesen Jogosulatlan személyek).

 7. Kvalifikáló befizetések

  7.1 Amennyiben a Promóció Egyedi promóciós feltételei úgy rendelkeznek, hogy elérhető egy „vásárlás nélküli” lehetőség (vagy van hasonló rendelkezés), a Promóciókban történő részvétel feltétele egy, a Promóciós időszakban végrehajtott minimális befizetés a Számlára, annak megnyitását követően (Kvalifikáló befizetés), ha a Promóció Egyedi promóciós feltételei nem kötik ki, hogy ettől eltérő összegű kvalifikáció befizetésre van szükség.

  7.2 A játékosok Számlaközti átutalása (amikor „A” játékos „B” játékos számára utal át pénzt) és a visszafordított kifizetések nem számítanak befizetésnek a minimális Kvalifikáló befizetés teljesítése szempontjából.

  7.3 A Kvalifikáló befizetésekre vonatkozó követelmények itt találhatók.

 8. Felszabadítási és kifizetési korlátozások

  8.1 Egyes Promóciók esetében az Általános promóciós részvételi feltételekben előírt jogosultsági kritériumokon kívül eleget kell tenni bizonyos megszerzési követelményeknek vagy kifizetési korlátozásoknak is ahhoz, hogy a bónuszt a Játékos felhasználhassa, játszhasson vele, vagy (ha van ilyen lehetőség) a bónusz kifizetésre kerüljön, vagy jogosulttá váljon valamilyen nyereményre, illetve részt vehessen egy vetélkedőn, bajnokságban vagy versenyen. A vonatkozó Egyedi promóciós feltételek minden esetben tartalmazzák vagy jelzik a további korlátozásokat vagy követelményeket, ha vannak. A Sportfogadási szolgáltatásainkon nyert bónuszok összegét legalább ötször meg kell játszani 1.70 vagy annál nagyobb nyereményszorzóval, hogy az összeget ki lehessen fizetni nyereményként, hacsak a vonatkozó ajánlat nem rendelkezik másként.

  A lóversenyek indulási díjára vonatkozó tétek nem számítanak bele a bónusz felszabadítási követelményekbe.

  Ha olyan összeg kifizetését kéri a Játékos, amelyre vonatkozóan valamilyen bónuszt kapott, de nem teljesítette a vonatkozó feloldási követelményeket, kifizetési korlátozásokat vagy az általános jogosultsági feltételeket, akkor a bónusz teljes összegét és az abból származó nyereményeket elveszíti, amelyet jogunkban áll levonni a Játékos Számlájáról.

  8.2 Ha a Promóció megköveteli bizonyos számú játék, leosztás vagy fogadás lejátszását vagy megtételét, abban az esetben a versenyasztaloknál és a játékpénzes asztaloknál lejátszott vagy megtett játékok, leosztások és fogadások nem számítanak, kivéve, ha a vonatkozó Egyedi promóciós feltételek másképp rendelkeznek erről.

  8.3 Azon Promóciók esetében, ahol a feltétel bizonyos számú Pont megszerzése és amennyiben a Promóció Egyedi promóciós feltételei másképpen nem rendelkeznek, a "Pontok" a Promóciós időszakban, sikeres regisztrációt követően megszerzett általános Pontokat jelenti. Amennyiben a Promóció Egyedi promóciós feltételeiben másképp nem szerepel, „topping” során megszerzett Pontok, illetve Promóción kívül kapott és felhasznált Pontok nem számítanak bele a nevezett követelményekbe, továbbá, ha a Pontok felhasználásra kerültek egy Promócióval kapcsolatosan, nem igényelhetők vissza.

  8.4 Azon Promóciók esetében, ahol a feltétel bizonyos összeg megjátszása és amennyiben a Promóció Egyedi promóciós feltételei másképpen nem rendelkeznek, az alábbi játékokban elhelyezett tétek nem számítanak érvényes fogadásnak az adott kifizetési vagy megjátszási követelmények teljesítésére vonatkozóan: (i) ruletten piros, ill. fekete szín, páros, ill. páratlan szám, 1-18, ill. 19-36 közötti szám; (ii) egypaklis Blackjack (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; és (vii) Tens or Better játékokban.

 9. Bónuszok kifizetése

  9.1 A fenti 8.1-es pont értelmében, és amennyiben a Promóció Egyedi promóciós feltételei másképpen nem rendelkeznek, minden valódi pénzes bónusz az adott Promócióba való belépést követő hét (7) napon belül kifizetésre kerül a Kvalifikált játékosok Számláira.

  9.2 A valódi pénzes bónuszok igénybevétele a szabálytalan játékmintákkal kapcsolatos vizsgálatainktól függ. A szabályszerű játék biztosítása, illetve a bónuszok korrekt felhasználása érdekében az alacsony különbségű fogadást, az egyenlő esélyű fogadást, a nullakockázatú fogadást, illetve az úgynevezett hedge fogadást szabálytalan fogadásnak tekintjük, amennyiben azokra egy bizonyos bónusz megszerzése érdekében került sor. A szabálytalan játékminták további példái, a teljesség igénye nélkül: (i) olyan egyszeri vagy többszörös fogadás megtétele, melynek értéke eléri vagy meghaladja az egyes játékokban, leosztásokban, játékmenetekben a bónusz értékének ötven százalékát, továbbá a jelentősen változó játékminták (fogadás összege, játéktípusok, fogadási struktúrák, stb.) annak érdekében, hogy teljesítse a bónusz feltételeit; (ii) olyan nagy összegű fogadások megtétele, melyek jelentős nyereményt eredményeznek, majd ezt követően a fogadások tétjének összege legalább hetvenöt százalékkal csökken a korábbi átlagos összeghez képest addig, míg a bónusz feltételei nem teljesülnek; (iii) amennyiben alapos okunk van azt feltételezni, hogy a Játékos nem jóhiszeműen, csak azért szerzett meg egy általunk kínált bónuszt, hogy tovább tudjon saját szórakoztatása végett játszani oldalunkon (például a bónusz elfogadásával teljesítette a minimális követelményeket, majd ezt követően az összeg kifizetését kezdeményezte). Abban az esetben, ha úgy véljük, hogy egy játékos szabálytalan játékmintát mutatott, fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk a vonatkozó összegek kifizetését a Játékos Számlájára és/vagy visszatartsuk bármely nyereményét, amelyhez a bónusz segítségével jutott hozzá.

  Ha több valódi pénzes bónusz vagy bármilyen többletösszeg véletlen kifizetésére kerül sor egy Kvalifikált játékos részére, abban az esetben a Szabályok által biztosított egyéb jogok elvitatása nélkül fenntartjuk a jogot arra, hogy megpróbáljuk visszatéríttetni a jogosulatlan valódi pénzes bónusz vagy kifizetés összegét az érintett Játékos Számlájáról.

 10. Nyeremények

  10.1 Azon Kvalifikált játékosoknak, akik egy Promóció részeként megrendezett nyereménysorsolás, vetélkedő, bajnokság vagy verseny eredményeként valamilyen díjat nyernek (mindegyik külön egy-egy Nyertes, valamint Nyeremény), a megnyert Nyereményt az „adott állapotában” kell elfogadniuk, és nincs lehetőség annak készpénzre váltására, kivéve ha saját döntésünk alapján fel nem ajánljuk annak lehetőségét (a felajánlott készpénznyeremény nem feltétlenül éri el a Nyeremény teljes értékét). Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely Nyereményt egy vagy több más Nyereményre cseréljünk az eredetivel nagyjából egyező értékben (a készpénzre váltás kivételével). Ez általában olyan esetekben fordulhat elő, amikor egy bizonyos Nyeremény kézbesítése a Nyertes tartózkodási helyére teljesíthetetlen vagy túlságosan magas költséggel járna.

  10.2 A Nyeremények sorsolása véletlenszerűen történik, minden résztvevő Kvalifikált játékos korára, nemére, földrajzi tartózkodási helyére, játékosi minőség időtartamára, használt játékcsatornára vagy Platformra vonatkozó és bármilyen más tényezőre való megkülönböztetés nélkül.

  10.3 A Nyeremények sorsolására a vonatkozó Egyedi promóciós feltételek által meghatározott időpontban vagy időszakban kerül sor, a készpénzes Nyeremény egyéb rendelkezés hiányában a Nyertes Számlájára kerül kifizetésre. Amennyiben nem készpénzes Nyeremény kiszállítására kerül sor, előfordulhat, hogy alá kell írni az átvételi elismervényt, de minden esetben előírhatjuk, hogy egy bizonyos Nyereményt csak személyesen lehet átvenni, például ha az adott Nyeremény kézbesítése teljesíthetetlen vagy túlzott költséggel járna. Nem készpénzes Nyeremény esetén minden elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük a Nyertest Számlája elérhetőségi adatai alapján, de amennyiben a Nyeremény megnyerésétől számított 30 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Nyertessel, jogunkban áll, hogy az eredeti Nyertes helyett más Nyertest sorsoljunk ki, vagy teljes egészében elkobozzuk a Nyereményt a Nyertes iránti mindennemű jogi felelősségvállalás nélkül.

  10.4 Fenntartjuk a jogot arra, hogy a ne adjuk ki a Nyereményt vagy megpróbáljuk visszatéríttetni az odaítélt Nyereményt, amennyiben a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére a vonatkozó törvények szerint (minden esetben kikötve, hogy kizárólag a Nyertes felelőssége annak megállapítása, hogy jogosult-e bármilyen Nyereményre), vagy ha okunk van a Nyertes diszkvalifikálására a 6.3-as pontban foglaltak szerint.

  10.5 Ha egy vetélkedőn, bajnokságban vagy versenyen a résztvevő játékos bármilyen okból nem tud, vagy nem akar továbblépni a következő körbe, miután megszerezte az ahhoz szükséges jogosultságot, akkor a játékos elveszíti az addig megszerzett helyezését, és elesik a következő vagy azt követő körökben odaítélendő Nyereményektől, továbbá a fődíjtól is.

  10.6 A Nyeremények átvételére való jogosultság nem átruházható.

  10.7 A Nyertes kizárólagos felelőssége, hogy megfizesse a Nyereménnyel kapcsolatos vonatkozó adókat, továbbá a Nyertest terheli a Nyereménnyel vagy annak használatával kapcsolatos minden költség, többek között a megfelelő helyi törvények előírásai miatt felmerülő költségek is. Ilyen költségek jelentkezhetnek például, ha a Nyeremény egy gépjármű, amelyet regisztráltatni kell, gépjármű-biztosítást kell kötni rá, és vezetői engedély szükséges a használatához, vagy ha a Nyeremény egy külföldi utazás, amelyhez be kell szerezni a szükséges úti okmányokat, vízumokat és utazási biztosítást kell kötni; vagy egy helyhez kötött Nyeremény (például egy eseményen vagy ünnepségen való részvétel) esetében az oda-visszautazás költségei (kivéve ha a Nyeremény kifejezetten tartalmazza az utazást, vagy a repülő-, vonat-, hajóutat, amikor a Nyertest terheli a beszállás helyszínére való oda- és visszautazás költsége).

  10.8 Ha a Nyeremény egy eseményen vagy ünnepségen való részvétel, vagy valamilyen szolgáltatásnyújtást tartalmaz, a Nyertes feladata, hogy eleget tegyen a külső fél vagy szervező által megkövetelt foglalási vagy egyéb feltételeknek és előírásoknak, illetve megfeleljen a Nyereményhez kapcsolódó dátumokra és időpontokra vonatkozó korlátozásoknak (ha az nem átütemezhető) és minden egyéb jogosultsági feltételnek, amit a külső fél vagy szervező támaszt. Az eseményen vagy ünnepségen való részvételt vagy a szolgáltatásnyújtást illető szerződés közvetlenül a Nyertes és az illetékes külső fél vagy szervező között jön létre. Cégünk nem vesz részt a szerződésben, és semmilyen felelősség nem terheli a szerződés teljesítésével vagy a teljesítés elmulasztásával kapcsolatban. Ezekért kizárólag a külső fél vagy szervező vonható felelősségre. Adott eseményen vagy ünnepségen való részvételt, illetve valamilyen szolgáltatásnyújtást tartalmazó Nyereményekkel kapcsolatban semmiféle biztosítást vagy szavatosságot nem nyújtunk, és az adott események törlésére vonatkozóan sem vállalunk felelősséget.

  10.9 Amennyiben egy Nyereménnyel kapcsolatban egy harmadik fél nevét vagy védjegyét használjuk, azok az illetékes külső fél tulajdonát képezik. Az ilyen nevek és védjegyek használata, illetve a Nyeremények fényképes ábrázolása nem fejez ki és nem hozható kapcsolatba semmilyen licencjogosultsággal, társulással, támogatással vagy jóváhagyással. A Nyeremények promóciójához használt fényképek pusztán ábrázolási célt szolgálnak, a tényleges Nyeremény eltérhet a képen látott terméktől a gyártmány, típus, műszaki jellemzők, szín, kidolgozottság, csomagolás, stb. tekintetében.

  10.10 Egy adott Nyeremény felajánlása nem jelenti azt, hogy Cégünk bármilyen kapcsolatban áll, támogatja vagy hozzájárul az illetékes külső gyártó, szolgáltató vagy szervező tevékenységéhez.

  10.11 Kizárólag a Nyertes felel a Nyeremény mindennemű felhasználásáért. Elutasítunk mindenféle képviseletet, garanciát, feltételt és egyéb kikötést, ami nem szerepel kifejezetten az Általános promóciós részvételi feltételek között, és a Nyereményekkel kapcsolatban semmilyen egyéb kötelezettség nem áll fenn Cégünk és más személy között, beleértve a használhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, megbízhatóságra, minőségi követelményekre vonatkozó garanciákat és bármilyen egyéb vélelmezett kötelezettséget, és a vonatkozó törvények által megengedett mértékig elzárkózunk ezek elől.

 11. Nyereménysorsolások

  11.1 Minden nyereménysorsolás esetében a Nyerteseket véletlenszerűen sorsoljuk ki valamennyi résztvevő közül (a sorsolás részletes menete az alábbi 11.2-es pontban olvasható) (Sorsolási eljárás)) és minden résztvevő Kvalifikált játékos korára, nemére, földrajzi tartózkodási helyére, játékosi minőség időtartamára, használt játékcsatornára vagy Platformra vonatkozó és bármilyen más tényezőre való megkülönböztetés nélkül.

  11.2 A Sorsolási eljárás a következő módon történik:

  (a) Minden olyan jelentkezés, amelyet Kvalifikált játékos nyújt be érvényes módon valamelyik nyereménysorsolásra, véletlenszerű sorrendben bekerül egy Microsoft Excel táblázatba, és így egy véletlenszerű, egyedi jegysorszámot (a továbbiakban Egyedi azonosító) rendelünk minden Kvalifikált játékos mellé, az 1-es számtól kezdve az adott sorsoláson résztvevők számával megegyező számig;

  (b) A Microsoft Excel véletlenszám-generátor szolgáltatásával meghatározunk annyi győztes Egyedi azonosítót, ahány Nyertest ki kell húzni az adott nyereménysorsolás keretében;

  (c) A „Nyereménysorsolás döntőbírája” Cégünk promóciós igazgatóságának a vezetője vagy bármely más felelős vezető, akit Cégünk megbíz ezzel a feladattal;

  (d) A nyereménysorsolást Cégünk gibraltári irodájában végzi a Nyereménysorsolás döntőbírája. A sorsoláson tanúként részt vesz Cégünk jogi részlegének egyik tagja.

 12. Kaszinó ingyenes pörgetések

  12.1 Időről-időre kaszinó ingyenes pörgetések kerülhetnek felkínálásra bizonyos Kvalifikált játékosok számára bónusz vagy jutalom formájában. A kaszinó ingyenes pörgetések bizonyos számú pörgetést foglalnak magukba ingyen játékgépes játékokon. A jóváírandó kaszinó ingyenes pörgetések pontos száma kizárólag saját döntésünk és jelen feltételek 12.2-es és 12.3-as pontjai szerint kerül meghatározásra.

  12.2 Kaszinó ingyenes pörgetések a következő esetekben kerülhetnek felkínálásra/kiosztásra Kvalifikált játékosok számára:

  (a) egy új Kvalifikált játékos regisztrál egy olyan ajánlattal, amely kaszinó ingyenes pörgetéseket tartalmaz;

  (b) egy Kvalifikált játékos egy olyan Promócióban vesz részt, amely keretein belül kaszinó ingyenes pörgetések kerülnek kiosztásra sikeres befizetést követően;

  (c) egy Promóció keretein belül; vagy

  (d) saját döntésünk alapján.

  12.3 Minden kaszinó ingyenes pörgetés igénylésére vonatkozó feltétel az adott Egyedi promóciós feltételekben meghatározásra kerül. Amennyiben nem találhatók meg a feltételek az adott Egyedi promóciós feltételekben, a következő feltételek vonatkoznak a kaszinó ingyenes pörgetésekre:

  (a) kaszinó ingyenes pörgetések egy Bónuszkódként kerülnek felkínálásra Kvalifikált játékosok számára egy befizetés végrehajtásakor (ha szükséges);

  (b)kaszinó ingyenes pörgetések bizonyos időszakban kerülnek felkínálásra Kvalifikált játékosok számára, amely alatt a Kvalifikált játékosoknak igényelniük kell a kaszinó ingyenes pörgetéseket, máskülönben az ajánlat lejár;

  (c) kiosztást követően a kaszinó ingyenes pörgetések egy érvényességi időszakkal rendelkeznek, amely alatt a Kvalifikált játékosoknak fel kell használniuk a kapott kaszinó ingyenes pörgetéseket, máskülönben azok automatikusan lejárnak;

  (d) a kaszinó ingyenes pörgetésekből származó nyeremények nem használhatók fel azonnal más játékokkal való játékra. Az összes kaszinó ingyenes pörgetés lejátszását követően a Kvalifikált játékosok kapnak egy bónuszt, amelyre megjátszási feltételek vonatoznak;

  (e) amennyiben a Kvalifikált játékosok a kaszinó ingyenes pörgetések lejártát követően még rendelkeznek fennmaradó kaszinó ingyenes pörgetéssel, akkor fenntartjuk a jogot minden nyeremény és fennmaradó kaszinó ingyenes pörgetés visszavonására; és

  (f) a kaszinó ingyenes pörgetések időről-időre kizárólag meghatározott játékgépes játékokra használhatók fel.

 13. Teljesítmények, Ismerősök, Küldetések és Jutalmak

  13.1 A játékosoknak lehetőségük van bizonyos jutalmakat szerezniük különböző online tevékenységek végrehajtásával. Az ilyen tevékenység lehet játékok játszása, meghatározott célok elérése, pénz befizetése, részvétel bizonyos Promóciókban vagy játékaktivitás megosztása más játékosokkal. A meghatározott tevékenységek végrehajtásával kreditek szerezhetők, melyek különböző Bónuszokat és Nyereményeket eredményezhetnek („Jutalmak”).

  13.2 A Jutalmak magukba foglalhatnak új játék- vagy funkciófeloldásokat, bónuszjáték ajánlatokat, hozzáférést versenyekhez és/vagy egyéb pénzbeli vagy nem pénzbeli tétel-odaítéléseket. Amennyiben nincs más feltüntetve, és amely esetekben a Jutalmak bónuszjáték vagy bónuszpénz ajánlatokat foglalnak magukba, ezen típusú Jutalmakra a 8-as részlegbe foglaltak szerinti feloldási és kifizetési követelmények vonatkoznak.

  13.3 Amennyiben a Játékos bármely játékunkkal játszik Platformunkon, beleegyezik abba, hogy megoszt velünk néhány alapvető információt, beleértve a nevét, születési idejét, profilképét és ismerőslistáját, melyek ezt követően felhasználhatóvá válnak a regisztrációs folyamat során és játék közbeni azonosításra. A játékos beleegyezését követően játéktevékenységgel kapcsolatos információkat tehetünk közzé tevékenységnaplójába és tartalmakat oszthatunk meg más játékosokkal, melyek Jutalmakhoz vezethetnek. Az ilyen aktivitások az adatvédelmi beállításokban irányíthatók.

  13.4 Amennyiben a Játékos nem hajtott végre Kvalifikáló befizetést, minden játékpénzes vagy kredit egyenleg lejár a játékmenetek végén.

  13.5 A Küldetésekben és Teljesítményekben való részvételre az alábbi feltételek vonatkoznak:

  13.5.1 Minden Küldetés és Teljesítmény kizárólag olyan valódi pénzes Játékos számára érhető el, aki végrehajtott egy Kvalifikáló befizetést;

  13.5.2 Egy adott Küldetésbe kizárólag abban az esetben számít bele tevékenység, ha a Játékos a Küldetés megkezdése gombra való kattintással kifejezetten jelentkezett az adott Küldetésre;

  13.5.3 Egyszerre csak egy (1) Küldetés lehet aktív, a Küldetések azonban szüneteltethetők és folytathatók. Amikor egy Küldetés szüneteltetve van, nem számít bele tevékenység annak teljesítésébe;

  13.5.4 Jelen részlegre vonatkozóan egy „nap” 00:00 és 23:59 ET óra között, egy „hét” pedig hétfő 00:00 és vasárnap 23:59 ET között értendő;

  13.5.5 A Játékosok minden Teljesítményt kizárólag egyszer érhetnek el és minden Küldetést kizárólag egyszer teljesíthetnek;

  13.5.6 A Teljesítmények és Küldetések nem kerülnek jutalmazásra vagy készként megjelölésre egy verseny megszakadása és rendezése esetén.

 14. Publicitás és szellemi tulajdonjogok

  14.1 Minden Promócióban való részvételével a Játékos beleegyezik abba, hogy amennyiben a Promóció keretében valamilyen Nyereményt nyer, vagy egy vetélkedőt, bajnokságot vagy versenyt meghirdető Promóció során sikeresen továbbjut a második vagy azt követő körbe, akkor együttműködik a Céggel minden reklám és marketing tevékenységben és nyilvános kiadványban, amelyet a Cég saját költségére előállít vagy megszervez. Továbbá belegyezik abba, hogy ha a Cég kéri, akkor (a) viseli a Cég által biztosított, bármilyen márkajelzéses ruhát vagy öltözetet; illetve (b) a Cég kérésére aláír egy visszavonhatatlan engedélyt, amelyben megengedi, hogy a Cég anyagi kompenzáció nélkül használja a nevét, fényképét, arcképét, megnevezze az országot és/vagy a várost, ahol a játékos él, idézze vagy a játékosnak tulajdonított megjegyzéseket, illetve szabadon felhasználhasson minden ilyen jellegű információt, audió-vizuális felvételt vagy műsorszórást Promóciós célokra, világszerte bármelyik médián keresztül.

  14.2 A Játékos beleegyezését adja, hogy amikor részt vesz a Cég által adott vagy szervezett, a Promócióhoz kapcsolódó eseményeken, nem használja és nem viseli olyan szervezetek márkajelzéseit vagy reklámját, amelyeket a Cég versenytársnak tekint, ideértve többek között más játékszervező cégek márkajelzéseit és hirdetéseit, illetve nem viselkedik olyan módon, amelyről okkal feltételezhetjük, hogy rontja vagy veszélyezteti Cégünk, társvállalataink, illetve Cégünk vagy a társvállalatok márkáinak vagy játékszervezőinek hírnevét. A fenti kötelezettségek bármilyen megsértése esetén Cégünk fenntartja a jogot arra, hogy ne ítélje oda a Nyereményt, illetve megpróbálja visszatéríttetni az odaítélt Nyereményt.

  14.3 Amikor a Promócióban való részvétel során a Játékos benyújt vagy beír bármit, garanciát vállal arra, hogy a vonatkozó anyag kizárólag a saját munkája, és nem sérti senki más szellemi tulajdonjogát vagy más jogait. A játékos beleegyezik abba, hogy minden jogot átenged ezekkel az anyagokkal kapcsolatban (beleértve a szellemi tulajdonjogot is, illetve szerzői jogi vonatkozás esetén beleegyezik abba, hogy lemond a szerzői jogokról), továbbá végrehajt minden dokumentumot és megtesz minden olyan lépést, amely vélhetően szükséges ahhoz, hogy a Cég szabadon rendelkezzen ezen anyagok felett, azokat teljes mértékben felhasználhassa és kiaknázhassa.

 15. Valutaváltás

  15.1 Amennyiben valamely Promóció marketing anyagában, hirdetésében vagy egyéb kommunikációjában pénzösszeg kerül megemlítésre (Promóciós összeg) és ezt a Promóciós összeget át kell váltani a hirdetésben szereplő pénznemről a számla pénznemére, akkor az az általunk az átváltás pillanatában kínált árfolyam szerint kerül átváltásra. További részletek a Gyakran ismételt kérdések oldalainkon vagy ügyfélszolgálati csapatunk felkeresésével érhetők el. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a valutaváltási árfolyamok igen gyorsan változhatnak, és így Cégünk nem tehető felelőssé a Promócióban való részvétel felajánlása és az átváltás időpontja között bekövetkező árfolyamváltozásokért.

 16. Felelősségvállalás

  16.1 Kizárólag a törvény által meghatározott mértékig vállalunk felelősséget a Cégünk gondatlanságából eredő személyi sérülésekért és halálesetekért, csalárd félrevezetésért és egyéb kötelezettségekért. Ezen túlmenően a törvény által engedélyezett maximális mértékig elzárkózunk minden felelősség elől a Játékos Promóciókban való részvételével (vagy a részvétel meghiúsulásával) kapcsolatban, ideértve többek között bármely Nyeremény felhasználását (vagy annak meghiúsulását) is.

  16.2 Ha valamelyik Promóció nem hajtható végre a tervezett módon, akár műszaki, akár rajtunk kívül álló okok miatt, Cégünk nem vonható felelősségre és semmilyen bónusz, pénzösszeg vagy Nyeremény nem kerül odaítélésre.

 17. Promóciók módosítása és megszakítása; Szabályok módosítása

  17.1 Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármelyik Promóciót vagy annak bármely részletét bármikor, bármilyen okból, előzetes bejelentés nélkül átalakítsuk, felfüggesszük vagy megszüntessük, ideértve többek között a Promóciós kommunikációk vagy a Platformmal kapcsolatos nyomtatási, gyártási, terjesztési és egyéb hibák javítását, továbbá az egyes Promóciók előkészítése vagy levezénylése során fellépő hibák javítását, ami befolyásolhatja a Promóció eredményét, a résztvevők számát vagy az igények értékét.

  17.2 Bármikor megváltoztathatjuk a Szabályokat, csupán közzé kell tennünk a módosított feltételeket a Platform megfelelő oldalain. Javasoljuk, hogy a Játékosok rendszeresen tekintsék meg az Általános promóciós részvételi feltételeket. A Promócióban való folytatólagos részvételével a Játékos elfogadja a módosított feltételeket.

 18. Élő póker események

  18.1 A Nyertesek csapatunk tagjaként részt vehetnek egy élő versenyen.

  18.2 A Nyertesek az élő verseny részvételi jegyét nem válthatják készpénzre.

  18.3 Jelen Élő póker eseményekre vonatkozó részvételi feltételeket az egyes élő versenyek szervezői által elfogadott szabályok felülírhatják. Amennyiben jelen Élő póker eseményekre vonatkozó részvételi feltételek bármelyikét felülírja az élő verseny bármely szabálya, az Élő póker eseményekre vonatkozó részvételi feltétele érvényben marad.

  18.4 Amennyiben a Nyertes nem tud részt venni az élő versenyen, lehetőséget biztosíthatunk számára egy másik, azonos vagy kisebb értékű élő versenyen történő részvételre. Amennyiben saját hatáskörünkben úgy döntünk, hogy kisebb értékű versenyen biztosítunk részvételt a Nyertes számára, a Nyertes készpénzben megkapja a két verseny buy-in összegének a különbözetét. Amennyiben nincs másik megfelelő verseny, a nyereménycsomag visszavonásra kerülhet.

  18.5 Amennyiben rajtunk kívül álló okok vagy a Nyertes elküldéséhez kapcsolódó okok miatt nem tudjuk elküldeni a Nyertest egy élő versenyre, akkor joga van részt venni egy másik élő versenyen.

  18.6 A helyettesítő versenyt mi jelöljük ki, saját hatáskörünkben.

  18.7 Saját határkörünkben dönthetünk úgy, hogy nem küldünk csapatot egy élő versenyre. Erről legalább két (2) héttel a verseny kezdete előtt értesítjük a Nyertest, az ok(ok) megjelölésével. Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a Nyertes részt vehessen egy másik élő versenyen.

  18.8 Amennyiben a Nyertest egy másik élő versenyre küldjük, az ennek eredményeként keletkező költségekért, veszteségekért és károkért felelősséget nem vállalunk.

  18.9 Az élő versennyel kapcsolatos alábbi költségeket fedezzük csapatunk tagjai számára. Az általunk vállalt költség mértéke függhet a Nyertes által megnyert csomag értékétől:

  a) Verseny buy-in: fedezhetjük a verseny buy-in költségét.

  b) Útiköltség és költőpénz: fedezhetjük az útiköltséget és költőpénzt is biztosítunk a Nyertes számára. A kifizetett összeget képviselőnkön keresztül közöljük a Nyertessel, az összeget az élő versenyre történő elutazás előtt kapja meg a Nyertes. Az összegnek fedeznie kell az összes költséget, amely felmerülhet a Játékos élő versenyen történő tartózkodása során. Az összeget a Játékos oldalunkon vezetett Számlájára írjuk jóvá.

  c) Szállás: fedezhetjük a szállás költségeit. Minden további költséget, pl. étkezés, szobaszerviz, telefonhívások, stb. a Nyertes kizárólagos felelőssége.

  18.10 Egy élő versenyen vagy az ahhoz kapcsolódó kiegészítő eseményeken történő részvétel során a Nyertes köteles az általunk számára biztosított ruhadarabokat viselni, amelyeknek mindig láthatónak kell lenniük, kivéve, ha a verseny szervezője ezt kifejezetten megtiltja.

  18.11 Az élő versenyen történő részvétellel kapcsolatban a Nyertes beleegyezik abba, hogy nevünkben különböző közönségkapcsolati társaságok interjút készítsenek vele. Ebbe beletartozhatnak többek között a stábunk által a Nyertessel naponta készített interjúk, valamint további információk szolgáltatása oldalaink számára. Kizárólagos jogunk az interjúk egészének vagy részének másolása, reprodukálása és mindennemű felhasználása, beleértve a Nyertesről készült videó- és fényképfelvételeket. A Nyertes jogosult a felvételeket, illetve az interjúkat a felhasználás előtt megtekinteni és jóváhagyni.

  18.12 Amennyiben a Nyertessel harmadik fél készít interjút az élő versennyel kapcsolatban, a Nyertesnek az interjúban meg kell említenie, hogy oldalunkon keresztül kvalifikálta magát az élő versenyre, kivéve, ha az élő verseny szervezője ezt kifejezetten megtiltja.

  18.13 A Játékos tudatában van és beleegyezik abba, hogy a Nyertesről készült videó- és fényképfelvételeket, a Nyertes valódi nevét és becenevét bármelyik oldalunkon felhasználjuk az élő versenyről készített beszámolókban.

  18.14 Az élő verseny befejezését követően sorra kerülő további tevékenységeken történő részvétel esetén kompenzációt biztosítunk a Nyertes számára. Minden, az élő verseny idején kívül végzett tevékenységre csak a Nyertes előzetes beleegyezése esetén kerülhet sor.

  18.15 Amennyiben a Nyertes nem teljesíti a jelen szerződésben leírt feltételeket, a Nyertest eltilthatjuk a jövőbeni csapatversenyeinken történő részvételtől, beleértve a selejtezőversenyeket és az élő versenyeket is. Erről az eltiltásról, illetve annak következményeiről előzetesen írásban értesítjük a Nyertest.

  18.16 Amennyiben egy eltiltott Nyertes részt vesz és nyer valamit egy selejtező versenyen, nyereményét nem kapja meg.

  18.17 Az élő verseny idején szervezhetünk további tevékenységeket. A Nyertessel ezeken az eseményeken történtekért felelősséget nem vállalunk. A Nyertes mindig felelős személyes biztonságáért és ennek megfelelően köteles viselkedni. Ez mindaddig vonatkozik, amíg a Nyertes csapatunkat képviseli.

  18.18 Az oldalunkon feltüntetett becsült nyereményértéket csak akkor tudjuk garantálni, ha a Nyertes részt vesz az extra eseményeken is. Nem vállalunk felelősséget, amennyiben a Nyertes úgy dönt, hogy személyes okokból vagy egy verseny miatt nem vesz részt valamely eseményen.

  18.19 Bármely, a részvételi feltételekkel vagy a nyereménycsomaggal kapcsolatos vitás kérdésben a végső döntés joga a Miénk, azzal szemben egyik fél sem élhet fellebbezéssel.

  18.20 A Nyertesnek nagykorúnak kell lennie ahhoz, hogy részt vehessen egy élő versenyen, ennek igazolása a Nyertes kizárólagos felelőssége. Nagykorúságot igazoló dokumentumokat bármikor kérhetünk a Nyertestől.

  17.21 A Nyertes kizárólagos felelőssége bármilyen utazási vízum, ill. egyéb dokumentum, védőoltások, stb. beszerzése, amely szükséges ahhoz, hogy a Nyertes beléphessen az élő versenynek otthont adó országba/régióba.

  18.22 A Nyertesnek magával kell vinnie egy bank-/hitelkártyát annak érdekében, hogy hozzáférhessen az adott szálláshoz. Amennyiben ezt nem teszi meg, másik, esetleg alacsonyabb kategóriájú szállodába irányíthatjuk át. Az ezzel kapcsolatos összes költség a Nyertest terheli.

  18.23 A Nyertes egyénileg felelős a nyereményhez kapcsolódó adók és járulékok megfizetéséért.

 19. Versenytikettek:

  19.1 Egy Versenytikett egy adott értékű virtuális utalvány, amellyel a Játékos egy adott versenyhez csatlakozhat, és amely az alábbi módokon szerezhető meg:

  (i) A Játékos által megnyerve egy Sit & Go vagy többasztalos versenyen (valódi pénzes buy-innel vagy buy-in nélkül);
  (ii)  A Játékos által megvásárolva a Hűségáruházban;
  (iii) Nyereményként kiosztva a Játékos számára egy Promócióban; és
  (iv) Kompenzációs célból kiosztva a Játékos számára.

  („Versenytikettek”)

  19.2 A Versenytikettek nem ruházhatók át és nem válthatók készpénzre. Nem lehet több Versenytikettet egymással kombinálni egy magasabb buy-in összegű versenyre való nevezés érdekében.

  19.3 Minden Versenytikett a jóváírástól számítva korlátozott ideig érvényes. Miután egy Versenytikett érvényessége lejár, eltávolításra kerül a Játékos Számlájáról.

  19.4 Abban az esetben, ha a Játékos egy Versenytikett használatával nevez egy versenyre, és az adott verseny annak megkezdése előtt törlésre kerül, a Játékos megtarthatja a szóban forgó Versenytikettet és felhasználhatja azt egy másik versenyre való nevezéshez. Amennyiben az adott verseny annak megkezdése után kerül törlésre (megszakad), a Játékos a valódi pénzzel nevezőkhöz megegyező módon, saját belátásunk szerint kerül kompenzálásra.

  19.5 A Versenytikettek részletei (érték, lejárati dátum, stb.) a Játékos Számlája alábbi menüpontjai kiválasztásával tekinthető meg: Jutalmak > Versenytikettek.

 20. Általános

  20.1 A Játékos a Szabályokból eredeztethető jogait és kötelezettségeit nem ruházhatja át, illetve nem adhatja át másnak.

  20.2 Semmilyen külső fél nem jogosult a Szabályok kikényszerítésére akaratunk ellenére.

  20.3 Ha nem szerzünk érvényt a Szabályokban lefektetett valamely jognak, az nem jelenti az adott jogról való lemondást.

  20.4 Ha a Szabályok bármely előírása végrehajthatatlan lenne a vonatkozó törvények miatt, az nem befolyásolja a Szabályok többi előírását, amelyek változatlanul érvényben maradnak.

  20.5 Bármely ügyben hozott elhatározásunk és döntésünk végleges, és nem bocsátkozunk levelezésbe azzal kapcsolatban. A Szabályok által nem rendezett vitákat vagy helyzeteket vezetőségünk fogja megoldani az általa lehető legméltányosabbnak gondolt módon, minden érintettet figyelembe véve, és ez a döntés az alábbi pont értelmében végleges és minden játékosra kötelező érvényű.

  20.6 A Játékos és Mi egyetértünk abban, hogy a Szabályokra Gibraltár törvényei érvényesek, és ha bármilyen vitás kérdés támadna a Játékos és köztünk a Szabályokkal és bármely Promócióval kapcsolatban, úgy azok eldöntésére kizárólag a Gibraltári Bíróság illetékes.

  20.7 Amennyiben az Általános promóciós részvételi feltételek vagy bármely Egyedi promóciós feltétel lefordításra kerül egy, az angoltól eltérő nyelvre, a fordításból eredő ellentmondások esetén az angol nyelvű változat a mérvadó.

Bármilyen kérdés esetén 24 órás ügyfélszolgálatunkkal kell felvenni a kapcsolatot.

Jelen Általános promóciós részvételi feltételek legutóbb 2013. szeptember 27-én kerültek frissítésre.