Casino

1. Játékpénz

 1. A Társaság által a "Play for Fun" zónájában rendelkezésre bocsátott összes játékon bárki részt vehet. Ebben a térségben a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a rendelkezésére bocsátott játékpénzt tétként felhasználja.
 2. A PartyPoker Casino játékpénzét csak a PartyPoker "Play for Fun" térségében lehet felhasználni és nincs kereskedelmi értéke.

2. Kifizetések

 1. A számla egyenlege az a valódi pénzösszeg, amelyet számláján tart, csökkentve, illetve növelve a szolgáltatások használatából eredő, elhatárolt nyereményével, illetve veszteségével, levonva belőle a rake-eket és a nevezési vagy egyéb díjakat (amennyiben vannak ilyenek), levonva belőle továbbá az Ön által korábban kifizetett összegeket, valamint az általunk ismert vagy gyanított csalás miatt elvesztett vagy visszakövetelt összegeket vagy más, az Ön bankja vagy más illetékes bank által (akár a fedezet hiánya, akár visszafizetés, akár egyéb indok miatt) el nem fogadott tranzakciók és befizetések miatt büntetésként kiszabott vagy visszakövetelt összegeket, levonva belőle továbbá az inaktív számla díját és minden olyan egyéb összeget, amely jelen Szerződések alapján levonható vagy levonandó.
 2. A készpénz-kifizetési kérelmek elbírálásának alapját a számlájára történő valódi pénzes befizetés, a befizetési módra vonatkozó korlátozások, a bónuszra vonatkozó korlátozás, és/vagy a Biztonsági felülvizsgálatok, valamint a jelen szerződések egyéb vonatkozó rendelkezései képezik. Minden kifizetett pénzre vonatkoznak a tranzakciós korlátok, valamint bizonyos befizetési és kifizetési módozatokért feldolgozási díjat is felszámítunk, ezekről Önt a kifizetés előtt értesítjük. Az aktuális be-és kifizetési lehetőségekkel, illetve díjakkal kapcsolatos további tudnivalókat a  partypoker.com weboldal befizetések/kifizetések oldalán olvashatja.
 3. Ön elfogadja, hogy a kifizethető összeg felső határa 50.000 euró (vagy ennek megfelelő összeg az Ön pénznemében) havonta. Amennyiben a partypoker.com Instant Play és Download Casino-jában nyert összeg nagyobb 50.000 eurónál, a nyeremény havi részletekben kerül kifizetésre, amelyek egyike sem haladhatja meg az 50.000 eurót. Ez a szabály a progresszív jackpot-nyereményekre is vonatkozik.
 4. A nyereményeket a hatályos törvények szerint jelenthetjük, és visszatarthatjuk belőlük a törvény által előírt részt. A nyeremények után fizetendő adó megfizetéséért kizárólag Ön vállalja a felelősséget. A számlaegyenleg nem utalható át, nem helyettesíthető és nem váltható át semmilyen más nyereményre. A kifizetéseket online átutalással, hitelkártyával, bankkártyával és/vagy bármely általunk megszabott módon kell eszközölni. Azonban igyekszünk figyelembe venni az Ön által a regisztráció során kívánt kifizetési módot. 
 5. A kifizetéseket a lehető legrövidebb időn belül lebonyolítjuk (legfeljebb három napig tartó belső feldolgozás után). A biztonsági ellenőrzések következtében azonban előfordulhatnak késések.

3. Promóciós Részvételi Feltételek

Ami a promóciókat illeti a Casino Általános Promóciós Részvételi Feltételek érvényesek. Kérjük, olvassa el azokat.

4. Csalások és csalás ellenes irányelvek

Cégünk határozottan fellép a játékok szolgáltatás jogosulatlan használata ellen, beleértve többek között a játékosok közti összejátszás megakadályozását is. Eltökélt szándékunk továbbá, hogy felismerjük és megakadályozzuk minden olyan programnak a használatát, amely a mesterséges intelligencia eszköztárával operál platformjainkon, így többek között az ellenfél játékstílusát kiderítő, csaló és minden egyéb olyan program használatát, amelyről feltételezhető, hogy Önt jogtalan előnyhöz juttathatja azon játékostársaival szemben, akik nem használnak efféle programokat vagy rendszereket. Amennyiben bármilyen manipulációt feltételezünk, fenntartjuk a jogot arra, hogy számláját felfüggesszük és/vagy lezárjuk, és a szabálytalan adósságot a számunkra jogszerűen rendelkezésre álló tetszés szerinti mód alkalmazásával behajtsuk, korlátozás nélkül ideértve (i) számlájának megterhelését az Ön tartozása szerinti összeggel; valamint (ii) külső adósságbehajtó szervezetek megbízását az adósság behajtásával. Ez hátrányos hatással lehet az Ön hitelképességi besorolására, továbbá szükségessé teszi számunkra, hogy személyes adatait (köztük az Ön személyazonosságát) átadjuk a megfelelő szerveknek és, hogy bármely büntetendő vagy gyanús tevékenységet jelentsünk a megfelelő hatóságoknak.

Fenntartjuk a jogot bármely személy vagy csoport minden nyereményének érvénytelenítésére és visszatartására, illetve bármely személy vagy csoport által elnyert játékospontok érvénytelenítésére és visszatartására, amennyiben okkal feltételezhető, hogy az adott személy vagy csoport összehangolt módon eljárva bármilyen módon megkísérelt csalni vagy megkárosítani bennünket és/vagy a csoportot és/vagy a szolgáltatásokat és/vagy a platformokat.

Az adatok védelme, a biztonság és a csalás elkerülése érdekében nem engedélyezzük a szolgáltatásokban és/vagy a platformokon szereplő semmiféle kommunikációs csatorna (korlátozás nélkül ideértve az osztó asztalánál folytatott csevegést is) igénybe vételét ajánlatok, termékek és szolgáltatások kiajánlására vagy hirdetésére (akár az Öné, akár harmadik félé). Kifejezetten tilos ügyfeleinknek levelet küldeni vagy velük más módon kapcsolatba lépni ajánlat, termék vagy szolgáltatás ajánlása vagy hirdetése céljából.

5. Hibák

Amennyiben számlájával kapcsolatban, illetve tétjére vagy fogadására vonatkozó számításokkal, pénznemek közötti átváltásokkal kapcsolatban valamilyen hibára figyel fel, haladéktalanul értesítenie kell bennünket. Ilyen rendszer- vagy játékhiba (a játék logikájának normális működésétől való bármiféle eltérés) esetén, amelynek eredménye az esélyek kiszámításában, a díjakban, a rake-ben, a bónuszban vagy a kifizetésben tapasztalható hiba, esetleg valutakonverziós hiba (Hiba), törekszünk minden, a hiba által közvetlenül érintett játékost a hiba bekövetkeztét megelőző helyzetbe hozni. Fenntartjuk a jogot, hogy minden ilyen Hiba által érintett tétet és fogadást nullának és érvénytelennek nyilvánítsunk, és az Ön számlájáról a megfelelő tétekhez és fogadásokhoz kapcsolódó bármely összeget levonjunk, vagy – ha erre nincs fedezet – követeljük, hogy az ilyen tétekhez és fogadásokhoz kapcsolódó tartozását kiegyenlítse. Minden esetben, amikor (belátásunk szerint) azt állapítjuk meg, hogy egy Hibát valaki jogtalan előny elérésére használ fel, fenntartjuk annak jogát, hogy saját kizárólagos döntésünk alapján az Ön számlájával, bármely kapcsolódó ESP-számlával, bármely, Ön által más, a csoport tulajdonában álló vagy nevében működtetett webhelyen és/vagy kaszinóban és/vagy szolgáltatásnál vezetett számlával, továbbá a játékok igénybe vétele esetén bármely, a közös játék/asztal platformot közösen használó szolgáltatással kapcsolatban felmondjuk a jelen szerződéseket, visszatartsuk a számláján található összeget, felfüggesszük számláját és a számláról behajtsuk bármely érintett kifizetés, bónusz és nyeremény összegét. 

6. Tétek

 1. Játékai tétjének összegét minden felhasználó maga határozza meg a jelzett asztali limit keretein belül
 2. A játék érvényességének feltétele, hogy a fogadás megtételének időpontjában a felhasználó rendelkezzék a tétnek megfelelő zseton, ill. játékpénz egyenleggel.
 3. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik ezzel az összeggel, úgy egy hibajelentést kap, azzal a kéréssel, hogy tétjét a zseton, ill. játékpénz egyenlegének megfelelően módosítsa.
 4. A tét az az összeg, amelyet megerősítettünk és amelyet a képernyőn kijelzünk.
 5. Amennyiben a valódi pénzes játék közben megszakad az internetkapcsolat vagy, ha a játék bármely más okból kifolyólag félbeszakad, a játék és a játékállástól függően a következő történik: a játék az ismételt belépés után ugyanott folytatódik, ahol félbeszakadt vagy a játékot befejezzük és a játékos megtekintheti az eredményt a játéktörténetben.

7. Közös játékok, asztalok és adatbázis platform

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek olyan közös asztalokat, szerver- és adatbázisplatformot vagy -rendszert (a továbbiakban „közös játék/asztal platform”) létrehozni és üzemeltetni, amelynek segítségével a játékok szolgáltatás felhasználói más webhelyekről és játékszervezőktől érkező játékosokkal játszhatnak ugyanazon a közös játék/asztal platformon. Ha van Közös játék/asztal platform, akkor tudomásul veszi, hogy a cég kizárólagos döntése alapján kerülhet ezekbe a közös játékokba/asztalokhoz, és hogy amennyiben megsérti valamely, a közös játék/asztal platformon működő webhely vagy játékszervező szabályait és feltételeit, a cég részben vagy teljesen kizárhatja Önt a teljes rendszerből, és így Ön nem játszhat semmilyen olyan webhelyen vagy játékszervezőnél, amely a Közös játék/asztal platformot használja. Anélkül, hogy korlátozná a cégnél egynél több számla használatára vonatkozó tilalmat, a cég megkövetelheti, hogy a Közös játék/asztal platformon is csak egyetlen számlája legyen, ha használja ezt a lehetőséget. 

8. A játékkal kapcsolatos vitás kérdések rendezése

A játékos fenntartás nélkül elfogadja, hogy véletlenszám-generátor (a továbbiakban „RNG”) szoftver fogja végrehajtani a keverést, az osztást és a Játékokban előforduló egyéb véletlen eseményeket. Ha eltérés mutatkozik a szoftvernek az Ön számítógépére telepített és ott használt, valamint a szerverünkön található verziója által mutatott eredmények között, a szerverünkön található eredmény az érvényes. Elfogadja továbbá, hogy (egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek elvitatása nélkül) a cégnél nyilvántartott adatok határozzák meg, hogy Ön milyen feltételekkel használhatja a Játékokat, hogy ezek milyen következményekkel járnak, és hogy azok milyen körülmények között következtek be. 

9. Egyéb

 1. Amennyiben a játékos elfogadja a PartyPoker Általános Szerződési Feltételeit, egyben kijelenti, hogy betartja az Általános Szerződési feltételeket és azokat a módosításokat is, amelyeket időről időre elvégzünk. A játékos beleegyezik, hogy havonta legalább egyszer elolvassa az Általános Szerződési Feltételeket, amely a var preLoadedResults =null; var min = 3;var max = 30;