Közzétételi nyilatkozat

Az Egyesült Királyság szerencsejáték bizottsága (UK Gambling Commission) által kibocsátott engedélyünk feltételei közé tartozik, hogy tájékoztassuk a Szolgáltatásainkat Angliából, Skóciából, Walesből és Észak-Írországból használó játékosokat („UK játékosok”) a biztosított védelmi szintről, amit az UK játékosok alapja nyújt. Az Ügyfelek Pénzalapja saját bankszámlán van elhelyezve külön a vállalat más bankszámláitól azonban ez az összeg fizetésképtelenség esetén nem élvez védelmet. A játékosok pénzösszegeinek elkülönítése megfelel a Gambling Commission level: medium segregation követelményeinek. További információkért kattintson ide: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Az UK játékosoknak el kell fogadniuk jelen közzétételi nyilatkozatot elismerésként és addig nem engedélyezünk szerencsejátékokra vonatkozó pénzbefizetéseket UK játékosoktól, amíg ez meg nem történik. Az elfogadás az alábbi módokon történhet: (i) Brit játékos még nem fizetett be Számlájára, az első befizetés alkalmával, (ii) Brit játékos már fizetett be Számlájára, a következő befizetés alkalmával; és (iii) Brit játékos bármely későbbi időpontban Számlájára történő befizetése alkalmával, amely az első a Közzétételi nyilatkozat életbelépése vagy legutóbbi módosítása óta.

Sem az ElectraWorks Ltd. („Szolgáltató”), sem a bwin.party digital entertainment plc („Csoport”) egyik tagja sem vétett soha kötelezettség teljesítési mulasztást egyetlen szerencsejáték tranzakcióra vagy pénzügyi kötelezettségre vonatkozóan. Többek között a Szolgáltató és más olyan, a Csoportba tartozó cég is, amely különböző engedélyekkel és szabályozott országokban tevékenykednek.

Csoport ellenőrzése

Minimumként a Csoport menedzsmentje egy havi felülvizsgálatot végez a Csoport különböző operatív részlegeire vonatkozóan és azokon a piacokon, ahol a Csoport működik, és forrásokat fordít azon vállalkozásokra, amelyek ezt megkövetelik. Jelentős tőkeberuházás biztosítja az új vállalkozásokat, és ezek folyamatos megfigyelés alatt állnak az indulási szakaszban. Az esetleges likviditási aggodalmakról ily módon azonnal értesül a menedzsment.

A Csoport mindig gondoskodik arról, hogy annak pénze és pénzeszköz-egyenértékese minden esetben elérje a Csoport ügyfélalapját. 2018. június 30-án a Csoport pénzegyenlege 444,6 millió font, nem igénybevett hitelkerete pedig 495,0 millió font volt.
Ugyanezen a dátumon a Csoport ügyfélalapja 213,4 millió font volt.
A Szolgáltató a főkincstári társaság, amely az UK ügyfélalapját és a Csoport többletpénzét tárolja. A Szolgáltató a Csoport többletpénzét elismert pénzpiaci alapokba és vezető európai bankok rövid lejáratú bankbetétjeibe fekteti be.

Szolgáltató ellenőrzése

A Szolgáltató UK játékos egyenlege összesen körülbelül 10 millió font. Az LCCP követelményeinek való megfelelése céljából, az ilyen összegű pénzösszegek egy külön bankszámlára kerülnének. Az esetleges szabad pénz (a pénzegyenlegek és az ügyfélalapok közötti különbség) kezdeti működési támogatást nyújtana az UK játékos piacnak (a pénzügyi előrejelzések szerint), hogy a nettó nyereség pozitív legyen és a meglévő játékos bázis alapján elegendő cash flow álljon rendelkezésre.
A Szolgáltató, a Csoport részeként, egy szigorúan elkülönített és alkalmazott szintű pénzügyi és menedzsmenti ellenőrzés alatt működik. Néhány példa az ilyen pénzügyi ellenőrzések közül:
• A Szolgáltató bizottsága, valamint annak menedzsment csapata folyamatosan biztosítja és ellenőrzi a döntéshozatalokat és a pénzügyi ellenőrzéseket.
• Az, hogy egyes alkalmazottak milyen mértékben kötelezhetik a vállalatot kiadásokra, egyértelműen meg van határozva egy hatáskör-átruházási dokumentumban. Ezen dokumentum figyelembe veszi a vállalati működést és az intézkedési szinteket, mint például az ügyfélszolgálati munkatársak által kiosztott bónuszok kiadási szintjét, amely esetben magasabb rangú jóváhagyásra van szükség.
• A legtöbb kiadás közbeszerzési és beszerzési rendelési folyamatokon keresztül történik a termékek vagy szolgáltatások megrendelése előtt, és feljegyzésre kerül a vállalkozás költségei közé. Ez pedig teljes mértékben integrálásra kerül az üzleti számvitelbe.
• A Csoport eszközeinek ellenőrzése céljából olyan különböző szabályzatok mentén működik a teljes Csoport, mint a kincstári és adózási menedzsment követelményei.
A Csoport rendelkezik továbbá egy szilárd belső könyvvizsgáló részleggel is, amely a Csoport Könyvvizsgálói és kockázati bizottsága alá tartozik. Feladataik közé tartozik az érvényben lévő pénzügyi és operatív ellenőrzések elvégzése is.

Az „UK ügyfélalapja” a Szolgáltató UK játékosainak összesített pénzeszközeit jelentik, beleértve, korlátozás nélkül: rendelkezésre álló pénzösszegek UK játékosok befizetéseiből a Szolgáltatónak tételhelyezés vagy bizonyos díjak fedezése céljából, illetve nyeremények, hűség- vagy más bónuszok kifizetésére elkülönített összegei a Szolgáltató által. Az ügyfélalap elkülönített célú bankszámlákon van elhelyezve és a Segregated Client Account Trust által van felügyelve. Ez megfelel a Szerencsejáték-felügyelet alapvető szegregációs előírásainak: A 'közepes fokú védelem' azt jelenti, hogy amennyiben egy társaság csődbe megy, biztosítva van, hogy a játékosok visszakapják pénzüket.

A „Csoport ügyfélalapja” a Csoport játékosainak összesített pénzeszközeit jelenti.