Insats- och vinstgräns

Den maximala insats som kan placeras på en viss marknad när som helst skulle vara sådan att nettovinsterna aldrig kan överstiga 25 000 euro.