Hur ser jag om jag vunnit?

I normala fall matar våra bookmakers in spelresultaten inom tre timmar efter offentliggörandet och tillgodoskriver vinsterna på respektive konto. Spel som vunnits markeras grönt i "Mitt konto"/"Mina spel". Dessutom hittar du tillgodohavandet från respektive vinst som transaktion i "Mitt konto"/"Kontorörelser".