Vad är Dead heat?

Det talas om ett Dead heat (dött lopp) när två eller flera deltagare hamnar på samma placering vid ett sportevenemang.