Vad är ett systemspel?

Så snart du övertagit minst tre eller fler tips (upp till åtta) i spelkupongen, kan du avsluta ett systemspel. Klicka på "System" (i övre delen på spelkupongen). Vilket systemspel som du kan spela, är beroende av hur många tips du har. Automatiskt visas för dig de systemspel som du kan spela med de tips du valt ut. Vid varje alternativ befinner sig en info-knapp, för att du ska kunna titta lite närmare på principen för varje enskilt systemspel.

Den stora skillnaden mellan systemspel och kombinationsspel är att du kan vinna ett systemspel även om inte alla tips är riktiga. Ett systemspel 2/3 består exempelvis av tre tips. Man vinner även om bara två av tre tips är riktiga. Observera, att när du avslutar spelet visas den maximala vinsten, så som i exemplet ovan, tre rätt av tre (som det valda exemplet: alla tre tipsen var rätt).
Vid systemspelet bildas av de inlämnade tipsen en kombination. Här ett exempel som förklaring:

Du har valt fyra tips och beslutat dig för systemspelet 2/4. Det betyder att du satsar på totalt sex spel, eftersom sex dubbel-kombinationer bildas av de fyra tipsen. För var och ett av de sex spelen måste en insats på EUR 0,50 betalas in. Enligt systemspelsprincipen vinner man dessutom, om bara två av de fyra tipsen är rätt. Hur hög vinsten sedan blir, beror på vilka tips det är som slutligen stämmer.

I nästa steg ser du, att den totala insatsen för detta systemspel uppgår till EUR 3,- (6 x EUR 0,50). Så snart du har avslutat spelet, hittar du detta systemspel under "Mitt konto"/"Mina spel". På bilden kan du se spelet i detalj och vilka kombinationer som bildades av de fyra tipsen:

faq_sportsbook_systembet3_en

faq_sportsbook_systembet4_en

Ju fler tips som är rätt i ditt systemspel, desto högre blir din vinst. Uppfyller du inte kriterierna i systemspelet (t.ex. är endast ett tips rätt vid 2/4), har du förlorat ditt spel.

Här hittar du en översikt över alla systemspel som erbjuds:

Speltyp Antal genomförda spel Enkelspel Kombinationsspel
2 3 4 5 6 7 8
2/3 (3 spel) 3 - 3 - - - - - -
Patent (7 spel) 7 3 3 1 - - - - -
Trixie (4 spel) 4 - 3 1 - - - - -


Speltyp Antal genomförda spel Enkelspel Kombinationsspel
2 3 4 5 6 7 8
3/4 (4 spel) 4 - - 4 - - - - -
2/4 (6 spel) 6 - 6 - - - - - -
Lucky 15 (15 spel) 15 4 6 4 1 - - - -
Yankee (11 spel) 11 - 6 4 1 - - - -


Speltyp Antal genomförda spel Enkelspel Kombinationsspel
2 3 4 5 6 7 8
4/5 (5 spel) 5 - - - 5 - - - -
3/5 (10 spel) 10 - - 10 - - - - -
2/5 (10 spel) 10 - 10 - - - - - -
Lucky 31(31 spel) 31 5 10 10 5 1 - - -
Canadian (26 spel) 26 - 10 10 5 1 - - -


Speltyp Antal genomförda spel Enkelspel Kombinationsspel
2 3 4 5 6 7 8
5/6 (6 spel) 6 - - - - 6 - - -
4/6 (15 spel) 15 - - - 15 - - - -
3/6 (20 spel) 20 - - 20 - - - - -
2/6 (15 spel) 15 - 15 - - - - - -
Lucky 63 (63 spel) 63 6 15 20 15 6 1 - -
Heinz (57 spel) 57 - 15 20 15 6 1 - -


Speltyp Antal genomförda spel Enkelspel Kombinationsspel
2 3 4 5 6 7 8
6/7 (7 spel) 7 - - - - - 7 - -
5/7 (21 spel) 21 - - - - 21 - - -
4/7 (35 spel) 35 - - - 35 - - - -
3/7 (35 spel) 35 - - 35 - - - - -
2/7 (21 spel) 21 - 21 - - - - - -
Super Heinz (120 spel) 120 - 21 35 35 21 7 1 -


Speltyp Antal genomförda spel Enkelspel Kombinationsspel
2 3 4 5 6 7 8
7/8 (8 spel) 8 - - - - - - 8 -
6/8 (28 spel) 28 - - - - - 28 - -
5/8 (56 spel) 56 - - - - 56 - - -
4/8 (70 spel) 70 - - - 70 - - - -
3/8 (56 spel) 56 - - 56 - - - - -
2/8 (28 spel) 28 - 28 - - - - - -
Goliath (247 spel) 247 - 28 56 70 56 28 8 1