Vad är ett System Lucky 63 (63 spel)?

Vid System Lucky 63 satsar du på sex spel varav 63 olika spel bildas: ett enkelspel per spel, 15 2-kombinationer, 20 3-kombination, 15 4-kombinationer, sex 5-kombinationer och en 6-kombination. Minst ett spel måste vara riktigt för att du ska få någon vinst - vinstens exakta summa beror på hur många tips som varit korrekta.