Vad är ett System Lucky 15 (15 spel)?

Vid System Lucky 15 satsar du på fyra spel varav 15 olika spel bildas: ett enkelspel per spel, sex 2-kombinationer, fyra 3-kombination och en 4-kombination. Minst ett spel måste vara riktigt för att du ska få någon vinst - vinstens exakta summa beror på hur många tips som varit korrekta.