Min satsning har utvärderats (grönt i kontot + resultat) men jag har inte fått mitt tillgodohavande till mitt konto.

I detta fall har spelet utvärderats men ännu inte betalats ut. Kontakta vår Kontakt och ange numret på din spelkupong.