Jag har spelat på ett spel som blev uppskjutet. Vad händer med mitt spel?

Spel på valfri schemalagd match som avbryts innan ordinarie matchtid blir ogiltigt. Men om resultatet av spelet redan har avgjorts vid tiden för avbrottet gäller spelet.

Detsamma gäller alla matcher som skjuts upp, så länge matchen inte startas om och avslutas samma dag (lokal tid). I det här fallet spelas spelet som vanligt.

Mer information om hur spel bearbetas vd avbrutna och uppskjutna matcher hintar du här.