Placerat efter eventet, redan startat eller resultatet existerar redan.

När ett spel placeras efter att spelen skulle ha placerats, exempelvis efter att eventet startats, kan man stryka spel. När spel stryks betalas insatsen tillbaka till kunden.

Om spel godkänns efter att spelet avgjorts, stryks samtliga spel som placerades efter att eventets resultat var klart. När spel stryks betalas insatsen tillbaka till kunden.

Vänligen läs spelreglerna för mer information.