Hur tar jag bort tips från spelkupongen?

I fältet som visas ovan, har du möjlighet, att ur spelkupongen ta bort de tips igen som du just lämnat in. Ett enstaka tips tar du bort genom att direkt i spelkupongen klicka på "x" till höger om det. Vill du ta bort samtliga tips, så klickar du på "xx", som befinner sig under ditt sista tips.