Villkor för Back Up-spel

Introduktion

1.1

Dessa villkor gäller för belöningar i våra sportspel- och live-bettingprodukter som kallas "Back Up-spel" och är märkta som sådana. Förutom Back Up-spel finns det ytterligare två typer av belöningar, nämligen FreeBets och Odds Boost

1.2

Högst en belöning får användas per spelkupong. En kombination av flera belöningar är inte möjlig.

1.3

Förutom dessa villkor för Back Up-spel gäller våra allmänna villkor och våra allmänna kampanjvillkorr .

1.4

Vid konflikt eller motsägelse mellan dessa villkor för Back Up-spel, de allmänna kampanjvillkoren och våra allmänna villkor, ska dessa villkor för Back Up-spel ha företräde, följt av de allmänna kampanjvillkoren och därefter de allmänna villkoren, dock endast i den utsträckning som är nödvändig för att klarlägga konflikten eller motsättningen.

Back Up-spel

2.1

Om Back Up-spel erbjuds har du rätt att "skydda" ett spel och får 100 % av din insats tillbaka om ditt spel anses ha förlorat.

2.2

Back Up-spel kan bli föremål för begränsningar: de kan till exempel bara gälla för vissa sporter eller får endast placeras på vissa enheter. I sådana fall får du information om begränsningarna i relevant belöningsöversikt.

2.3

Om valet på din spelkupong kan skyddas med ett Back Up-spel, kommer det relevanta Back Up-spelet att visas automatiskt på spelkupongen. Du kan antingen skydda ditt val med hjälp av Back Up-spelet eller spara Back Up-spelet till senare.

2.4

Tillgängliga Back Up-spel kommer att visas ovanför spelkupongen (bordsdator) eller direkt på ditt konto (mobilenhet). Du kommer åt belöningsöversikten via banderollen, där alla tillgängliga belöningar visas.

2.5

Om inte annat anges är Back Up-spelet endast tillgängligt för spelare med riktiga pengar. Du måste göra en första insättning på minst €10 på ditt konto för att kunna använda ett Back Up-spel.

2.6

Om ett Back Up-spel fastställs som "förlorat", kommer den skyddade insatsen att krediteras som ett FreeBet som kan lyda under vissa villkor. FreeBet-vinster får endast användas av spelare med riktiga pengar för att placera efterföljande spel. En ny kund kan endast betala ut potentiella vinster från ett FreeBet som vunnits eller använda vinsterna för andra spel när de har uppnått statusen "spelare med riktiga pengar" och har gjort en insättning och placerat ett spel med riktiga pengar.

2.7

Om ett spel som placerats med ett Back Up-spel bedöms vara "annullerat", förlorar Back Up-spelet sin giltighet och får inte användas igen för ett annat spel. Detsamma gäller om ett spel som avslutats med hjälp av ett Back Up-spel betalas ut eller ändras med funktionerna "Utbetalning", "Auto Cash Out" eller "Redigera mitt spel".

2.8

Om ett Back Up-spel bedöms vara ett dead heat (d/h) och de relevanta oddsen för dead heat faller under 1,00, kommer Back Up-spelet att förlora sin giltighet.

2.9

Ett Back Up-spel kan vara begränsat till ett (1) enda spel eller ett (1) kombispel. Back Up-spelet kan inte spridas över flera spel. Flera enkelspel, systemspel och bankerspel är uteslutna från Back Up-spel.

2.10

Om ett Back Up-spel erbjuds får det bara användas en gång och endast inom den period som visas på skärmen. Om giltighetsperioden löper ut utan att Back Up-spelet använts, kommer Back Up-spelet att bli ogiltigt.

2.11

Ett Back Up-spel får endast användas på våra sportspel och live-bettingprodukter. Alla andra produkter är undantagna.

2.12

Om speciella villkor, som minimiodds, begränsningar för kombispel osv., gäller specifika satsningsalternativ eller kampanjer, gäller dessa begränsningar också för Back Up-spel .

2.13

Företaget kan inte garantera tillgängligheten av Back Up-spel på alla enheter och i alla webbläsare.

2.14

Spel placerade med Back Up-spelpoletter räknas INTE med i kampanjer.

2.15

Spel placerade med Back Up-spelpoletter räknas INTE med i bonussatsningskrav.