Hur sluter man ett avtal?

Alla spelare vid det sista bordet måste klicka på Ja i bordets avtalsmodul. Spelet pausas när den pågående handen spelats klart och avtalsprocessen påbörjas.

När handen spelats klart öppnas ett popupfönster och alla sittande spelare kan diskutera avtalet. Sittande spelare och utomstående kan se chattfönstret. När avtalsfönstret aktiverats är bordets ordinarie chattfönster stängt.

Spelaren som har flest marker har ett något annorlunda chattfönster där han eller hon har möjlighet att välja avtalsstruktur eller ange en anpassad utbetalningsstruktur. Om två spelare har lika många marker visas ledarchattfönstret för den spelare som registrerat sig först till turneringen.

Spelarna diskuterar avtalsvillkoren och kommer eventuellt överens en utbetalningsstruktur. Spelaren med flest marker väljer utbetalningsstruktur. Om han eller hon väljer Standardutbetalning måste beloppen för standardutbetalningen anges.

Om spelarna inte kommer överens måste spelaren med flest marker välja Inget avtal och spelet fortsätter. Det finns en tidsgräns för hur länge spelarna får diskutera ett avtal. Om tidsgränsen överskrids stängs alla chattfönster och turneringen fortsätter.

En spelare kan lämna avtalsprocessen när som helst genom att klicka på Avsluta. Om det inträffar avslutas avtalsprocessen för alla spelare och turneringen fortsätter.

Om spelarna kommer överens om en avtalsstruktur väljer spelaren med flest marker Godkänn och de andra spelarna får sedan godkänna avtalet.

Om alla spelare är överens om avtalet sätts pengarna in direkt på deras konto. Antingen fortsätter turneringen (om det finns pengar kvar i potten) eller så avslutas den (om alla pengar har fördelats). Ytterligare avtal kan slutas när som helst på samma sätt.

Obs! Om spelarna har slutit ett avtal, och det finns pengar kvar i prispotten, betalas pengarna ut enligt angivna procentsatser i turneringens utbetalningsstruktur. Om det bestämts att spelaren på första plats får 50 %, spelaren på andra plats 30 % och spelaren på tredje plats 20 % betalas återstående prispott enligt dessa procentsatser. Om det till exempel bara är två spelare kvar i spelet och avtal slutits om en del av prispotten betalas återstoden av prispotten (50/80) till spelaren på första plats och (30/80) till spelaren på andra plats.