Turneringsbiljetter

 1. En turneringsbiljett är en virtuell kupong med ett visst värde som du kan använda för att delta i en specificerad turnering och kan förvärvas i följande fall:

  1. Du vann den i en Sit & Go- eller flerbordsturnering (antingen med ett buy-in i riktiga pengar eller zero buy-in),
  2. Den utdelades till dig som pris i en kampanj; och
  3. den utdelades till dig som kompensation.
 2. Turneringsbiljetter kan inte överlåtas och kan inte lösas in mot kontanter motsvarande deras angivna värde. Flera turneringsbiljetter kan inte användas tillsammans för att delta i en turnering med ett högre buy-in-värde än det angivna värdet för varje enskild turneringsbiljett.
 3. Alla turneringsbiljetter har ett utgångsdatum, antingen som ett visst datum eller ett datum efter en viss tid från det datum då turneringsbiljetten förvärvades. När en turneringsbiljett har förfallit kan den inte längre användas och kommer att tas bort från ditt konto.
 4. Varje biljett som inte används inom 6 månader förfaller automatiskt, oberoende av vilket förfallodatum som visas på aktuell biljett.
 5. I händelse av att du registrerar dig till en turnering med hjälp av en Turneringsbiljett och turneringen avbryts innan den börjar, kommer du att vara berättigad att behålla en sådan Turneringsbiljett och använda den för att delta i en annan turnering. Om turneringen avbryts efter att den startat, kommer du att kompenseras för ett sådant avbrott som om du hade använt pengar för att registrera dig till en sådan turnering, på samma sätt som andra spelare i en sådan turnering kompenseras efter eget gottfinnande.
 6. Informationen om dina Turneringsbiljetter, inklusive deras värde och utgångsdatum, finns på ditt konto genom att välja: "Mina biljetter" längst ned till höger i lobbyn.