Varför kan jag inte använda Quick Seat-funktionen för flerbordsturneringar?

Du kan bara använda Quick Seat-funktionen för cash games och enkelbordsturneringar.