Kan jag välja var jag vill sätta mig?

Du kan ange vilken plats du föredrar i bordsinställningarna. Med hjälp av Quick Seat-funktionen placeras du sedan vid den plats du valt.