Hur ändrar jag tillbaka bordet till ursprunglig storlek?

Om du klickar på knappen standardbordsstorlek i namnfältet får bordet tillbaka sin ursprungliga storlek. Knappen för standardbordsstorlek kan bara användas om du har ändrat storlek på bordet.