Hur ändrar jag storlek på bordet?

Du kan ändra storlek på bordet manuellt genom att dra i det nedre högra hörnet på bordet. Du kan också automatiskt ändra storlek med hjälp av funktionen i namnfältet för placering av borden bredvid varandra.