Hur vet jag att ett bord är med på väntelistan?

För varje bord som lagts till i väntelistan visas en ikon i den första kolumnen (en klocka) i huvudlobbyn, vilket betyder att du står på listan.