Kan jag få en lista över alla bord jag står på väntelistan till?

Ja. Om du markera knappen Min väntelista längst ned i lobbyfönstret visas en lista över alla bord som du står på väntelistan till.