Vad händer om jag klickar på knappen Låt mig tänka?

Platsen reserveras en kort stund. Därefter visas popupfönstret igen och du erbjuds möjligheten att köpa in dig till bordet.