Hur tar jag bort bord från väntelistan?

Klicka på knappen Lämna väntelistan eller gå till fönstret Min väntelista och markera bord som du vill ta bort med ett x.