Vad händer med min tidigare sortering om jag väljer ett annat sorteringsalternativ?

Det nya sorteringsalternativet gäller framför det gamla och föregående alternativ återställs till standardvärdet.