Vad händer om jag väljer ett filtreringsalternativ i filterfönstret?

Om kryssrutan är markerad betyder det att filtret valts för aktivering.