Vad gör jag om jag får så många meddelanden att jag inte kan koncentrera mig på spelet?

Ändra eller avaktivera några av de meddelanden du får i avsnittet Inställningar. Du kan själv bestämma vilka typer av meddelanden som ska vara aktiverade.