PartyPoker Video Regler och Villkor

§ 1 Användning av och tillgång till PartyPoker Live Video

 • (1) Endast PartyPoker kunder får ha tillgång till PartyPoker Live Video. I dessa Regler och Villkor betecknas en kund som en person som öppnat ett konto hos PartyPoker och som har ett positivt saldo på kontot (bonuspengar undantaget) eller har varit aktiv under de senaste dygnet.

 • (2) Det finns ingen fastställd lista över geografiska områden där PartyPoker kan streama PartyPoker Live Video generellt sett. Listan över planerade matcher visar vilka evenemang du kan titta på från ditt geografiska område.

 • (3) För närvarande tas inga avgifter ut för användning av PartyPoker Live Video. PartyPoker kan emellertid när som helst och efter eget godtycke introducera en avgift, ett abonnemang eller annan avgift resp. annat villkor för användningen av PartyPoker Live Video efter att ha meddelat kunden om detta.

 • (4) PartyPoker reserverar rätten att neka åtkomst eller avbryta åtkomsten till PartyPoker Live Video eller modifiera, utesluta eller upphöra med PartyPoker Live Video efter eget godtycke och utan att informera kunden om detta. Allt innehåll som planeras att visas på PartyPoker Live Video kan ändras och PartyPoker kan efter helt eget godtycke och utan avisering till kunden variera, utesluta, ersätta eller ta bort innehåll på PartyPoker Live Video. PartyPoker tillhandhåller inga referat för varje evenemang, eftersom referat endast erbjuds vid vissa utvalda evenemang.

 • (5) Genom att använda PartyPoker Live Video godkänner kunden dessa regler och villkor.

§ 2 Tekniska krav

 • (1) PartyPoker rekommenderar en flatrate-internetanslutning med en kapacitet på åtminstone 500 kbps (ADSL); streaming kan leda till höga internetkostnader.

 • (2) Rekommenderade systemkrav är 256 MB RAM, 1 GHz processor och Adobe Flash Player 8.0 eller högre.

§ 3 Möjlig tidsfördröjning

 • PartyPoker vill påpeka att även om PartyPoker Live Video annonseras som „Live“ kan streaming ha en tidsfördröjning på flera sekunder, även om exakta uppgifter om fördröjningen inte kan ges. PartyPoker avsäger sig allt ansvar för förlust som orsakas av fördröjning p.g.a. att kunder litar på PartyPoker Live Video.

§ 4 Ansvarsfriskrivning

 • (1) PartyPoker avsäger sig helt allt ansvar om PartyPoker Live Video avbryts eller har felaktigheter, eller om det är tillgängligt till kunder under annonserad tid. Vidare avsäger sig PartyPoker helt allt ansvar för att PartyPoker Live Video motsvarar kundens tekniska krav eller att den fungerar tillsammans med en viss mjuk- eller hårdvara.

 • (2) PartyPoker tillhandhåller inte en bestämd videokvalitet för tjänsten PartyPoker Live Video, eftersom den bestäms av användarens internetanslutning, som PartyPoker inte har något inflytande över. Den bildkvalitet och -storlek som erbjuds kan också variera från ett evenemang till ett annat.

 • (3) PartyPoker ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust, inklusive, men inte begränsat till ekonomisk förlust, förlust av data eller goodwill eller affärsförlust som en kund ådrar sig p.g.a. att denne litar på PartyPoker Live Video.

§ 5 Immateriella rättigheter

 • (1) Allt videoinnehåll som erbjuds skyddas av immateriella rättigheter. Rätten att använda PartyPoker Live Video är icke exklusiv, icke överförbar och återkallelig och ges endast för personliga, privata och icke-kommersiella ändamål. Kundens användning får inte inskränka på gällande upphovsrätt, varumärke och annat ägarskap. Om så är fallet kan PartyPoker automatiskt avsluta respektive kunds rätt att använda PartyPoker Live Video.

 • (2) Kunder får inte kopiera, spara, modifiera eller distribuera innehållet på PartyPoker Live Video eller stödja att tredje part gör detta.

 • (3) Innehållet på PartyPoker Live Video får inte sändas av en Kund till publik, oberoende av om en avgift tas ut eller inte och ingen Kund får stödja att annan person gör detsamma.

 • (4) Kund som bryter mot bestämmelser i dessa Regler och Villkor kan bli stämd av PartyPoker. Detta inkluderar överträdelse av tredje parts rättigheter - tredje part kan också stämma en kund.

§ 6 Allmänna Bestämmelser

 • (1) Dessa Regler och Villkor kan när som helst ändras av PartyPoker. Om PartyPoker gör betydande förändringar kommer företaget att informera kunden om detta. Trots sådan information åligger det kunden att då och då kontrollera Regler och Villkor. Om en kund fortsätter att använda PartyPoker Live Video efter det att en förändring av Regler och Villkor gjorts tolkas det som att kunden godkänner de ändrade Reglerna och Villkoren.

 • (2) Dessa Regler och Villkor regleras av lagarna i Gibraltar och eventuella tvister kommer att göras upp i domstol med lokal jurisdiktion och jurisdiktion i sak över Gibraltar.