Användarvillkor för FreeBet

Introduktion

1.1

Dessa användarvillkor gäller för de särskilda kampanjerbjudanden i vårt sportspels- och livespelsutbud som kallas och visas som FreeBet.

1.2

Utöver dessa FreeBet-villkor gäller våra Användarvillkor och Allmänna kampanjvillkor.

1.3

I händelse av en eventuell konflikt eller bristande överensstämmelse mellan FreeBet-villkoren, de allmänna kampanjvillkoren och användarvillkoren ska FreeBet-villkoren i första hand gälla, därefter de allmänna kampanjvillkoren och sedan användarvillkoren men endast i den omfattning som krävs för att lösa en sådan konflikt eller bristande överensstämmelse.

FreeBet

2.1

Ett FreeBet innebär i det fall som det erbjuds att du kan placera ett spel utan att någon insats först dras från ditt konto. Det belopp som används för att beräkna den möjliga vinsten av detta spel (FreeBet-värde) visas som Insats.

2.2

För FreeBet gäller vissa krav: till exempel kan de endast gälla för vissa sporter eller turneringar eller för spel på specifika enheter. I sådana fall framgår respektive krav i FreeBet-översikten.

2.3

Om spelet på din spelkupong kan spelas med ett FreeBet erbjuds respektive FreeBet automatiskt på spelkupongen. Du kan då antingen använda ditt FreeBet för ditt spel eller använda det vid ett senare tillfälle.

2.4

Tillgängliga FreeBet-spel visas på webbplatsen, ovanför spelkupongen. Om du klickar där öppnas FreeBet-översikten där du ser alla FreeBet-spel som fortfarande kan användas.

2.5

Om ingenting annat anges, är FreeBet-spel endast tillgängliga för dig som spelar med riktiga pengar och om du vill delta måste du först göra en första inbetalning på minst EUR 10 på ditt konto.

2.6

Om ett FreeBet registreras som vunnet erhåller du FreeBet-vinsten, vilket är FreeBet-värdet multiplicerat med det odds som framgår av spelkupongen minus FreeBet-värdet.

2.7

Om ett spel som gjorts med ett FreeBet registreras som "annullerat", ogiltigförklaras ditt FreeBet.

2.8

Om ett FreeBet registreras som oavgjort (dead heat, d/h) och motsvarande dead heat-odds är lägre än 1.0 dras inga pengar från ditt konto.

2.9

Ett FreeBet kan placeras som enkel- eller kombispel, men FreeBet-värdet kan inte delas upp på flera spelplaceringar. Ett FreeBet kan inte användas på flera enkelspel, systemspel och bankspel.

2.10

Ett FreeBet kan i det fall som det erbjuds bara användas en gång och måste användas inom den tidsram som visas på skärmen. Om giltighetstiden går ut innan ett FreeBet har använts blir FreeBet-erbjudandet ogiltigt.

2.11

Ett FreeBet kan enbart användas för vårt sportspels- och livespelsutbud. Erbjudandet gäller inte för några andra produkter.

2.12

Om särskilda villkor gäller för ett valt spelalternativ, t.ex. lägsta odds och begränsningar för kombispel, omfattas även FreeBet av dessa villkor.

2.13

Om spelarens insatsgräns är lägre än FreeBet-värdet går FreeBet-erbjudandet förlorat.

2.14

Bolaget garanterar inte att FreeBet-spel kan användas i alla versioner av olika enheter och webbläsare.