Kunder med amerikanskt, kinesiskt, turkiskt och singaporianskt medborgarskap

Om du är amerikansk, kinesisk, turkisk och singaporiansk medborgare men inte bor i något av dessa länder kan du bli föremål för ytterligare, mer detaljerad verifiering för att bekräfta att du inte bor eller spelar från något av de listade länderna.

Denna kan innehålla en begäran om ytterligare två dokument som fungerar som adressbevis; exempelvis elräkning, kontoutdrag, eller skattedeklaration daterade under de senaste tre månaderna. All dokumentation som vi begär måste tillhandahållas inom tre arbetsdagar från begäran.

Vi förbehåller oss också rätten att begära att dokument som bevisar ditt hemland bestyrks officiellt av en notarie i ditt hemland inom sju arbetsdagar. Underlåtenhet att tillhandahålla dessa dokument kan leda till stängning av ditt konto, vilket innebär att du inte kommer att kunna göra insättningar eller satsa.