Hur verifierar jag min identitet?

Du måste utföra följande steg för att få full åtkomst till ditt konto:PP

1. Bekräfta din identitet och adress genom att ladda upp en kopia eller ta en bild, av ett ID-dokument (pass, ID-kort eller körkort) inklusive ditt fulla namn, födelsedatum, födelseort och fotografi samt din fulla adress . Om adressen på ditt körkort inte stämmer överens kan du skicka ett bankkontoutdrag eller el- eller vattenfaktura från de senaste tre månaderna. Om du har tillgång till ditt konto rekommenderar vi att du laddar upp dina dokument via:

2. Vi behöver verifiera dina dokument. Vi strävar efter att granska och behandla dokument inom 24 timmar. 

3. När de granskats och godkänts kommer ditt konto att vara fullständigt verifierat och du kommer att kunna göra insättningar, uttag och spela.

Se våra villkor för mer information om bearbetning av data under verifieringsprocessen.