Är det säkert att ladda upp mina personliga dokument?

Vi garanterar att dina dokument kodas så fort de lämnar din dator med en teknik som kallas "SSL". Detta garanterar att dina dokument inte kan tillgås när de skickas via internet.