Hur skyddas mina dokument när jag skickat dem till er?

Dina dokument sparas i ett skyddat datacentrum med flera säkerhetssteg som skyddar din information från otillåten åtkomst.