Vem har tillgång till mina dokument?

Det finns ett mycket restriktivt åtkomstkontrollsystem för att se till att endast medarbetare som arbetar med din dokumentverifiering har tillgång till uppgifterna.