Limit stawki i wygranych

Maksymalna stawka, jaką można postawić na dany rynek w dowolnym momencie, byłaby taka, że wygrana netto nie może nigdy przekroczyć 25 000 EUR.