Co to są zakłady systemowe?

Jeśli na kuponie zakładu zaznaczysz przynajmniej trzy typy lub więcej (do ośmiu), możesz wnieść zakład systemowy. W tym celu należy kliknąć opcję "System" (górna część kuponu zakładu). Rodzaj zakładu systemowego zależy od liczby oddanych typów. Automatycznie wyświetlane są te zakłady systemowe, które można wnosić, decydując się na typy przez Ciebie wybrane. Przy każdej opcji znajduje się przycisk, umożliwiający dostęp do informacji na temat zasad obowiązujących w danym zakładzie systemowym.

Główna różnica w stosunku do zakładu kombinacyjnego polega na tym, że aby wygrać, nie wszystkie oddane typy muszą być prawidłowe. Na przykład zakład systemowy 2/3 składa się z trzech typów. Wygrywa się także wtedy, gdy prawidłowe są tylko dwa z trzech typów. Należy pamiętać, że przy wnoszeniu zakładu wyświetlana jest wygrana maksymalna — jak w powyższym przykładzie — trzy prawidłowe typy z trzech (odpowiednio do wybranego przykładu: wszystkie trzy typy są prawidłowe).
W zakładzie systemowym z oddanych typów tworzone są kombinacje. Przykład:

Wybrałeś cztery typy i zdecydowałeś się na zakład systemowy 2/4. Oznacza to, że łącznie zawierasz sześć zakładów, ponieważ z czterech typów tworzonych jest sześć kombinacji dwójkowych. Za sześć zakładów należy zapłacić stawkę 0,50 euro. Zgodnie z zasadą zakładu systemowego wygrywa się również wtedy, gdy prawidłowe są tylko dwa z czterech typów. Wysokość wygranej zależy od tego, które z typów są prawidłowe.

W następnym kroku widzisz, że stawka łączna za ten zakład systemowy wynosi 3 euro (6 x 0,50 euro). Po ostatecznym wniesieniu zakładu możesz znaleźć ten zakład systemowy w opcji "Moje konto"/"Moje zakłady". W widoku szczegółowym zakładu wyświetlane są kombinacje utworzone z czterech oddanych typów:

faq_sportsbook_systembet3_en

faq_sportsbook_systembet4_en

Im więcej prawidłowych typów w zakładzie systemowym, tym większa jest wygrana. Jeśli nie spełniasz warunków zakładu systemowego (np. w zakładzie 2/4 prawidłowy jest tylko jeden typ), przegrałeś zakład.

Przegląd wszystkich oferowanych zakładów systemowych znajdziesz tutaj:

Rodzaj zakładu Liczba wniesionych zakładów Zakład pojedynczy Zakład kombinacyjny
2 3 4 5 6 7 8
2/3 (3 zakłady) 3 - 3 - - - - - -
Patent (7 zakładów) 7 3 3 1 - - - - -
Trixie (4 zakłady) 4 - 3 1 - - - - -


Rodzaj zakładu Liczba wniesionych zakładów Zakład pojedynczy Zakład kombinacyjny
2 3 4 5 6 7 8
3/4 (4 zakłady) 4 - - 4 - - - - -
2/4 (6 zakładów) 6 - 6 - - - - - -
Lucky 15 (15 zakładów) 15 4 6 4 1 - - - -
Yankee (11 zakładów) 11 - 6 4 1 - - - -


Rodzaj zakładu Liczba wniesionych zakładów Zakład pojedynczy Zakład kombinacyjny
2 3 4 5 6 7 8
4/5 (5 zakładów) 5 - - - 5 - - - -
3/5 (10 zakładów) 10 - - 10 - - - - -
2/5 (10 zakładów) 10 - 10 - - - - - -
Lucky 31(31 zakładów) 31 5 10 10 5 1 - - -
Canadian (26 zakładów) 26 - 10 10 5 1 - - -


Rodzaj zakładu Liczba wniesionych zakładów Zakład pojedynczy Zakład kombinacyjny
2 3 4 5 6 7 8
5/6 (6 zakładów) 6 - - - - 6 - - -
4/6 (15 zakładów) 15 - - - 15 - - - -
3/6 (20 zakładów) 20 - - 20 - - - - -
2/6 (15 zakładów) 15 - 15 - - - - - -
Lucky 63 (63 zakładów) 63 6 15 20 15 6 1 - -
Heinz (57 zakładów) 57 - 15 20 15 6 1 - -


Rodzaj zakładu Liczba wniesionych zakładów Zakład pojedynczy Zakład kombinacyjny
2 3 4 5 6 7 8
6/7 (7 zakładów) 7 - - - - - 7 - -
5/7 (21 zakładów) 21 - - - - 21 - - -
4/7 (35 zakładów) 35 - - - 35 - - - -
3/7 (35 zakładów) 35 - - 35 - - - - -
2/7 (21 zakładów) 21 - 21 - - - - - -
Sup Heinz (120 zakładów) 120 - 21 35 35 21 7 1 -


Rodzaj zakładu Liczba wniesionych zakładów Zakład pojedynczy Zakład kombinacyjny
2 3 4 5 6 7 8
7/8 (8 zakładów) 8 - - - - - - 8 -
6/8 (28 zakładów) 28 - - - - - 28 - -
5/8 (56 zakładów) 56 - - - - 56 - - -
4/8 (70 zakładów) 70 - - - 70 - - - -
3/8 (56 zakładów) 56 - - 56 - - - - -
2/8 (28 zakładów) 28 - 28 - - - - - -
Goliath (247 zakładów) 247 - 28 56 70 56 28 8 1