Mój zakład nie został jeszcze rozliczony. Co może być tego przyczyną?

W opcji „Moje konto”/„Moje zakłady” w widoku szczegółowym odpowiedniego zakładu sprawdź najpierw, czy spotkanie się już odbyło. Jeśli spotkanie się odbyło, od opublikowania wyników minęło ponad 30 minut, a Twój zakład jest nadal otwarty, zwróć się do działu obsługi klienta, podając odpowiedni numer kuponu zakładu (wyświetlony w widoku szczegółowym zakładu). Należy pamiętać, że częściowo opóźnienia w opracowywaniu zakładów mogą wynikać z faktu, iż wyniki muszą zostać potwierdzone przez oficjalne źródła. Rozliczanie zakładów live odbywa się w czasie rzeczywistym w trakcie spotkania. W niektórych sytuacjach może dojść do opóźnień. Może to wynikać np. z konieczności obejrzenia powtórki w celu podjęcia poprawnej decyzji. Może mieć to miejsce jednak dopiero po zakończeniu meczu, ponieważ zakłady live są traktowane priorytetowo w czasie trwania spotkania.